Foto: iStock

KPMG-revisor slipper betala skadestånd

14 december, 2016

Att en revisor lämnar en ren revisionsberättelse innebär inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att tolka informationen i årsredovisningen. Nu fastställer hovrätten tingsrättens dom och friar den anklagade KPMG-revisorn.

Enligt mannen och kvinnan, som är gifta, hade KPMG-revisorn åsidosatt god revisionssed när hen granskat företagens årsredovisningar för år 2005 och 2007. Enligt paret ska revisorn vidare medvetet ha betett sig oaktsamt.

Makarna ansåg att revisorn hade lämnat felaktiga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och misstänkliggjort den ena klaganden genom att inte tillstyrka honom ansvarsfrihet när han var vd. På grund av det köpte mannen en större aktieandel och gick in som vd. Kvinnan i sin tur sålde sin fastighet till bolaget. Det ska ha orsakat dem skador uppemot 38 miljoner kronor.

Den utpekade KPMG-revisorn menade dock att granskningen av företagen 2005 respektive år 2007, samt redogörelsen inför nyemission år 2008, skett i enlighet med god revisionssed.

Tingsrätten ansåg att kärandens motpart skött sitt uppdrag enligt god revisionssed och att det inte fanns någon grund för att påstå att hen var skadeståndsskyldig gentemot paret.

Domen överklagades och hovrätten finner nu att revisorn visserligen begått något mindre fel men att det i sammanhanget inte kan ha påverkat parets beslut och heller inte orsakat dem någon skada. Svea hovrätt fastställer därför tingsrättens dom.

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

”Kärandena framförde en lång rad påståenden om oaktsamhet från revisorns sida, vilka hovrätten lika med tingsrätten nu har ogillat. Min klient har hela tiden vidhållit att hans revision har varit aktsam och att han i övrigt har uppfyllt sina yrkesplikter. Hovrättens dom är välmotiverad och talar för sig själv. Min klient är givetvis nöjd med utgången och vi hoppas att detta är slutpunkten för ett ärende som på olika sätt har pågått alldeles för länge.”, skriver revisorns advokat Jonas Benedictsson i ett mejl till Balans.

Enligt den allmänna rättsliga utgångspunkten i hovrättens dom, som Balans tagit del av, ska revisorns uttalande baseras på en revision som ger hög – men inte absolut – säkerhet att årsredovisingen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som hen är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen.

Att en revisor lämnar en så kallad ren revisionsberättelse innebär vidare inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att läsa och tolka informationen ordentligt i årsredovisningen.

Paret ska ersätta den auktoriserade revisorn för rättegångskostnader i hovrätten med 912 213 kr, varav drygt 800 000 avser ombudsarvode.

Revisorn har företrätts av advokaterna Jonas Benedictson och Magnus Stålmarker på Baker & Mckenzie.

Svea hovrätts dom (T 519-16) i sin helhet: svea-hr-t-519-16

Taggar: KPMG revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp