Getty Images

Krishantering och återstarten av ekonomin – det säger skatteexperterna

28 oktober, 2020

Efter månader av en pandemi ingen tidigare varit med om har landets skatterådgivare tvingats ställa om och tänka nytt för att hjälpa kunderna på bästa sätt. Hur har det varit – och vad händer härnäst?

Mer än ett halvår har gått sedan pandemin började spridas globalt och ställa till med oreda lokalt. Något som snart blev tydligt var att många företag på bara ett par månader riskerade gå omkull. Går det att undvika framöver och hur ska företagen bidra till ekonomins återstart? Frågan är också hur skattesystemet kan bli mer robust, så att företagen inte blir lika paralyserade och beroende av stöd inför en eventuell ny pandemi. Och vad har Big7 för krisberedskap – internt och mot kunderna? Vi hör efter med några av landets mest tongivande skatterådgivare.

Annika Lindström, Head of Tax & Legal, KPMG

Annika Lindström. Foto: KPMG

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– Det var tydligt att vi hade förmågan att agera mycket snabbt och kraftfullt i pandemins inledning, trots att vi inte alls var beredda på detta scenario. Många av de åtgärder vi vidtog kommer vi att fortsätta med, vilket gör att vi kommer stå bättre rustade vid en eventuell ny pandemi.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– Det är viktigt att Sverige har konkurrenskraftiga regler både för företag och andra skatteskyldiga. Skattereglerna ska inte försvåra för företag i en krissituation och de ska ge incitament till återstart efter en kris. Exempelvis har svenska företag endast små möjligheter till carry back av förluster, något som skulle vara positivt ur ett likviditetsperspektiv. Även kvittningsregler för förluster kan minska investeringsrisken. Beskattningen av investeringar bör göras mer konkurrenskraftiga. För att företag ska kunna våga fatta beslut om att investera, krävs att de regler vi har är tydliga och tillämpas på ett förutsägbart sätt.

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
– Vi har sett att många företag har tagit stort socialt ansvar i denna krissituation, något som vi tror kommer fortsätta. Vidare ser vi att många personer blivit arbetslösa. En viktig uppgift för företagen är att skapa arbete. Det är viktigt att vi har regler som inte försvårar socialt ansvarstagande samtidigt som det kan finnas behov av förändringar i olika regelverk för att underlätta återskapandet av förlorade arbetstillfällen. Inom KPMG tar vi vårt ansvar genom att fortsätta rekrytera.

Frida Haglund, Partner Tax & Legal, Deloitte

Frida Haglund. Foto: Deloitte

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– Vi följer den plan och policy som Deloitte utarbetade i början av året och som utvecklas löpande. I sig är den en utmärkt grund för liknande händelser framöver. Vi inom Tax & Legal bidrar med att rekrytera och utveckla rätt kompetenser för att kunna stödja klienternas affärsverksamhet även under svåra förutsättningar.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– I grunden avgörande att ha starka statsfinanser som skapar intäkter till staten på ett hållbart sätt. För företagen och alla skattebetalare är tydliga regler och rimliga väntetider för olika besked viktigt för trovärdigheten.

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
–  Vi väljer att i sammanhanget avstå frågan.

Mikael Carlén, partner och ansvarig Tax & Legal, PwC

Mikael Carlén. Foto: PwC

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– Vi har en krisgrupp samt en krismanual som vi utgår ifrån vid både stora och små kriser. Det finns redan mycket lärdomar att ta med sig framåt från denna kris, en kris som fortfarande pågår. Bland annat en allmän ödmjukhet inför att saker kan förändras både dramatiskt och snabbt, på ett sätt som före denna pandemi var svårt att föreställa sig.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– Erfarenheterna från krisen är något man bör ta med sig i arbetet med en ny skattereform. Utökade möjligheter till kvittning av förluster, mer generösa anståndsregler och förenklingar av skattereglerna så det blir “lätt att göra rätt”.

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
– Företagens bidrag är i grunden att fortsatt bidra genom att driva och utveckla sina verksamheter och därmed ta risk och skapa arbetstillfällen. Politikens och övriga samhällets bidrag blir då bland annat att skapa så goda förutsättningar för detta som möjligt.

Håkan Behmer, affärsområdeschef för skatt, BDO

Håkan Behmer. Foto: Jenny Drakenlind

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– Vi ser att det viktiga är att vara lyhörda och snabba i att uppfatta nya behov – analysera, prioritera och agera därefter. Det har vi gjort under pandemin. VI har utvecklat vår förmåga att snabbt ställa om och anpassa oss vilket vi ser som det viktigaste för att kunna möta nya förutsättningar.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– En omöjlig fråga som jag gärna överlåter till nationalekonomer och politiker. Förenkling och ytterligare digitalisering av deklarationer och uppbörd är vad vi kan se komma. En generell platt skatt och avgiftsstruktur hade säkert förenklat både för företag och privatpersoner.

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
– Man behöver kombinera det kortsiktiga med det långsiktiga och ha med sig att alla affärsmässiga beslut också har en långsiktig effekt. Att utgå från kundbehovet och förmåga att anpassa affärsmodeller är vinnande för att vi ska kunna återstarta ekonomin och anpassa oss till ett nytt normalläge.

Helena Norén, partner Tax, EY

Helena Norén. Foto: EY

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– Vi hade sedan tidigare en krisplan men den var inte utformad för att hantera konsekvenserna av en global pandemi. Vad vi snabbt insåg var att vår krishantering måste ske lokalt eftersom länder har reagerat så olika. Vi har tagit fram en Pandemic Check List, där vi bland annat inkluderat hur vi arbetar med smittspårning, desinfektion av kontor, hantering av kontorsmiljö och distansarbete. Vi ställde om snabbt och intensifierade implementeringen av teknik och digitala verktyg. På EY globalt gick vi på två veckor från 70 000 användare av Teams till 260 000.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– I Sverige kommer sextio av statens intäkter från beskattning av arbetsinkomster. Ur så många avseenden är det då viktigast att hålla folk i arbete. Frågan är hur länge riktade stöd till viss del av näringslivet (statsstöd) kan accepteras politiskt. Jag tror att den höga beskattningen på arbete inte kommer att vara hållbar i den transformation samhället nu genomgår främst vad gäller digitalisering och demografi. Utredningar har dessutom från tid till annan visat att reformer som sänker skatten på arbete intressant nog över tid har ökat inkomsterna för staten.

– Ett pandemiförslag kan vara att tillfälligt sänka de sociala avgifterna så att vi hjälper företagen och egenföretagarna, exempelvis frilansare som aldrig haft en anställning, med deras kostnader. Långsiktigt behöver hela skatteuttaget utredas. De reformer som till lägre skattekostnad möjliggör en ökad aktivitet bland människor – som mer arbete, fler bostadsförsäljningar, större utdelningar från fåmansföretag som återinvesteras eller omsätts – kommer att leda till att statens intäkter bibehålls och kanske till och med ökar.

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
– Att skapa förutsättningar för att personalen kan fortsätta jobba och känna sig trygga är viktigt. Att affärsidén går att förverkliga och omsätta oavsett de funktionella förutsättningarna är den bästa investeringen. Ta exemplet Jacke Sjödin, artist från Uppsala, vars gig ställdes in. Då blev han viral på internet med sina covidlåtar. Nu har han en utsåld och covidsäkrad show i Uppsala. Allt går om man vill.

Mikael Knutsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Grant Thornton

Mikael Knutsson. Foto: Grant Thornton

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
–  Om det är något vi sett under det här året så är det vikten av att ha koll på sina risker och att jobba nära medarbetare, kunder och leverantörer. Vi ställde snabbt om för att tillsammans med övriga affärsområden hjälpa våra kunder, till exempel genom att tolka reglerna kring olika stödpaket. I vår senaste kundundersökning fick vi ett kvitto på att kunderna uppskattar vår förmåga att stötta dem i dessa komplexa och utmanande tider. Så lärdomen är att fortsätta ligga nära kunderna.

För att undvika en ny kris, hur bör skattesystemet se ut?
– Det har länge funnits en ambition att förenkla reglerna och lätta regelbördan för företagare. Redan för tjugo år sedan deltog jag själv i en förenklingsutredning för Riksskatteverket som föranledde noll ändringar. Idag pågår en liknande utredning och jag tror på samma utfall. Det är komplext! Jag tror att vi måste ge avkall på kraven på millimeterrättvisa till förmån för enkla och schabloniserade regler. Sen är det ett absolut måste att sänka beskattningen av arbete – men där är tiotusenkronorsfrågan var de skatteintäkterna ska tas ifrån stället…

Vilka åtgärder skulle vara bra för företagen att bidra med i återstarten av ekonomin?
– Från företagens sida tror jag att det är viktigt att ta hand om sina medarbetare i första hand, det blir en stor utmaning att fånga upp alla känslor och tankar hos anställda och få dem att må bra och trivas för att fortsätta driva företagen framåt. För de företag som inte har full koll på sina siffror, risker och leverantörskedjor är det hög tid att göra en strategisk insats nu.

Karin Steenstrup, verkställande administrativ skattechef, Mazars

Karin Steenstrup. Foto: Mazars

Har ni upprättat en krisplan för egen del samt hur ni agerar mot företagen om det uppstår en ny pandemi?
– De åtgärder som vi vidtog med anledning av corona var att vi i mitten av mars skapade en krisledningsgrupp, som initialt träffades varje dag via Teams för att följa utvecklingen och kontinuerligt informera våra medarbetare om hur de skulle förhålla sig under den första turbulenta tiden. Med tiden glesades mötena ut, men vi träffades virtuellt under hela våren minst en gång per vecka för att uppdatera oss vad som hänt och om det var lämpligt att ändra våra interna riktlinjer. Riktlinjerna spreds till medarbetarna via vårt intranät och via direktsända filminspelningar från VD.

–  När det gäller våra kunder har vi publicerat information på vår hemsida om regeländringar som genomfördes under våren. Där finns även en hel del filmsekvenser med information för den som hellre tar till sig informationen på det sättet.

Läs mer: Så funkar storbyråernas skatterådgivning på distans

Läs mer: Så påverkar EU:s skattepolitik Sverige

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona skatt skatterådgivare skatterådgivning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp