Foto: Getty Images

Kvalitetskontroll av lönekonsulter – så funkar det

Faktaruta

FAR:s kvalitetskontroller

 • Alla auktoriserade FAR-medlemmar har samma krav och förutsättningar, vilket är viktigt för att kunna säkerställa att regler och etikkoden följs.
 • Kvalitetskontroller genomförs varje höst av FAR:s auktoriserade medlemmar och medlemsföretag, sedan kontrolleras medlemmarna minst var sjätte år.
 • Hösten 2020 genomförde FAR för första gången kvalitetskontroller på enskilda auktoriserade lönekonsulter.
30 mars, 2021

Kvalitetskontrollerna är både en kvalitetsstämpel mot kunden och en säkerhet för lönekonsulten. Det säger Linda Arder, som sitter i FAR:s kvalitetsnämnd för redovisning. Nämnden ansvarar även för kvalitetskontroll av lönekonsulterna.

De auktoriserade lönekonsulterna är FAR:s färskaste medlemskategori. De började kvalitetskontrolleras år 2019, men då enbart i systemkontroller på de stora byråerna.

Hösten 2020 genomförde FAR för första gången kvalitetskontroller på enskilda auktoriserade lönekonsulter, på exempelvis mindre byråer där det har ingått en auktoriserad redovisningskonsult och en auktoriserad lönekonsult.

– Vi kom fram till att de verktyg vi har på redovisningskonsulter också fungerar väldigt bra för lönekonsulter. Samma checklistor går att använda på både lönekonsulter och redovisningskonsulter eftersom båda arbetar efter Reko, säger Linda Arder.

Linda Arder sitter i FAR:s kvalitetsnämnd för redovisning, som även bedömer lönekonsulternas kvalitetskontroller. Till vardags arbetar hon även som Auktoriserad Lönekonsult FAR och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR på Rådek i Nyköping.

Linda Arder. Foto: Marie Linderholm/Bildproffsen

Under hösten genomfördes kvalitetskontrollerna på lönekonsulter både fysiskt och digitalt. Det senare på grund av pandemin.

Linda Arder menar att det digitala tillvägagångssättet har fungerat väl. Lönekonsulten har exempelvis kunnat visa sina dokument och arbetssätt via delade skärmar och andra lösningar. För de konsulter som redan arbetar digitalt har det varit smidigt.

– Det som kan fattas vid en digital kontroll är helhetsbedömningen av byrån. Sedan kan det vara lättare att ge tips och tricks till lönekonsulterna öga mot öga, det blir bättre flöde på samtalet när man sitter tillsammans, fortsätter Linda Arder.

– Men uppdragsgranskningen blir likställd även digitalt – och på det stora hela har både kontrollanter och lönekonsulter varit nöjda.

Varför är det viktigt att kvalitetskontrollerna utförs?
– Auktorisationen och kontrollerna är en kvalitetsstämpel för företaget och allmänheten, som ska kunna förlita sig på kvaliteten i uppdragen. Det är också en säkerhet för lönekonsulten att den följer Reko och de etiska reglerna samt har ett fungerande internt kvalitetsarbete, svarar Linda Arder.

– Vi säkerställer även att lönkonsulten uppdaterar sig och att det framgår att denne har material som är överlämningsbart. En annan lönekonsult ska kunna ta vid och utföra uppdraget korrekt.

Vilken är den vanligaste missen ni upptäcker?
– I nämnden ser vi en sammanfattning av kvalitetskontrollanternas arbete, och då har vi noterat att en vanlig miss är att det saknas dokumentation om penningtvättslagen.

3 tips till auktoriserade lönekonsulter inför kvalitetskontrollen

 1. Gå igenom uppdragen och säkerställ all dokumentation (detta ska ske löpande).
 2. Korrigeringar och förändringar ska finnas på pränt.
 3. Ha en ordentlig rutinbeskrivning.

Läs mer: Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

Läs mer: ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

Taggar: auktoriserad lönekonsult FAR kvalitetskontroll

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp