Getty Images

Lägesrapport: Digital inlämning av årsredovisning

28 januari, 2019

Snart driftsätts taxonomin för årsredovisningar för aktiebolag som följer regelverket K3. I dagarna höll Bolagsverket ett lanseringsmöte för att berätta vad som händer härnäst.

Bolagsverket jobbar vidare med tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Från 26 mars 2018 då tjänsten öppnade till 21 januari 2019 hade 6 651 årsredovisningar lämnats in via e-tjänsten. Klart lägre siffror än vad Bolagsverket hade hoppats på – som oförtrutet jobbar vidare.

– Självklart skulle jag önskat att det vore en högre siffra. Alla som lanserar en ny tjänst önskar såklart att så många som möjligt väljer att använda den. Under 2019 kommer vi i dialog med våra kunder och programvaruleverantörer att fokusera på att förbättra funktionaliteten så att tjänsten blir ännu mer attraktiv att använda. Nu vill vi sprida information om tjänsten så att fler väljer den digitala vägen, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare Bolagsverket.

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

Hur kan man få ännu fler att lämna in årsredovisningen digitalt?

– I takt med att fler programvaror ansluter till tjänsten kommer också antalet användare att stiga. Planen är att utöka tjänsten till att omfatta i princip alla företag som ska lämna in årsredovisning. När arbetet med K4 och börsnoterade företag börjar så vill vi utöka samarbetet till att omfatta Finansinspektionen och Rådet för finansiell rapportering, då de har viktiga roller för de större företagen, svarar Nina Brede.

Det var i slutet av mars 2018 som Bolagsverket fick uppdraget att utveckla tjänsten så att den omfattar alla företagsformer som enligt lag ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskanslietsenast senast 31 mars 2021. Som ett nästa steg i uppdraget lanserades nu i december en taxonomi för årsredovisningar för aktiebolag som följer regelverket K3.

Läs mer: Mer om taxonomier här och här

I förra veckan bjöd Bolagsverket in till ett lanseringsmöte då taxonomin gicks igenom. Taxonomin driftsätts 9 februari 2019. Arbetet med att ta fram en taxonomi för K3 har gjorts av en myndighetsgemensam arbetsgrupp bestående av Bolagsverket, Skatteverket, SCB samt Bokföringsnämnden. Revisionsbyråer, FAR och Srf konsulterna har fungerat som bollplank i arbetet.

I arbetet med taxonomin har vissa avgränsningar gjorts; den avser enbart årsredovisning i aktiebolag, det vill säga, det finns inget stöd för koncernredovisning, den stödjer inte kassaflödesanalys enligt direkt metod och den stödjer inte heller förändring av eget kapital vid övergång till K3.

Bolagsverket har även sett över taxonomin för K2 vilket ledde till att en uppdaterad version släpptes 17 december 2018. I den uppdaterade versionen har det skett ändringar och förtydliganden av standardrubriker och några BAS-konton har tagits bort.

Johanna Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Det blir intressant att följa hur utvecklingen blir nu när det finns förutsättningar för att lämna in årsredovisningar för aktiebolag digitalt, upprättade enligt både K2 och K3, säger Johanna Svensson, auktoriserad revisor, FAR, som var med på lanseringsmötet.

Även Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult, FAR, fanns på plats när Bolagsverket hade sin genomgång.

Birgitta Åhlander. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Bolagsverket har gjort ett stort och viktigt jobb. När programvaruleverantörerna har implementerat detta och alla andra tekniska lösningar är på plats så kommer det att bli riktigt bra, säger hon.

Bolagsverket förbereder nu för ett eventuellt obligatorium genom att föra dialog med kunder, programvaruleverantörer och andra intressenter – samt med Regeringskansliet. Det är regeringen som beslutar om det ska bli obligatoriskt.

För Nina Brede är det tydligt hur tjänsten gör nytta för företag och samhälle. Den som ska skriva under fastställelsesintyget kan göra det från valfri plats i världen om den har tillgång till internet, exemplifierar hon. Företrädare som skickar in årsredovisningen får direkt en kvittens i e-tjänsten på att den har tagits emot. Kvittensen kan skickas vidare från tjänsten till valfritt antal mottagare, som styrelsen, revisor och redovisningskonsult.

Om årsredovisningen är fullständig registrerar Bolagsverket den direkt – och mottagaren kan få ett meddelande via mjukvaran att den är registrerad. Vidare går det att få information om årsredovisningen har fått ett föreläggande samt när komplettering har skickats in.

– Den totala samhällsnyttan av denna effektivisering är stor, liksom miljövinsterna. Vi kan även motverka ekonomisk brottslighet genom att tillgängliggöra finansiell information och öppna nya möjligheter till att analysera, dela och samordna uppgifter mellan myndigheter, påtalar Nina Brede.

Läs mer: Digital inlämning av årsredovisning – så har det gått för programvaruleverantörerna

Taggar: digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp