Kan progressiva avskrivningar motiveras?

7 april, 2014

Redan 1990 introducerade Nobel Industrier progressiva avskrivningar. Det gjordes på goodwill i ett läge då posten hade vuxit dramatiskt. Det var på den tiden då goodwillavskrivningar var obligatoriska, medan avskrivningstiden började flyta ut. Nobel körde progressivt, Atlas Copco och Electrolux körde på 40 år, med motiveringen att förvärven avsåg amerikanska dotterbolag (där 40 år var tillåtet), medan konsult- och finanskonglomeratet Pronator utmanade revisorskåren genom att inte göra några avskrivningar alls. De gjorde en årlig värdering av dotterbolagen för att visa att någon värdenedgång inte skett.

Ny krönika av Peter Malmqvist ute. Kan progressiva avskrivningar motiveras?

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp