Kristofer Hedlund

Karin Apelman: ”Att komma utifrån är en styrka”

13 augusti, 2018

Driva, leda och utveckla är ledorden. Och ambitionen är att stärka branschens roll som en betydande aktör för ett långsiktigt hållbart näringsliv och samhälle. Möt Karin Apelman, FAR:s nya generalsekreterare.

21 juli blev Karin Apelman ny generalsekreterare i FAR. Hon har bred erfarenhet från tunga positioner inom både näringslivet och offentlig verksamhet. Bland annat som generaldirektör för EKN (Exportkreditnämnden) där hon hjälpt företag att växa internationellt genom att försäkra deras exportaffärer.

De senaste åren har hon varit styrelseledamot i Handelsbanken, Svenska Kraftnät, Bliwa Livförsäkring och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), uppdrag som hon lämnade i samband med vårens stämmor.

– Jag ser verkligen fram emot att medverka till att stärka branschens roll och göra FAR till en självklar samtalspartner i frågor om nytta för näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman.

Under sitt yrkesliv har Karin Apelman kommit i kontakt med flera av branschens yrkesroller och tjänster. Och vikten av en fungerande redovisning och kontroll är självklar.

Men rollen som generalsekreterare är ny, och den första tiden har därför varit en lyssnande period. Bland annat har hon haft möten med FAR-aktiva, träffat Revisorsinspektionen och diskuterat digitaliseringsfrågor på ett möte med Accountancy Europe i Bryssel. Och under Almedalsveckan passade hon på att träffa företrädare för branschen och var en flitig besökare på medlemsbyråernas seminarier.

När Balans pratar med Karin Apelman har hon varit generalsekreterare i tre veckor. Det finns redan flera embryon till satsningar som hon vill genomföra och under hösten kommer konkreta förslag.

Varför tackade du ja till jobbet?

– Det är ett mångfacetterat uppdrag i en bransch i förändring, och det gillar jag. Näringsliv och samhälle står inför flera stora utmaningar och FAR:s olika yrkesroller har ju så mycket att bidra med. Det kan handla om övergripande frågor som att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagande men också om expertkompetens i redovisningstekniska frågor i en allt mer digital affärsmiljö. Hur ska till exempel kryptovalutor som bitcoin hanteras? Jag ser verkligen fram emot att bidra till den här utvecklingen.

Du är ju inte från branschen och när det blev känt att du blir ny generalsekreterare i FAR var det en och annan som höjde på ögonbrynen. Vad kan du tillföra?

– Utifrånperspektivet! I mitt 35-åriga yrkesliv har jag kommit i kontakt med branschens olika kompetenser och jag ser det som en styrka att komma med nya perspektiv på branschen och de utmaningar som finns.

Vad har format din bild av branschen?

– Jag har följt branschens utveckling inom till exempel skatt och hållbarhetsarbete, och varit med på den resan. Alla de kompetenser som finns i branschen har funnits med i de verksamheter där jag har varit aktiv och jag har ofta använt revisorer som bollplank. Det har handlat om rådgivning i värderingsfrågor, tolkning av regelverk, rapportering, styrning och intern kontroll. Jag har haft väldigt stor nytta av branschens tjänster i mitt yrkesliv, i olika former.

Vad står på din agenda den närmaste tiden?

– Jag kommer att träffa olika aktörer för att skapa en bild av FAR:s arbete. Bland annat åker jag till NRF:s årliga möte som hålls i Köpenhamn och träffar representanter från FAR:s nordiska systerorganisationer. Jag kommer också att träffa Sverev som är en samarbetsorganisation för små och medelstora redovisnings- och revisionsbyråer, tillsammans med experter från FAR. Jag vill förstå behoven hos våra medlemmar och kunder för att avgöra om vi satsar på rätt frågor. Hur kan vi bli ännu mer relevanta och var ska vi lägga vårt fokus?

Karin Apelman. Foto: Rickard Kilström

Alltså, inga konkreta förslag ännu, men kan du avslöja något om vilka områden du brinner för?

– Bolagsstyrning och governance-frågor är viktiga för stora såväl som mindre bolag och verksamheter, både i offentlig och privat sektor. Under Almedalsveckan träffade jag representanter för Svenskt Näringsliv och Företagarna och vi kommer att träffas igen under hösten. Jag vill ta reda på vad mer vi på FAR kan göra för att stärka företagandet och göra det ännu mer hållbart på lång sikt.

– Trovärdigheten för branschen och branschens attraktionskraft är frågor som har diskuterats i flera sammanhang under min första tid på FAR, både i Sverige och internationellt. Och det är förstås också frågor som står högt upp på min agenda.

Kan du nämna något om vilka utmaningar du ser?

– Vi måste se till att FAR förblir en relevant aktör, att vi hänger med och är en självklar samtalspartner i viktiga frågor för näringsliv och samhälle. Jag ser också att FAR och branschen kan vara med och påverka så att det inte blir fler och mer komplicerade regelverk som tynger näringslivet. Visst måste det finnas regler och regelverk, men frågan hur verksamheter ska förhålla sig till regelverken får inte bli den största frågan i styrelserummen. Då har det gått fel, tycker jag.

– Därför är det viktigt att verka för begripliga och välfungerande regelverk. Det kan låta enkelt, men det är inte så enkelt att åstadkomma. Därtill kommer de internationella regelverken, alltså samspelet i regelverksfloran. För mig kokar allt ner i ett hållbart företagande och ett starkare näringsliv.

När får vi veta mer?

– Jag kommer med en programförklaring i början av hösten. Men jag vill inte forcera förändringar, utan det kommer att utkristalliseras under hösten. Det finns alltid mer att göra och det kommer att hända saker, det lovar jag! Men först vill jag lära mig mer. Det här är inget jag gör ensam, utan tillsammans med medarbetarna på FAR, FAR-aktiva och branschen i stort.

Frågan om revisionsplikt kommer ju upp då och då. Har du någon åsikt?

– Jag är en varm förespråkare för revision. Förutom att vara värdeskapande och ge trygghet åt det enskilda företaget är revision också samhällsnytta. En revisor har koll på många olika bolag i olika branscher och har därmed ett brett perspektiv, vilket är en styrka. Revisorn är helt enkelt guld värd. Frågan om revisionsplikt och gränsvärden är en het fråga som jag kommer att återkomma till.

Stakar ut FAR:s väg. Foto: Rickard Kilström

Hur ser du på de skandaler där branschen på olika sätt har figurerat, både internationellt och i Sverige?

– Skandaler sker då och då och det är så klart väldigt jobbigt för dem som drabbas. Det vi på FAR kan göra är att lära oss av det som sker. Vad gick fel och varför? Och vad kan göras för att det inte ska hända igen?

FAR har ju en konkurrent när det gäller redovisningskonsulter – Srf konsulterna. Det har gjorts försök till samgående men utan att lyckas. Hur ser du på situationen?

– Min första tanke var – vad onödigt med två organisationer. Behövs det verkligen? Och finns det några fördelar med konkurrens eller skulle vi vara starkare tillsammans? Men jag får återkomma till frågan när jag vet mer.

Du är ju inte bara generalsekreterare i FAR. Vad gör du på fritiden?

– Jag umgås med familj och vänner. Och så spelar jag tennis och golf. Och jag cyklar till jobbet och försöker hinna med att träna. Jag är med i en bokklubb där vi träffas och diskuterar skönlitteratur. Ett annat stort intresse är resor. I höstas var vi på Kuba och i våras reste vi till Skagen och Malaga.

Var kopplar du av?

– På Gotland. Vi har ett hus några mil från Visby, det är som en oas för mig.

Vad fick du för kommentarer när det blev känt att du skulle bli ny generalsekreterare i FAR?

– Vad roligt! Vilket bra jobb! En styrelsekollega sa: ”Om det är något operativt jobb som jag skulle vilja ha så är det just det jobbet.” Det tyckte jag var en rolig kommentar!

Karin Apelman i sitt älskade Visby. Foto: Rickard Kilström

FAKTARUTA

Karin Apelman

Bor: Bromma i Stockholm.

Familj: Make, två barn 25 och 22 år.

Intressen: Umgås med familj och vänner, tennis, golf, skönlitteratur, resor och fotografering.

Senast lästa bok: Det vi inte visste var lycka av Agnès Ledig.

Karriären i korthet:

2018-2016 Styrelsproffs och konsult

2016-2007 Generaldirektör, EKN (Exportkreditnämnden)

2007-2001 Finans- och ekonomidirektör, LFV (Luftfartsverket)

2001-1994 Vice President, SAAB Aircraft Leasing

1994-1990 Manager Leasing & Project Finance, SAS

Utbildning:

1986 Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm

Ett flertal ledarskapsutbildningar

Styrelseerfarenhet:

Handelsbanken

Bliwa Livförsäkring

Svenska Kraftnät

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Swedavia

EKN (Exportkreditnämnden)

SEK (Svensk exportkredit)

Kåpan Pensioner

Förtroendeuppdrag:

Pågående uppdrag:

SNS Förtroenderåd

Entreprenörskapsforum – som ledamot i nätverket Näringspolitiskt forum

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Tidigare förtroendeuppdrag:

Bernunionen (branschorganisation för kreditförsäkringar)

Airport Council International (ACI)

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp