Getty Images

Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

23 november, 2020

Redovisningskonsulter är exponerade för många risker men är också bra på att upptäcka misstänkta transaktioner. En enstaka händelse kan vara den pusselbit som finanspolisen behöver för att leda penningtvätt i bevis.

Runt 150 miljarder kronor. Så stor uppskattas den svenska penningtvätten vara, varje år. Redovisningskonsulter hanterar stora mängder transaktioner vilket gör dem utsatta.

– Redovisningskonsulter är hands on och har ibland många kunder inom kontanthandeln. Dessutom har de många företag som inte har revisor bland sina kunder, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR och fortsätter:

– Redovisningskonsulterna är mer exponerade än de kanske ofta tror, men det betyder också att de kan göra en insats.

Sara Orback. Foto: Lieselotte van der Meijs

Catrine Nylén, länsjurist, på länsstyrelsen Västra Götaland är benägen att hålla med. Hon menar att redovisningskonsulter har ett ”inbyggt” kritiskt tänkande.

– En redovisningskonsult får helt enkelt inte bokföra en transaktion om den inte är rätt, så man har det kritiskt granskade tänket med sig i sitt arbete, säger hon.

Sedan 2009 har länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm ansvar för tillsynen av bland annat redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter liksom exempelvis advokater ska vara registrerade i Bolagsverkets register mot penningtvätt som i dag omfattar cirka 12 000 verksamheter.

Länsstyrelsens tillsyn är riskbaserad, men bara för att en byrå blir granskad behöver inte det betyda att just den har förhöjd risk. Det kan handla om att Länsstyrelsen granskar en viss bransch eller ett geografiskt område.

– Man ska inte känna sig utpekad för att man bli kontaktad av oss. Förra året fick vi ett ekonomiskt tillskott och kunde göra ett riktat projekt som syftade till att komma ut, berättar Catrine Nylén.

Catrine Nylén. Foto: Länsstyrelsen

Att det finns risker i verksamheten man driver är inget som behöver vara fel, betonar Catrine Nylén. Det viktiga är att man är medveten om risken och hanterar den på rätt sätt.

Många uppfattar penningtvättsregelverket som krångligt, men enligt Catrine Nylén har redovisningskonsulter ofta har en väldigt bra känsla för risker när de väl sätter sig ner och spånar.

Stora aktieägartillskott, falska fakturor, stora fakturor utan koppling till den ordinarie verksamheten, återkommande byte av verklig huvudman eller flöden till vissa länder är exempel på sådant som triggar ingång konsultens varningssystem.

– Mycket av det här är redovisningskonsulter bra på att fånga upp, bara genom att använda sin magkänsla.

Det svåra är när en misstänkt transaktion ska rapporteras till finanspolisen.

– Det tror jag däremot att många konsulter har svårt för, reflexen är snarare att rätta sin kund än att underrätta finanspolisen om misstanken.

Men när någonting är misstänkt ska man rapportera det och ge polisen möjlighet att lägga sitt pussel, inskärper Catrine Nylén. 2019 kom det in 19 rapporter från branschen, en siffra som borde vara betydligt högre med tanke på att merparten, över 8 000 av de 12 000 verksamheterna, i Bolagsverkets register mot penningtvätt sysslar med redovisning.

– Att rapportera till finanspolisen är en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa penningtvätt. Det är sällan penningtvätt sker genom enstaka transaktioner utan oftast är det en lång kedja och varje pusselbit är viktig. Det kan hända att en redovisningskonsult får en fråga från polisen för att en advokat har anmält och kanske är det den här enstaka transaktionen som är nyckeln till alltihop.

Läs mer: Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Redovisningskonsulter har en bra känsla för risker. Foto: Getty Images

Resurser för ditt arbete med penningtvätt

Dessa rutiner och dokument måste en redovisningsbyrå ha:

 • Allmän riskbedömning.
 • Kundkännedom.
 • Övervakning och rapportering.
 • Bevarande av handlingar.

Byråer med anställda har ansvar för att de anställda är lämpliga, har rätt utbildning och att det finns rutiner för att skydda dem mot hot eller hämnd.

Varje byrå ska ha en Allmän riskbedömning – brister här är en av de vanligaste bristerna i FAR:s kvalitetskontroller.

Ta hjälp av länsstyrelsens och FAR:s exempel när du skriver din Allmänna riskbedömning. Men kopiera inte, utan tänk efter och anpassa formuleringarna till din verksamhet! Dokumentet ska vara levande – datummärk varje gång du uppdaterar och gör detta regelbundet. Använd dokumentet som bas för dina rutiner för att motverka penning­tvätt.

Redovisningskonsulter och penningtvätt

Av de cirka 12 000 verksamheter som är registrerade i Bolagsverkets register mot penningtvätt är drygt 8 000 rena redovisnings- eller revisionsbyråer. Revisorsinspektionen bedriver tillsyn över de flesta revisionsbyråer medan länsstyrelsen bedriver tillsyn över den stora majoriteten redovisningsverksamheter.

2019 kom det in 108 rapporter till finanspolisen från länsstyrelsens tillsynsobjekt, varav 19 från bokföring och revisionstjänstsektorn. Totalt inkom 21 709 rapporter till finanspolisen.

Källa: Finanspolisens årsrapport 2019.

Taggar: FAR penningtvätt redovisningskonsult

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Finns behov av riktlinjer kring visselblåsning”

  16 april, 2021 Så bör organisationer arbeta med att implementera och förbättra system för visselblåsning.

  Rekordstort intresse för revisorsprovet i maj

  15 april, 2021 116 personer vill skriva revisorsprovet i maj. Högsta antalet för vårprovet på åtta år.

  DAC6-rapporter färre än befarat

  14 april, 2021 Färre inlämnade DAC6-rapporter än tidigare trott. ”Bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas.”

  Succé för FAR:s framtidstest

  13 april, 2021 Flera byråer har redan nominerat sig till Årets framtidsbyrå 2021. "Förändringsresan snabbas på av pandemin.”

  ”Fler kvinnor söker sig till skatt”

  12 april, 2021 För Annika Svanfeldt blev juridik och ekonomi starten på PwC-karriären och yrkesrollen Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

  Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

   Upp