Foto: iStock

KPMG-revisor slipper betala skadestånd

14 december, 2016

Att en revisor lämnar en ren revisionsberättelse innebär inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att tolka informationen i årsredovisningen. Nu fastställer hovrätten tingsrättens dom och friar den anklagade KPMG-revisorn.

Enligt mannen och kvinnan, som är gifta, hade KPMG-revisorn åsidosatt god revisionssed när hen granskat företagens årsredovisningar för år 2005 och 2007. Enligt paret ska revisorn vidare medvetet ha betett sig oaktsamt.

Makarna ansåg att revisorn hade lämnat felaktiga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och misstänkliggjort den ena klaganden genom att inte tillstyrka honom ansvarsfrihet när han var vd. På grund av det köpte mannen en större aktieandel och gick in som vd. Kvinnan i sin tur sålde sin fastighet till bolaget. Det ska ha orsakat dem skador uppemot 38 miljoner kronor.

Den utpekade KPMG-revisorn menade dock att granskningen av företagen 2005 respektive år 2007, samt redogörelsen inför nyemission år 2008, skett i enlighet med god revisionssed.

Tingsrätten ansåg att kärandens motpart skött sitt uppdrag enligt god revisionssed och att det inte fanns någon grund för att påstå att hen var skadeståndsskyldig gentemot paret.

Domen överklagades och hovrätten finner nu att revisorn visserligen begått något mindre fel men att det i sammanhanget inte kan ha påverkat parets beslut och heller inte orsakat dem någon skada. Svea hovrätt fastställer därför tingsrättens dom.

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

”Kärandena framförde en lång rad påståenden om oaktsamhet från revisorns sida, vilka hovrätten lika med tingsrätten nu har ogillat. Min klient har hela tiden vidhållit att hans revision har varit aktsam och att han i övrigt har uppfyllt sina yrkesplikter. Hovrättens dom är välmotiverad och talar för sig själv. Min klient är givetvis nöjd med utgången och vi hoppas att detta är slutpunkten för ett ärende som på olika sätt har pågått alldeles för länge.”, skriver revisorns advokat Jonas Benedictsson i ett mejl till Balans.

Enligt den allmänna rättsliga utgångspunkten i hovrättens dom, som Balans tagit del av, ska revisorns uttalande baseras på en revision som ger hög – men inte absolut – säkerhet att årsredovisingen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som hen är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen.

Att en revisor lämnar en så kallad ren revisionsberättelse innebär vidare inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att läsa och tolka informationen ordentligt i årsredovisningen.

Paret ska ersätta den auktoriserade revisorn för rättegångskostnader i hovrätten med 912 213 kr, varav drygt 800 000 avser ombudsarvode.

Revisorn har företrätts av advokaterna Jonas Benedictson och Magnus Stålmarker på Baker & Mckenzie.

Svea hovrätts dom (T 519-16) i sin helhet: svea-hr-t-519-16

Taggar: KPMG revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
ANNONS
Far Online

Han leder Sveriges största startup

3 april, 2020 Med ett egenutskrivet recept tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia.

Tänka kundvärde ett måste i konsultens roll  

2 april, 2020 "Redovisnings- och lönekonsulter behöver gå mer mot den coachande rådgivarens roll och fokusera på kundvärdet."

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

 Upp