Foto: Getty Images

Kontroversiellt förslag på remiss

2 juni, 2021

Ett förslag från IASB är ute på remiss. I en debattartikel uppmanar FAR:s strategigrupp för redovisning FAR:s medlemmar att ta chansen att påverka det omdiskuterade förslaget.

IASB föreslår genomgripande reglering av redovisning av koncerninterna förvärv och andra överföringar av verksamheter mellan parter som står under ett bestämmande inflytande från en och samma part.

Syftet är att skapa enhetlig redovisning på ett område som hittills varit oreglerat inom IFRS.

I en debattartikel publicerad på tidningenbalans.se, uppmanar FAR:s strategigrupp för redovisning FAR-medlemmarna att framföra sina åsikter till IASB.

”Förslaget är kontroversiellt” skriver FAR:s strategigrupp och framhåller att det finns goda möjligheter att påverka förslaget då det fortfarande är tidigt i processen och remisstiden går ut 1 september i år.

”IASB:s förslag på normer för redovisning av rörelseförvärv under common control kan få genomgripande konsekvenser, främst genom att hos köpande bolag kräva användning av bokförda värden från respektive överlåten rörelse och genom att förbjuda koncernredovisning med historik från de dotterbolag som övertagits genom common control-transaktionen.” skriver FAR:s strategigrupp.

Gruppen konstaterar att den som väljer att svara på remissen inte behöver svara på alla frågor som IASB ställer, utan att det går bra att välja att övergripande kommentera förslaget och eventuellt endast svara på ett urval av relevanta frågor.

Läs mer: Genomgripande förändring av redovisningspraxis genom föreslagna regler för förvärv under common control

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp