Foto: Gabriel Liljevall

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt lämnar

26 mars, 2019

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Styrelsen och vd:n har haft olika syn på arbetet framåt.

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG efter att ha haft vd-posten sedan i augusti 2017. Beslutet kommer efter att han och styrelsen har varit oense om revisionsbolagets framtid.

– Vi har genomfört många förändringar på kort tid i syfte att skapa ett tydligare och starkare KPMG. Det har skett en renodling och utveckling av KPMG:s verksamhet med fokus på processer, digitalisering, effektivisering samt ett ökat fokus på marknadsfrågor, skriver Björn Hallin, styrelseordförande KPMG Sverige, på byråns webb.

– Med detta som grund är det är dags att ta nästa steg i utvecklingen med fortsatt fokus på tillväxt och där har styrelsen och VD haft olika syn på hur vi skall arbeta för att nå våra mål. Vi har därför enats om att gå skilda vägar.

När Magnus Fagerstedt blev vd på KPMG 2017 hade han varit i partner och haft olika roller i ledande befattning på EY i 20 år. I pressmeddelandet som revisionsbyrån skickade ut i samband med att han fick uppdraget framgick det bland annat att han rekryterats som vd för sin erfarenhet av att driva förändringsarbete.

”Full av energi”

I en intervju i Balans i maj 2018 berättade Magnus Fagerstedt att han var ”full av energi” och att målet var att göra KPMG till de ungas favorit i branschen. Bland annat tillsatte han New generation round table, unga rådgivare åt företagsledningen.

– Medarbetarna är det viktigaste vi har och jag kommer att fokusera på ledarskapet. Generellt är branschen i behov av att satsa på ledarskapet, inte minst när vi inriktar oss på nya kompetenser. Jag ser att våra medarbetare i framtiden kommer att ha kompetenser inom många olika områden, inte bara främst inom ekonomi och finans, sa han i intervjun.

I juni 2018 kom nyheten att KPMG sålde verksamheten inom redovisning och löneadministration till Aspia, för att fokusera och satsa på revision och rådgivning.

Vad styrelsen och vd:n inte varit överens om är oklart. Men uppenbart är att de inte har haft en samsyn kring hur KPMG ska fortsätta utvecklas.

Magnus Fagerstedt är entledigad sedan 25 mars. Styrelsen arbetar nu med att finna en ny vd.

Taggar: KPMG

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp