Tim Engström och Joakim Andersson har fått pris av Svenska Revisionsakademin för sin uppsats om digitaliseringen och automatiseringen av revisionen. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

IT-kompetens och dataanalys viktigt för framtidens revisor

6 april, 2017

Digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision och branschen går mot att efterfråga IT-kompetens och analytisk förmåga hos revisorn. Det framgår i en ny uppsats prisad av Svenska Revisionsakademin.

Joakim Andersson och Tim Engström har skrivit uppsatsen Digitalisering och automatisering av revisionen. Hur kan den påverkas samt hanteras av branschen?, framlagd på Högskolan i Halmstad i maj 2016.

Nu har de prisats för sin kvalitativa studie. 6 april mottog uppsatsförfattarna Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2016.

Balans möter upp dem på Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm, där utmärkelsen nyligen delades ut.

Tim Engström och Joakim Andersson. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Tim Engström och Joakim Andersson. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Grattis! Vi börjar med den klassiska frågan, hur känns det?

– Tack så mycket! Det känns helt fantastiskt och vi känner en enorm stolthet! Då samtliga lärosäten bara fick skicka in varsin uppsats var det hård konkurrens så detta ger oss ett kvitto på att vi gjort någonting riktigt bra och att tiden vi lade ner var väl värd, säger Joakim Andersson och Tim Engström.

Uppsatsförfattarnas slutsatser är att digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision. Behovet av mindre kvalificerad personal lär minska eftersom vissa tjänster blir automatiserade. Samtidigt kommer branschen att börja efterfråga större IT-kompetens och ställa större krav på den analytiska förmågan hos revisorerna. Det innebär att utbildningarna behöver ses över för att innehålla mer IT och dataanalys.

I underlaget finns bland annat personliga intervjuer med programutvecklare och revisorer samt en intervju med FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Vad innebär era slutsatser för dagens respektive morgondagens revisorer?

– När företagen blir allt mer digitaliserade ser vi att det blir viktigare för revisorerna att förstå företagens informationssystem och hur dessa kan användas för att hämta ut användbar information. Den här informationen skapar i sin tur möjlighet att använda sig mer av dataanalys, säger Tim Engström.

– Det ställer högre krav på framtida revisorns analytiska förmåga. Revisorn kommer att behöva dra slutsatser från en större mängd information och skapa sig en helhetsbild av verksamheten för att hjälpa till med företagsstrategiska frågor. Förhoppningsvis kan vår studie hjälpa framtidens revisorer att nå sina mål genom att belysa de nyckelkompetenser som blir allt viktigare framöver, fortsätter han.

Tim Engström och Joakim Andersson. Foto: Grant Thornton, Deloitte

Juryn påpekar bland annat att de gärna hade velat se en fördjupad diskussion kring de snåriga bedömnings- och värderingsfrågorna.

Hur påverkas just de här frågorna i en allt mer digitaliserad värld?

– När det gäller olika bedömningar och värderingar så kommer nog teknologin aldrig att kunna ersätta den mänskliga kompetensen. Däremot kommer utvecklingen att skapa bättre förutsättningar för revisorn att göra sina värderingar och bedömningar, säger Joakim Andersson och tillägger:

– Som vi skriver i uppsatsen ser vi att det fortfarande lär krävas handpåläggning när det gäller vad som ska bedömas och efter vilka kriterier. Då teknologin utvecklas kommer en större mängd data att kunna ligga till grund för det som i slutändan ska analyseras. Men som vi ser det kommer det alltid krävas att en person med rätt kompetens tittar på utfallet och gör sin bedömning i slutändan.

Tim Engström är i dag knuten till Grant Thornton i Göteborg, där han verkar som revisorsmedarbetare. Joakim Andersson arbetar med revision på Deloitte i Göteborg, där han ingår i team som jobbar med bolag i olika storlekar.

– Det jag sett under mitt första år inom revision är att det är en viss skillnad i hur långt bolagen kommit i sin digitaliseringsresa och min bild är att det ofta är de större bolagen som ligger steget före. Som jag ser det är vi dock bara i startgroparna när det gäller utvecklingen och det är intressant att höra snacket i korridorerna när det gäller utveckling av exempelvis artificiell intelligens och på vilka sätt den kan användas inom revisionen, säger Joakim Andersson.

Prismotiveringen lyder bland annat:

”Sammanfattningsvis tar uppsatsen upp ett högaktuellt ämne som på ett väldisponerat och lättillgängligt sätt beskriver digitaliseringens effekter för branschen. Språket är enkelt och utan de ibland vanliga forskningsflosklerna. Författarna har vidare gjort ett gediget arbete i att sammanfatta iakttagelserna på ett tydligt och konkret sätt och slutligen ger man ett antal exempel på hur den pågående digitalisering kan komma att påverka revisionsyrkets arbetssätt och processer. Med andra ord: En mycket värdig vinnare.”

Uppsatsen i sin helhet kan du läsa här: Digitalisering och automatisering av revisionen – Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

Taggar: revision revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp