Foto: Gabriel Liljevall

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt lämnar

26 mars, 2019

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Styrelsen och vd:n har haft olika syn på arbetet framåt.

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG efter att ha haft vd-posten sedan i augusti 2017. Beslutet kommer efter att han och styrelsen har varit oense om revisionsbolagets framtid.

– Vi har genomfört många förändringar på kort tid i syfte att skapa ett tydligare och starkare KPMG. Det har skett en renodling och utveckling av KPMG:s verksamhet med fokus på processer, digitalisering, effektivisering samt ett ökat fokus på marknadsfrågor, skriver Björn Hallin, styrelseordförande KPMG Sverige, på byråns webb.

– Med detta som grund är det är dags att ta nästa steg i utvecklingen med fortsatt fokus på tillväxt och där har styrelsen och VD haft olika syn på hur vi skall arbeta för att nå våra mål. Vi har därför enats om att gå skilda vägar.

När Magnus Fagerstedt blev vd på KPMG 2017 hade han varit i partner och haft olika roller i ledande befattning på EY i 20 år. I pressmeddelandet som revisionsbyrån skickade ut i samband med att han fick uppdraget framgick det bland annat att han rekryterats som vd för sin erfarenhet av att driva förändringsarbete.

”Full av energi”

I en intervju i Balans i maj 2018 berättade Magnus Fagerstedt att han var ”full av energi” och att målet var att göra KPMG till de ungas favorit i branschen. Bland annat tillsatte han New generation round table, unga rådgivare åt företagsledningen.

– Medarbetarna är det viktigaste vi har och jag kommer att fokusera på ledarskapet. Generellt är branschen i behov av att satsa på ledarskapet, inte minst när vi inriktar oss på nya kompetenser. Jag ser att våra medarbetare i framtiden kommer att ha kompetenser inom många olika områden, inte bara främst inom ekonomi och finans, sa han i intervjun.

I juni 2018 kom nyheten att KPMG sålde verksamheten inom redovisning och löneadministration till Aspia, för att fokusera och satsa på revision och rådgivning.

Vad styrelsen och vd:n inte varit överens om är oklart. Men uppenbart är att de inte har haft en samsyn kring hur KPMG ska fortsätta utvecklas.

Magnus Fagerstedt är entledigad sedan 25 mars. Styrelsen arbetar nu med att finna en ny vd.

Taggar: KPMG

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp