Foto: Getty Images

”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

1 juli, 2021

Korttidsstödet är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige, men processen har kantats av allvarliga problem. Det skriver Åsa Lundvall, styrelseordförande FAR, och Karin Apelman, VD och generalsekreterare FAR, i en debattartikel på Balans webb.

Stödet till företag och anställda för korttidsarbete, tidigare permitteringsstöd, är en av regeringens enskilt största coronainsatser. Stödet är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige, men processen har kantats av allvarliga problem, menar Åsa Lundvall, styrelseordförande FAR, och Karin Apelman, VD och generalsekreterare FAR, i en debattartikel publicerad på Balans webb.

Tusentals beslut om stöd har överklagats av antingen den myndighet Tillväxtverket, som initialt beviljat stödet, eller av företag som inte erhållit stöd eller krävts på återbetalning. Nu skriver debattörerna att det är dags att höja blicken och låta stödet komma till den nytta som avsågs från början – Sveriges ekonomiska återstart – och utlysa en företagsamnesti.

Läs debattartikeln i sin helhet här: Utlys företagsamnesti för korttidsstödet

Text: Redaktionen

redaktionen@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp