Getty Images

”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

21 januari, 2021

Både den som blir kontrollerad och den som utför kvalitetskontrollen kan lära sig hur man blir bättre på att följa reglerna i rollen som auktoriserad skatterådgivare. Det säger Cecilia Arrhenius, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och kvalitetskontrollant för FAR.

Cecilia Arrhenius är den kontrollant med mest erfarenhet av att kvalitetskontrollera skatterådgivare hos FAR. Hon understryker att det finns en stor nytta för enskilda skatterådgivare, byråer med skatterådgivningsverksamhet – och för kvalitetskontrollanten själv – att kontrollerna genomförs.

– Det bidrar till ett ökat förtroende för skatterådgivare och verksamheten. Vi tittar på att rådgivarna följer sina regelbundna utbildningstimmar, de etiska reglerna och att dokumentationen är korrekt. Byrån får en stämpel att de når en hög kvalitetsnivå av både anställda och verksamheten, säger hon.

Cecilia Arrhenius. Foto: PwC

Hon menar att det ligger i sakens natur att personen i fråga eller byrån kan känna en viss typ av oro eller nervositet inför att kvalitetskontrolleras. Men man ska komma ihåg att det är till stor hjälp för samtliga att genomgå kvalitetskontroll.

– När vi gör kvalitetskontrollerna går vi inte in och bedömer själva rådgivningen. Utan vi tittar främst på riktlinjer och rutiner kring antagande, utförande, kvalitetssäkring samt dokumentation av ett uppdrag och på hur riktlinjer efterlevs, exemplifierar Cecilia Arrhenius.

Kontrollanterna undersöker även att uppdragsbrev finns på plats och om ”fyra-ögon-principen” följts, vilket innebär att en annan erfaren kollega tittar på rådgivningen innan leverans sker.

Något som i sin tur betyder att kvalitetskontrollanter från FAR inte utför kontroller av sina egna kollegor eller byrån där hen är verksam.

Läs mer: 5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

Läs mer: Garanten för skatterådgivarnas kvalitetsarbete

Taggar: auktoriserad skatterådgivare FAR kvalitetskontroll Kvalitetsnämnden Skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

  4 mars, 2021 Branschen omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer, visar FAR.s färska branschrapport.

  Helena Arvidsson Älgne blir första kvinnan att fatta KPMG:s ordförandeklubba

  4 mars, 2021 Helena Arvidsson Älgne har utsetts till ny ordförande i KPMG:s styrelse efter Björn Hallin.

  ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

   Upp