Foto: Getty Images

ISQM – kräver mer av byråledningen

18 augusti, 2021

I slutet av nästa år sjösätts ISQM. Men redan nu är det hög tid att börja förberedelserna tipsar experterna. Arbetet med att ta fram en vägledning pågår för fullt, och denna kommer att vara anpassad för såväl större som mindre byråer.

Som Balans tidigare har berättat kommer ISQM att ersätta ISQC 1 och det handlar alltså om ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

Regelverket träder i kraft 15 december 2022. Kan tyckas långt bort, men enligt den arbetsgrupp som håller på att ta fram en vägledning, är det nu byråerna bör komma igång med sitt förberedande arbete.

Harald Lööf. Foto: PwC

− ISQM skiljer sig en hel del mot ISQC 1, då den bygger på ett riskbaserat tänk och kräver mer av byråledningen och byråledarna, säger Harald Lööf, director Risk Assurance på PwC.

Projekt mellan FAR och PwC
Tillsammans med sin kollega Ann Åsén, senior manager Financial Services Risk and Regulations på PwC, är han involverad i det projekt som FAR driver med PwC. Syftet är att ta fram material kring ISQM som underlättar byråernas implementering av regelverket.

− De största byråerna, Big 4, behöver kanske inte så mycket vägledning kring ISQM. De tar till sig dokumenten direkt från de globala organisationerna och implementerar dem i verksamheten. Men för de medelstora, något mindre och allra minsta kan en vägledning vara ett stort stöd, säger Harald Lööf.

Ann Åsén, projektledare, berättar om att arbetet framför allt har handlat om att förenkla, förklara, konkretisera, exemplifiera och ta fram verktyg.

Ann Åsen. Foto: PwC

− Allt med ett enklare språk utan att för den delen förändra innebörden i regelverket. Vi sorterar och tar fram material som ska underlätta för byråerna att förstå hur de ska svara upp mot kraven, säger hon.

ISQM även för mindre byråer
När ISQC 1 infördes fanns uppfattningen att regelverket inte var anpassat för de allra minsta byråerna. ISQM ska vara annorlunda. Ann Åsén beskriver det som skalbart för att vara relevant för revisionsföretag av olika storlek.

Hon får medhåll från Pernilla Edwards, som sitter med i arbetsgruppen. Hon är en av delägarna på Revisionsbyrån Andersson & Co men representerar SVEREV, samarbetsorganisationen för små till medelstora oberoende redovisnings- och revisionsbyråer.

Pernilla Edwards. Foto: Joakim Lenell

− Vi har jobbat med vägledning till texten från standarden, exempelpolicy för mindre/medelstora företag och checklistor och mallar, berättar hon.

Två olika exempelpolicyer är framtagna i wordformat, en för små och medelstora företag och en för enmansföretag. Dessutom finns en mall för riskbedömningsprocessen i form av en excelmatris. Förhoppningen är att byråerna ska kunna komma igång enklare med implementeringen genom att följa matrisen.

− Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att byråerna måste göra ett eget arbete när de implementerar ISQM. Det går inte bara att kopiera materialet rakt av. Och även om det är skalbart och principbaserat så är det inom vissa definierade ramar, säger Ann Åsén.

Vägledningen och övrigt material väntas vara klart nu under hösten. I första skedet gäller vägledningen revisionstjänster, men material avseende redovisnings- och lönetjänster kommer också att tas fram.

Läs mer: ISQM närmar dig – det här ska du ha koll på

4 tips – så kommer du igång med ISQM-arbetet

 1. Börja läs på och jobba med anpassningen till din byrå redan nu.
 2. Förlita dig inte på nätverkens mallar – anpassa till din egen byrå.
 3. Jobba med övervakningsaktiviteterna som finns i materialet och tänk ta rätt risker och hantera riskerna.
 4. Se ISQM som något bättre och mer positivt för byrån!

Största skillnaderna mellan ISQC 1 och ISQM

 • Riskbaserat tänk och principbaserat.
 • Kräver tänk i termer som: Vilka risker ser vi på vår byrå? Vad har vi för kunder? Vad har vi för leverantörer? Vad ska vi vara oroliga för?
 • Ökat tryck på styrelse och ledning – kräver engagemang. Företagsledningen måste vara insatt i vad som gäller.
 • Skalbart inom vissa definierade ramar.
 • Kräver ett pågående arbete och löpande analys.

Taggar: FAR kvalitetsarbete PwC

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp