Kommer revisorns skadeståndsansvar att begränsas?

2 juni, 2016

Frågan om att begränsa revisorns skadeståndsansvar har låg politisk prioritet och tilltron till att det senaste lagförslaget kommer att få effekt är låg. Det framkom vid en paneldiskussion på onsdagskvällen.

I slutet av april kom betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34), slutbetänkandet i Utredningen om EU:s revisionspaket. Som Balans tidigare skrivit föreslås bland annat att revisorn och bolaget ska kunna träffa avtal om ett tak för skadeståndsbelopp och att reglerna om jämkning förtydligas så att den avsedda ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen beaktas.

Men betänkandet har fått ett svalt mottagande. Det framkom vid onsdagens paneldiskussion, arrangerad av Länsförsäkringar och Hamilton. Skadejurist Sara Ribbeklint, Länsförsäkringar, menade att ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen i praktiken inte kommer att beaktas förrän styrelseledamöter har obligatoriska ansvarsförsäkringar.

– Jag får dagligen hålla ledsna revisorer i handen, sa hon och menade att detta inte bara är problem som drabbar revisorer i de allra största företagen.

Samstämmigheten var stor om att de föreslagna lagändringarna kommer ha begränsad effekt, om de går igenom. Det finns också en beredskap för att det inte ska bli någonting alls – den här gången heller. Revisorns ansvar har utretts tidigare, utan att det blivit några ändringar.

FAR:s chefsjurist Helene Agélii, som också varit expert i utredningen, uttryckte viss frustration över att utredningen haft för lite tid och att oproportionerligt mycket av tiden gått åt till att enas om en problembeskrivning.

– Utredningen har verkligen jobbat i motvind när det gäller att hitta den av så många efterfrågade empirin, säger hon.

Avslutningsvis var det flera i panelen som trodde att de kommande domarna i HQ och Kraft & Kultur kan få betydelse för om det över huvud taget blir någon lagstiftning.

 

Paneldeltagare:

Sara Ribbeklint, skadejurist, Länsförsäkringar

Johannes Ericson, advokat, Hamilton

Daniel Stattin, professor i civilrätt tillika expert i utredningen

Helene Agélii, chefsjurist FAR tillika expert i utredningen

Carl Östring, bolagsjurist, Traction

Moderator: Henrik Rydén, VD JLT Nothern Europe

 

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp