JO: Skatteverket har bara gjort sitt jobb

15 juni, 2016

FAR och Advokatsamfundet JO-anmälde Skatteverket i mars för att Skatteverket på sin webbplats beskrivit advokat- och revisionsbyråernas organisationsform som ”skatteupplägg”.

JO väljer dock att inte vidta några åtgärder.

Skatteverket åsidosatte sin objektivitetsplikt. Det menar FAR och Advokatsamfundet som gemensamt valde att JO-anmäla myndigheten i fråga om publicering av felaktig information på verkets webbplats, samt för innehållet i en skrivelse från verket till FAR och Advokatsamfundet.

Det var hösten 2015 som de båda branschorganisationerna uppmärksammade att Skatteverket på sin webbplats under rubriken ”Regler och ställningstaganden” beskrev den organisationsform som många advokat- och revisionsbyråer sedan lång tid använder sig av som ”skatteupplägg”.

FAR och Advokatsamfundet påpekade i en skrivelse till Skatteverkets generaldirektör att det inte var acceptabelt och krävde att informationen skulle bort från hemsidan, alternativt flyttas så att den inte blev missvisande för allmänheten.

Nu har JO fattat beslut i ärendet. I beslutet skriver JO Lars Lindström att han inte ser någon anledning av vidta några åtgärder:

”Skatteverket har bl.a. till uppgift att tillhandahålla information och service inom sitt verksamhetsområde … De båda avsnitten på hemsidan faller inom ramen för fullgörandet av denna uppgift och jag ser ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av dem. Inte heller föranleder Skatteverkets skrivelse till anmälarna några uttalanden från min sida.”

– JO:s beslut är helt obegripligt. Det kan inte vara meningen att Skatteverket ska driva skattepolitik i strid med praxis och domstolsbeslut, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Taggar: Advokatsamfundet FAR JO Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp