iStock

KPMG-revisor slipper betala skadestånd

14 december, 2016

Att en revisor lämnar en ren revisionsberättelse innebär inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att tolka informationen i årsredovisningen. Nu fastställer hovrätten tingsrättens dom och friar den anklagade KPMG-revisorn.

Enligt mannen och kvinnan, som är gifta, hade KPMG-revisorn åsidosatt god revisionssed när hen granskat företagens årsredovisningar för år 2005 och 2007. Enligt paret ska revisorn vidare medvetet ha betett sig oaktsamt.

Makarna ansåg att revisorn hade lämnat felaktiga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och misstänkliggjort den ena klaganden genom att inte tillstyrka honom ansvarsfrihet när han var vd. På grund av det köpte mannen en större aktieandel och gick in som vd. Kvinnan i sin tur sålde sin fastighet till bolaget. Det ska ha orsakat dem skador uppemot 38 miljoner kronor.

Den utpekade KPMG-revisorn menade dock att granskningen av företagen 2005 respektive år 2007, samt redogörelsen inför nyemission år 2008, skett i enlighet med god revisionssed.

Tingsrätten ansåg att kärandens motpart skött sitt uppdrag enligt god revisionssed och att det inte fanns någon grund för att påstå att hen var skadeståndsskyldig gentemot paret.

Domen överklagades och hovrätten finner nu att revisorn visserligen begått något mindre fel men att det i sammanhanget inte kan ha påverkat parets beslut och heller inte orsakat dem någon skada. Svea hovrätt fastställer därför tingsrättens dom.

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

Advokat Jonas Benedictsson. Foto: Baker & McKenzie

”Kärandena framförde en lång rad påståenden om oaktsamhet från revisorns sida, vilka hovrätten lika med tingsrätten nu har ogillat. Min klient har hela tiden vidhållit att hans revision har varit aktsam och att han i övrigt har uppfyllt sina yrkesplikter. Hovrättens dom är välmotiverad och talar för sig själv. Min klient är givetvis nöjd med utgången och vi hoppas att detta är slutpunkten för ett ärende som på olika sätt har pågått alldeles för länge.”, skriver revisorns advokat Jonas Benedictsson i ett mejl till Balans.

Enligt den allmänna rättsliga utgångspunkten i hovrättens dom, som Balans tagit del av, ska revisorns uttalande baseras på en revision som ger hög – men inte absolut – säkerhet att årsredovisingen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som hen är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen.

Att en revisor lämnar en så kallad ren revisionsberättelse innebär vidare inte att ägare, analytiker och tillsynsmyndigheter ska låta bli att läsa och tolka informationen ordentligt i årsredovisningen.

Paret ska ersätta den auktoriserade revisorn för rättegångskostnader i hovrätten med 912 213 kr, varav drygt 800 000 avser ombudsarvode.

Revisorn har företrätts av advokaterna Jonas Benedictson och Magnus Stålmarker på Baker & Mckenzie.

Svea hovrätts dom (T 519-16) i sin helhet: svea-hr-t-519-16

Taggar: KPMG revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp