Kristofer Hedlund

Konstorstyper – så ser det ut i branschen

Faktaruta

Kontorstyper

Cellkontor: Kontor där medarbetarna har ett eget rum.

Kontorslandskap: Kontor där medarbetarna har en fast plats i ett större rum.

Flexkontor: Kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser.

Aktivitetsbaserat kontor: Som ett flexkontor, men med zoner som är inredda för olika typer av aktivi­teter.

21 november, 2018

De flesta i Sverige arbetar i eget rum eller kontorslandskap. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ABW − activity-based working − blir dock allt vanligare. Hur ser det ut i revisions- och rådgivningsbranschen? 

Vi frågade sex byråer hur deras arbetsplatser ser ut: Vilken typ av kontor har er byrå? Har alla kontor samma lösning eller kan det se olika ut lokalt?

EY:

Aktivitetsbaserat kontor i Stockholm med så kallad free seating. Lokalt sker denna övergång till aktivitetsbaserat när kontoret flyttar till ny adress eller gör en ombyggnation.

PwC:

Generellt arbetar vi med övervägande öppna lösningar. Dock har vi kontor över hela landet och det skiljer sig ibland mellan olika kontor och inom ett och samma kontor vilken typ av lösning vi har.

KPMG:

Våra största kontor i Stockholm har en aktivitetsbaserad kontorslösning. Lokalkontoren har en blandning av cellkontor och landskap.

Annsofi Agholm var projektledare när KPMG Stockholm flyttade in i sitt nya
aktivitetsbaserade kontor. Foto: Kristofer Hedlund

Läs mer: Adrian & Partners – med rätt till eget kontorsrum

Deloitte:

Alla våra kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient-och aktivitetsbaserade. De största kontoren: Stockholm, Göteborg och Malmö, är helt akti­vitetsbaserade. Övriga kontor ser vi över när vi till exempel flyttar, byg­ger nytt eller bygger om, det har vi till exempel gjort senast i Kalmar.

Mazars:

Det ser olika ut på de olika kontoren i landet, vi har kontor av alla sorter men de flesta har en mix med cellkontor och kon­torslandskap. Kontoret i Stockholm har nyligen flyttat och då övergått till aktivitetsbaserat kontor.

BDO:

Vi har över tjugo kontor från Malmö i söder till norr i Umeå så det ser lite oli­ka ut. I och med vårt kundcentrerade sätt att arbeta vill vi gärna sitta på ett sätt som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan medarbe­tare, avdelningar och kunder.

Läs mer: Aktivitetsbaserade kontorslösningar: Hur påverkar det oss?

Taggar: kontor

Text: Erika Andersson

redaktionen@tidningenbalans.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp