Foto: Sarun Hrafnkelsdottir Noren

Kvalitet och förtroende

19 januari, 2015

Kvalitet. För revisorn Katarina Ljungqvist är det mer än ett fint ord. Det är fyllt med verkligt innehåll. För utan kvalitet inget förtroende. Och utan förtroende inga tjänster att sälja. I september 2014 tog hon över som ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet

 

Det spelar i grunden ingen roll om revisorn skriver med gåspenna eller­ bockar av checklistor i datorn. Resultatet är detsamma. Så länge revisorn har gjort det han eller hon ska, och ställt de rätta frågorna i syfte att kunna dra korrekta slutsatser, har det övriga mindre betydelse.

– Visst är alla checklistor ett mycket bra stöd och hjälp så att vi kommer ihåg både vad vi ska göra och ­
vad vi gjort, men de är inte allenarådande och får inte ta över vårt arbete. Vi får aldrig glömma syftet med varför vi utför revisionen, och anledningen till att vi gör vissa saker, säger Katarina Ljungqvist.

Hon tar emot Balans i ett vackert kontorsrum hos Mazars i Helsingborg. Utanför fönstret kikar solen för­siktigt fram genom den grådisiga himlen, och färjan mot Helsingör ligger redo att avgå. Läget är centralt, mitt emot järnvägsstationen, busstationen och färjorna – Knutpunkten, som platsen kallas. Så har Mazars tänkt kring alla sina kontor, det ska vara lätt att ta sig dit.

Katarina Ljungqvist är kontorschef för kontoren i Helsingborg, Höganäs och Båstad och har arbetat på byrån sedan 1986. Att valet föll på att bli revisor var kanske inte helt oväntat då hennes pappa arbetade inom finans och ekonomi, men länge var målet en karriär som veterinär.

– Det var när jag gick på gymnasiet som jag tänkte om. När jag insåg hur mycket jobb det var för att få 5,0 i avgångsbetyg från naturvetenskapliga linjen kände jag att det fanns så mycket annat som också lockade att det inte riktigt var värt det. Så jag läste ekonomi i stället, säger hon.

När utbildningen vid dåvarande Högskolan i Växjö, i dag Linnéuniversitetet, var avklarad var det en kommentar från hennes pappa som fick Katarina att välja revisorsyrket.

– Han sa att revisor var ett bra yrke om jag i framtiden ville kunna förena familj och barn med ett kvalificerat arbete, och i det hade han rätt. Min uppfattning är fortfarande att det är ett bra yrke om man vill ha ett roligt jobb och familj, säger hon.

Åsikten är spännande, med tanke på de diskussioner som då och då uppstår, att det skulle vara svårt – framför allt som kvinna – att kombinera en karriär som revisor med småbarn. Men Katarina Ljungqvist står ­fast vid sin uppfattning.

– Det jag däremot bestämde mig för var att först ta min auktorisation och sedan skaffa barn. För mig kändes det viktigt att ha egna kunder, egna uppdrag och att kunna styra min tid. Det kan nog vara svårare om man är revisorsassistent. Men som jag ser det är det inga problem att vara revisor och föräldraledig, det är bara att dra ner på tempot under tiden. Kanske ha lite färre uppdrag, men arbetet man utför är ju detsamma, säger hon.

I rättvisans namn ska tilläggas att då Katarina Ljung­qvist var föräldraledig, valde hon att inte vara det på heltid utan jobba lite parallellt med att hon var hemma med barnen. Och på den tiden fanns varken smart­phones eller möjlighet att jobba i molnet. Så här beskriver hon det själv: ”Det var bra att barnen sov gott i barn­vagnen”, för då och då fick de följa med in på kontoret och ut till kunder.

– Dessutom kom mina svärföräldrar ner från Småland­ och hjälpte till med barnen, och när de var här kunde jag ju jobba desto mer, säger hon.

Katarina Ljungqvist rekommenderar varmt yrket och har aldrig tvivlat på att hon valde rätt när hon blev revisor istället för veterinär.

– Många av mina vänner har bytt jobb under åren, men jag har haft samma jobb hela tiden. Eller så kan man säga att jag byter jobb varje dag, det beror på hur man ser det, säger hon med ett leende.

Med flera år i branschen kan hon dock konstatera att revision inte riktigt har samma anseende i dag som tidigare. Och hon oroas över utvecklingen att fler och fler företag väljer att inte ha revision.

– Revision har inte samma status i dag, men jag tror tyvärr att det är vi själva som varit med och plockat ner den. Vi kan nog inte skylla på någon annan. Om vi inte själva riktigt kan reda ut begreppen, då kan vi inte begära att andra som inte tänker revision och redo­visning klockan 8 till klockan 18 ska kunna skilja på vem som gör vad, säger Katarina Ljungqvist.

Hon är till viss del kritisk till FAR som hon menar har framhållit övriga yrkesgrupper på bekostnad av rev­isorerna. Visserligen tycker hon att det är bra att även redovisningskonsulter blir auktoriserade och kvalitetskontrolleras, likaså specialisterna som tillhör FAR, men hon upplever att revisorerna hamnat lite i skymundan.

– Som jag ser det är det två delar i det hela. Vi har nog pratat lite för mycket om vad andra kan göra, så att man nästan sprider uppfattningen att det går att ersätta revisorn rakt av med en redovisningskonsult. Men vi måste också se till att revisorerna verkligen upprätthåller­ kvaliteten på arbetet de utför, säger hon.

De senaste årens medieuppmärksamhet kring hur vissa har skött, eller inte skött, sitt arbete menar hon påverkar människors bild av revision och revisorer. Och mot bakgrund av det blir det ännu viktigare att lyfta kvalitetsfrågorna.

Katarina Ljungqvist framhåller att kvalitet och för­troende går hand i hand. Hon betonar att branschen­ egentligen inte säljer några produkter utan förtroende. Men för att allmänheten, näringslivet och politikerna ska kunna ha det förtroendet för branschen krävs att det arbete revisorerna utför håller hög kvalitet. Något man aldrig får tumma på. Och för hög kvalitet krävs goda kunskaper hos dem som utför arbetet.

För Katarina Ljungqvist har kvalitetsfrågorna alltid legat varmt om hjärtat. Hon har i många år arbetat med det interna kvalitetsarbetet inom Mazars, och började sedan som kvalitetskontrollant inom FAR. Efter att ha arbetat som kvalitetskontrollant i ett par år blev hon till­frågad om hon ville sitta som suppleant i FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet. Då den senare gjordes om och antalet suppleanter minskades, erbjöds hon en ordinarie plats och i höstas tog hon över som ordförande.

– Jag tycker om att vara strukturerad i det mesta jag gör. Jag vill utföra mitt jobb på ett bra sätt och erbjuda en bra slutprodukt. De signalerna försöker jag sända ut i det dagliga arbetet, säger hon.

Men för att kunna vända utvecklingen med revisionens sjunkande anseende, och att allt fler företagare väljer bort revisorn, krävs att det händer något. Inte bara att branschen blir bättre på att visa på värdet av sina tjänster, utan att regelverken ses över.

Katarina Ljungqvist tror att om man bara fortsätter på den inslagna vägen blir det svårt för många mindre revisionsbyråer i framtiden.

– Jag skulle vilja se en utveckling mot två regelverk.­ Vi kan inte ha samma upplägg oavsett om vi ska revidera ett enmansbolag där det finns en ägare som gör allt, eller om vi ska revidera ett stort bolag med många anställda, vd och styrelse. Vi måste se till att regel­verken förändras. Annars tror jag att vi utplånar oss själva när det gäller revision av mindre bolag, säger hon och fortsätter:

– Det handlar återigen i grund och botten om kvaliteten. Om vi ska lyckas sälja in oss till dem som inte måste ha revision måste kvaliteten vara riktigt bra. Därför måste vi hela tiden komma ihåg att det är förtroende vi säljer och vi får aldrig det förtroendet om vi inte har kunskapen. Det vi producerar måste hålla så hög kvalitet att produkterna verkligen går att förlita sig på.

För Katarina Ljungqvist är revisionen en kvalitetsstämpel, men inte bara något som är bra att ha vid förhandlingar med banken eller då själva årsredo­­vis­ningen ska användas. Nej, kvalitetsstämpeln ska även signalera att företaget är okej, att det är ett företag som håller avtal, som ger personalen avtalsenliga löner och så vidare.

– Revisorn ska göra ett så pass bra jobb att han eller hon inte riskerar att hamna på löpsedlarna, säger ­Katarina Ljungqvist.

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp