Foto: Katja Ragnstam

Liten byrå – stora fördelar

Faktaruta

Frejs Revisorer

Grundades år: 1974.

Antal medarbetare: 65.

Omsättning: 75 mkr.

3 mars, 2020

På Frejs Revisorer värnar man om en familjär stämning och långsiktiga relatio­ner. Här är samarbete och glädje i arbetet alltid viktigt, oavsett om det handlar om att bestiga berg eller att finnas där för sin kund.

Göteborg. Solstrålarna från en av no­vembers få soltimmar reflekterar i spegelglaset på ett av de höga husen i Göteborgs finanskluster. Det är här, på husets sjunde våning som Frejs Revisorer har sitt kontor. Stora föns­ter släpper in dagsljus över byråns drygt femtio anställda i Göteborg. Kontoret består av såväl gemensam­ma ytor som egna kontorsrum, men det råder en gemensam princip om öppna dörrar.

– Vi vill att tröskeln för att be varandra om hjälp ska vara låg, berättar Annika Lessmark, auktoriserad re­visor och partner i byrån, då hon visar Balans runt i kontorslokalen.

Målet är att alla ska få möjlighet att jobba med varandra och på så sätt få en förståelse för sina kolle­gors kompetenser.

– För oss är det viktigt att jobba tillsammans även över kontorsgränserna och hjälpa varandra. Därför jobbar vi i olika team för olika projekt så att vi inte skapar öar internt. Att jobba med olika personer är utvecklande för alla. Kontinuitet i teamen gentemot kunden är dock viktigt och något som vi alltid efter­strävar och som kunderna uppskattar oss för, säger Annika.

Ett gott skratt… Fr.v.: Ann-Louise Welin, Per-Anders Pettersson, Annika Lessmark och Magnus Lovén. Foto: Katja Ragnstam

Frejs Revisorer grundades av Gert Frej 1974. Då lades ett antal grundprinciper för byrån som förvaltats och lever kvar ännu i dag. Byråns andra kontor i Smålands­stenar är ett av arven som man värnat om, berättar Per-Anders Pettersson, auktoriserad revisor, partner och kontorschef för kontoret i Smålandsstenar med 14 medarbetare.

– Många frågar oss hur det kommer sig att vi har ett kontor i just Smålandsstenar. Det är delvis för att Gert ursprungligen kommer från trakterna och tidigt lade grunden till ett brett kontaktnät bland företagare i regionen. Men det beror också på att det är en småföretagarregion med många ägarledda företag som har uppskattat Frejs arbetssätt genom åren, vilket också fått spridning i regionen.

Kontinuitet och långsiktighet är viktiga parametrar på Frejs. Kunderna består främst av ägarledda verk­samheter och medarbetarna på Frejs är vana att arbeta nära ägarna.

– Det gäller att skapa en kontinuitet i relationen och att finnas där i rätt tid. Vi skapar en trygghet för kun­den genom att det är tydligt vem kunden ska vända sig berättar Per-Anders.

I augusti besteg byrån Keb­nekaise tillsammans. Foto: Katja Ragnstam

Kollegan Annika inflikar:

– Vi vill stötta och vara våra kunders självklara boll­plank så att de kan fokusera på rätt saker, det vill säga de saker som de är duktiga på.

Ett annat framgångsrecept för Frejs är kombinatio­nen av den stora byråns specialistkunskap och den lilla byråns smidighet.

– Vi är lite som Göteborg faktiskt, säger Per-Anders. En stad som innehåller allt en storstad har men samti­digt bibehåller småstadskänslan. Vi har den stora by­råns alla fördelar, men den lilla byråns personlighet.

Och byråns personlighet är tydlig, speciellt den famil­jära stämningen som råder på kontoret. När vi besökte Frejs var planeringen igång för den årliga julfesten där alla anställda med familj eller respektive bjuds på jul­bord och julklappsutdelning. I augusti besteg byrån Keb­nekaise tillsammans och nästa äventyr är redan plane­rat, men fortfarande hemligt. För oss är det viktigt med närhet till glädje och skratt, menar Annika Lessmark.

– Vi värnar om samhörighet, relationer och den personliga prägeln. Vi kämpar ihop, skrattar ihop och bär varandras ryggsäck då det behövs. Så gör en riktigt Frejsare.

Frejs Revisorer. Foto: Katja Ragnstam

Så löser vi ekvationen

Kompetens. Med kompetens menar vi kunskap som ger våra kunder trygghet i sina affärer. Vi har fackkun­skap, branschinsikt och helhetssyn på kundens verksamhet.

Kontinuitet. Kontinuitet är ett viktigt begrepp både för våra kunder och för oss själva. Vår erfarenhet säger dessutom att ett bra samarbete bara blir bättre med åren.

Engagemang. Engagemang är ett måste för en bra revisor och rådgivare. För oss innebär det närhet till kunden, som byggs upp genom långvarigt samarbete. Det innebär också integritet, hög professionalism i yrkesutövandet samt till­gänglighet för kunden.

Rätt fokus. Kunden är alltid i fokus och alla våra kunder är lika viktiga. Vårt mål är att alltid vara tillgängliga för våra kunder och vara långsiktiga i vårt ageran­de gentemot kunderna.

Kunderna. Långsiktiga kundrelatio­ner bygger vi genom att skapa en familjär stäm­ning internt. Det smittar av sig på kunden också. En familjär stämning skapar vi genom att alla jobbar med alla, gemensamma aktiviteter och äventyr.

Taggar: vår byrå

Text: Anna Widd

anna.widd@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp