Jämställdhet – nu kliver näringslivet fram

Faktaruta

Panelen bestod av:
Moderator Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen
Magnus Hall, vd och koncernchef på Vattenfall
Günther Mårder, vd på Företagarna
Lars Weigl, country managing partner på EY Sverige.
Martin Ingvar, professor och överläkare på Karolinska Institutet

Här hittar du rapporten:

Kvinnor om jämställdhet och företagande

5 juli, 2016

Näringslivets män vill ta ökat ansvar för jämställda ledningsgrupper. Det framkom tydligt när EY ställde frågan till fyra vita män.

Seminariet med rubriken ”Vilka jämställdhetsinitiativ ger störst avkastning – dags att fokusera på männen” bjöd på en uppfriskande perspektivvändning när fyra framgångsrika män fick reflektera över sin roll för ökad jämställdhet.

– För mig var det en eye-opener när vi ordnade en utfrågning ”Ställ dina partners mot väggen” och en person frågade: ”Varför ser det ut såhär på scenen?” och jag inte förstod frågan. Vaddå, det är ju bara jättekompetenta personer på scenen. Problemet var att det bara var män, berättade Lars Weigl, country managing partner på EY Sverige.

För Günther Mårder, vd på Företagarna, skedde uppvaknandet när han började arbeta inom Aktiespararna. Enbart 25 procent av medlemmarna var kvinnor, vid en tidpunkt då kvinnorna redan var överrepresenterade på ekonomiutbildningarna på universitet och högskolor.

Hur kan man då lösa detta?

Martin Ingvar, professor och överläkare på Karolinska Institutet, menade att vissa konsultbranscher kanske inte borde vara så förvarnade över hur det ser ut:

– Stoppar man in hundra vita råttor varje år som man sedan låter arbeta ihjäl sig tills åttio procent har fallit ifrån ska man inte bli förvånad att de som blir kvar är män med en ganska robust social bakgrund, sa han.

Magnus Hall, vd och koncernchef på Vattenfall framhöll vikten av lyhördhet:

– Det är viktigt att som ledare också lyssna på dem som inte är så dominanta utan mer tillbakadragna. Att ha känsligheten för att alla runt bordet har varit med och gjort sin åsikt hörd, sa han.

Helt klart är näringslivets män villiga att se sin roll och ta sitt ansvar för jämställdhetsfrågan.

– Jag har inte belägg för detta, men rimligen är det så att talang är jämt fördelad mellan könen. Möjligheterna är ökänt fördelade, sa Gunther Mårder.

Men det är upp till bevis för näringslivets män. Sveriges kvinnor tror nämligen att det är politikerna som ska fixa jämställdheten åt dem. 67 procent anser att politikerna är främst ansvarig för att uppnå ett jämställt samhälle, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av EY. Enbart 39 procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg att näringslivet har det främsta ansvaret.

Här finns nu ett slags omvänt förväntansgap som det gäller att näringslivet hanterar. Kanske ligger en del av lösningen i det som seminariets moderator Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen, sa – att man (!) ska tänka en gång till innan man bjuder in till ännu en fotbollsmatch när det är dags för kundkväll.

Taggar: EY jämställdhet näringslivet

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp