Foto: Getty Images

Interimtjänster – ett växande affärsområde

22 maj, 2019

I en omvärld där företagen snabbt ska klara förändring­ar, teknikskiften och andra utmaningar, stiger efterfrå­gan på olika tillfälliga lös­ningar. Deloitte, EY och KPMG erbjuder interimtjänster inom ekonomiområdet – och det är ett starkt växande affärsområde. PwC hade tidigare en avdelning med liknande tjänster, men den tillhör numera Aspia.

Marknaden för interimtjänster är stark, med en stor efterfrågan i dag och en marknad som förväntas växa. Bland annat är det ny teknik som förenklar rutinartat arbete som gör att efterfrågan på kompetent personal kommer att öka.

På Deloitte finns interimtjänster­na inom affärsområdet Business Process Solutions, BPS, som startade 2006 i Sverige. BPS har närmare 200 medar­betare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– BPS har haft en enorm utveckling de senaste åren och vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på våra tjänster. Den främsta styrkan ligger i våra proaktiva och kompetenta medarbetare och vi satsar mycket på utbildning, kontinu­erlig handledning och interaktion mellan Deloittes olika affärsområden, säger Jacob Kruse, partner på Deloitte.

I första hand finns uppdragen i storstadsregionerna.

– Men vi tar oss även an uppdrag utomlands och på andra orter, runt 20 procent av våra uppdrag är på annan ort eller annat land. Finansiellt utgör verksamheten runt 10 procent av Deloittes verksamhet i Sverige, och är ett av de del-affärsområden som har haft starkast tillväxt under de senaste 10 åren, säger Jacob Kruse.

Uppdrag handlar i allt större utsträckning om att effektivisera bolagens ekonomiavdelningar och förbereda dem på det strategiska skifte som den tekniska utvecklingen med automatisering innebär.

Digitaliseringen driver på utvecklingen och gör att efterfrågan på interima tjänster ökar. Foto: Getty Images

– Vi ser ett skifte i att våra klienter i ökande grad har behov av specialister inom exempelvis controlling och koncernredovisning, men också eko­nomer med programmeringskunska­per som kan automatisera processer, säger Jacob Kruse.

Det relativt nybildade bolaget Aspia märker också av ett ökat tryck på interim­tjänster. För närva­rande har Aspia cirka 30 medarbetare inom affärsområdet och målet är att växa.

– Vi är under stark tillväxt och ser en stor efterfrågan från våra kunder på den här typen av tjänster. Ibland tar vi även in underkonsulter, då kan det till exempel röra sig om att de har nischade kompetenser, någon spe­cifik bransch- eller systemkunskap där vi inte ser att det finns återkom­mande behov, säger Daniel Älåker, som är ansvarig för interimtjänster på Aspia.

EY har erbjudit interim­tjänster sedan 2014 och affärsområdet sysselsät­ter i dag runt 300 perso­ner. Här märks också en stor efterfrågan och EY räknar med att området kommer att växa. Framför allt är det teknik och förändringar i omvärlden som driver på utvecklingen.

– Millienals och digitalisering är de två största drivkrafterna i mark­naden vilket gör att andelen interima tjänster kommer att öka markant, sä­ger Mikael Bergsten, Partner, EMEIA Leader Insourcing EY.

– Även globaliseringen och harmo­niseringen bidrar till att komplexite­ten inom redovisningsområdet kom­mer att öka, vilket gör det svårare för företagen att underhålla och utveckla företagens kompetens. Det bidrar i sin tur till att efterfrågan på kompe­tens och interimtjänster kommer att öka, säger Mikael Bergsten.

Läs mer: ”Vi känner oss lite som en start-up”

Taggar: interimtjänster

Text: Erika Andersson

tipsresultat@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten reder ut: GDPR – vad händer nu?

20 september, 2019 Sara Orback, föreningsjurist på FAR, reder ut några av de viktigaste frågorna inom GDPR.

Årets framtidsbyrå 2019: Revideco

19 september, 2019 Fem nominerade byråer - men bara en vinnare. Revideco är Årets framtidsbyrå 2019.

Nytt från Akademin belönas med CH Witts pris 2019

19 september, 2019 Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv tilldelas CH Witts pris 2019.

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

17 september, 2019 FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

 Upp