iStock

JO kritiserar Skatteverket för handläggning

16 januari, 2017

Bolaget borde ha fått anstånd för att yttra sig över en revisionspromemoria från Skatteverket. Nu riktar JO kritik mot myndigheten.

Skatteverket inledde under våren 2015 ett revisionsärende mot ett bolag och var i löpande kontakt med bolagets ombud. I mitten av juni 2015 försökte ombudet få ett besked från Skatteverket om när revisionspromemorian beräknades vara klar. Ett par veckor senare, 3 juli, fick ombudet ett telefonsamtal om att revisionspromemorian skulle skickas ut och att bolaget skulle lämna svar senast 16 juli.

Det var då mitt i semestertider och eftersom bolagets företrädare var utomlands bad ombudet om anstånd, men nekades detta av skatterevisorn på Skatteverket. Ombudet var även i kontakt med skatterevisorns chef men även denne nekade anstånd.

7 juli fick ombudet revisionspromemorian och när hen samma dag på nytt ansökte om anstånd till 31 juli, fick hen meddelande om att mottagarna var på semester till 10 augusti respektive 12 augusti. Två dagar senare begärde ombudet på nytt anstånd till 14 augusti och motiverade det bland annat med att frågorna var komplexa och att det var rimligt att under sommarsemestern bevilja anstånd. Även denna gång avslogs ansökan om anstånd.

Ombudet valde att JO-anmäla Skatteverkets hantering av begäran av anstånd. JO konstaterar att om den skattskyldige begär anstånd med att yttra sig måste Skatteverket överväga om den svarsfrist som bestämts är tillräckligt lång, eller om den ska förlängas för att den skattskyldige ska få rimlig tid på sig att svara.

JO skriver i sin kritik att ”Allmänt sett är det naturligtvis bra att Skatteverket strävar efter att driva ärendena framåt och meddela beslut snabbt.” JO anser emellertid att Skatteverket i det aktuella fallet borde gett ombudet anstånd och kritiserar därmed myndigheten.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: JO Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

  Juryns bästa tips: Så vinner ni Årets framtidsbyrå 2021

  28 april, 2021 Hur kan den framtidsorienterade byrån charma juryn till Årets framtidsbyrå? Antti J. Niemi tipsar.

   Upp