Foto: Felicia Yllenius

”Komplex skatt lockade”

Faktaruta

Namn: Jörgen Graner.

Ålder: 48 år.

Yrke och byrå: Auktoriserad skatterådgivare på KPMG.

Utbildning: Juristprogram­met.

Familj: Fru och tre barn, 14, 12 och 6 år gamla.

Bor: Bromma.

Karriären i korthet: Nations­kurator i Uppsala, jurist på Skatteverket, skatterådgivare på KPMG.

Karriärtipset: Sträva mot ständig förbättring i det du gör. Då ger sig mycket annat av sig självt.

10 juni, 2019

Ett flexibelt jobb som präglas av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete. Han är specialiserad mot svensk- och internationell före­tagsbeskattning för stora bolag.

Tempot i arbetet och en ökad glo­balisering. Det är de två största förändringarna som skett menar Jörgen Graner när han sammanfattar ut­vecklingen sedan han blev anställd på KPMG för snart 20 år sedan. Då handlade det om att per post skicka ett råd till en kund, i dag är det mejl som gäller och en annan tillgänglighet förväntas.

– Tiden själva uppdraget tar kanske är samma i dag som då, men nu bollar man med kunden på ett helt annat sätt. Förr kunde det dröja dagar innan man fick återkoppling. Kommunikationen har blivit snabbare och det har förändrat arbetssättet. Själva arbetet bygger på att hjälpa kunder att hantera förändringar på skatteområdet, säger han.

Förändringen är något han trivs med. Och för den som vill ha ett varierat arbete som handlar om företagsbeskattning och näringsliv med allt mer internationellt inslag rekommenderar han varmt yrket.

– Det är viktigt att trivas med att alltid utmana sig själv och att vilja uppdatera sig. Skatterätten är föränderlig och är man så pass specialiserad som jag blivit med åren passar det bra att arbeta hos ett rådgivningsföretag, säger Jörgen Graner.

När han började läsa juridik i Uppsala tänkte han sig först en bana inom domstolsväsendet. Men skat­terätten lockade mer med sin kom­plexitet och politiska dimension och då annan juridik i mångt och mycket handlar om ord är skatterätten även siffror.

– Jag gillar siffror – och skatte­rätt betyder ett stort inslag ekonomi och siffror, säger han leende.

Taggar: KPMG min karriär

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp