iStock

Kombinatör – det nya sättet att driva företag

17 november, 2016

Otrygghet och krångliga regler avskräcker från att starta företag. Samtidigt vill fler och fler bli kombinatörer –  det vill säga driva företag vid sidan av sin anställning.

Entreprenörskapsbarometern 2016 är en omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Bakom undersökningen står Tillväxtverket.

I årets Entreprenörskapsbarometer konstateras att 47 procent av befolkningen kan tänka sig att bli företagare. Det är något lägre jämfört med 2012 när mätningen gjordes senare. Då var siffran 49 procent.

Inställningen till företagande varierar i landet. I Östergötland kan drygt hälften av befolkningen tänka sig att bli företagare jämfört med 38 procent i Sörmland.

Undersökningen visar att det största hindret för att vilja bli företagare är otrygghet. Att driva företag upplevs som mindre tryggt än att vara anställd, och många uppger att ekonomisk osäkerhet ses som en nackdel med att vara företagare. Även krångliga regler upplevs fortfarande som ett hinder. Var sjätte person som kan tänka sig starta företag instämmer helt i att det är för många och krångliga regler att följa som företagare.

En tydlig trend i undersökningen är däremot att många vill starta företag, men vid sidan om sin anställning. De vill bli så kallade kombinatörer. En slutsats som dras i undersökningen är att ökade möjligheter att driva företag som bisyssla, eller att gå ner i arbetstid som anställd, skulle kunna leda till ökat företagande.

Entreprenörskapsbarometern 2016 hittar du HÄR.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Eget företag kombinatör

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp