Felicia Yllenius

”Komplex skatt lockade”

Faktaruta

Namn: Jörgen Graner.

Ålder: 48 år.

Yrke och byrå: Auktoriserad skatterådgivare på KPMG.

Utbildning: Juristprogram­met.

Familj: Fru och tre barn, 14, 12 och 6 år gamla.

Bor: Bromma.

Karriären i korthet: Nations­kurator i Uppsala, jurist på Skatteverket, skatterådgivare på KPMG.

Karriärtipset: Sträva mot ständig förbättring i det du gör. Då ger sig mycket annat av sig självt.

10 juni, 2019

Ett flexibelt jobb som präglas av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete. Han är specialiserad mot svensk- och internationell före­tagsbeskattning för stora bolag.

Tempot i arbetet och en ökad glo­balisering. Det är de två största förändringarna som skett menar Jörgen Graner när han sammanfattar ut­vecklingen sedan han blev anställd på KPMG för snart 20 år sedan. Då handlade det om att per post skicka ett råd till en kund, i dag är det mejl som gäller och en annan tillgänglighet förväntas.

– Tiden själva uppdraget tar kanske är samma i dag som då, men nu bollar man med kunden på ett helt annat sätt. Förr kunde det dröja dagar innan man fick återkoppling. Kommunikationen har blivit snabbare och det har förändrat arbetssättet. Själva arbetet bygger på att hjälpa kunder att hantera förändringar på skatteområdet, säger han.

Förändringen är något han trivs med. Och för den som vill ha ett varierat arbete som handlar om företagsbeskattning och näringsliv med allt mer internationellt inslag rekommenderar han varmt yrket.

– Det är viktigt att trivas med att alltid utmana sig själv och att vilja uppdatera sig. Skatterätten är föränderlig och är man så pass specialiserad som jag blivit med åren passar det bra att arbeta hos ett rådgivningsföretag, säger Jörgen Graner.

När han började läsa juridik i Uppsala tänkte han sig först en bana inom domstolsväsendet. Men skat­terätten lockade mer med sin kom­plexitet och politiska dimension och då annan juridik i mångt och mycket handlar om ord är skatterätten även siffror.

– Jag gillar siffror – och skatte­rätt betyder ett stort inslag ekonomi och siffror, säger han leende.

Taggar: KPMG min karriär

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp