Foto: Getty Images

Interimtjänster – ett växande affärsområde

22 maj, 2019

I en omvärld där företagen snabbt ska klara förändring­ar, teknikskiften och andra utmaningar, stiger efterfrå­gan på olika tillfälliga lös­ningar. Deloitte, EY och KPMG erbjuder interimtjänster inom ekonomiområdet – och det är ett starkt växande affärsområde. PwC hade tidigare en avdelning med liknande tjänster, men den tillhör numera Aspia.

Marknaden för interimtjänster är stark, med en stor efterfrågan i dag och en marknad som förväntas växa. Bland annat är det ny teknik som förenklar rutinartat arbete som gör att efterfrågan på kompetent personal kommer att öka.

På Deloitte finns interimtjänster­na inom affärsområdet Business Process Solutions, BPS, som startade 2006 i Sverige. BPS har närmare 200 medar­betare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– BPS har haft en enorm utveckling de senaste åren och vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på våra tjänster. Den främsta styrkan ligger i våra proaktiva och kompetenta medarbetare och vi satsar mycket på utbildning, kontinu­erlig handledning och interaktion mellan Deloittes olika affärsområden, säger Jacob Kruse, partner på Deloitte.

I första hand finns uppdragen i storstadsregionerna.

– Men vi tar oss även an uppdrag utomlands och på andra orter, runt 20 procent av våra uppdrag är på annan ort eller annat land. Finansiellt utgör verksamheten runt 10 procent av Deloittes verksamhet i Sverige, och är ett av de del-affärsområden som har haft starkast tillväxt under de senaste 10 åren, säger Jacob Kruse.

Uppdrag handlar i allt större utsträckning om att effektivisera bolagens ekonomiavdelningar och förbereda dem på det strategiska skifte som den tekniska utvecklingen med automatisering innebär.

Digitaliseringen driver på utvecklingen och gör att efterfrågan på interima tjänster ökar. Foto: Getty Images

– Vi ser ett skifte i att våra klienter i ökande grad har behov av specialister inom exempelvis controlling och koncernredovisning, men också eko­nomer med programmeringskunska­per som kan automatisera processer, säger Jacob Kruse.

Det relativt nybildade bolaget Aspia märker också av ett ökat tryck på interim­tjänster. För närva­rande har Aspia cirka 30 medarbetare inom affärsområdet och målet är att växa.

– Vi är under stark tillväxt och ser en stor efterfrågan från våra kunder på den här typen av tjänster. Ibland tar vi även in underkonsulter, då kan det till exempel röra sig om att de har nischade kompetenser, någon spe­cifik bransch- eller systemkunskap där vi inte ser att det finns återkom­mande behov, säger Daniel Älåker, som är ansvarig för interimtjänster på Aspia.

EY har erbjudit interim­tjänster sedan 2014 och affärsområdet sysselsät­ter i dag runt 300 perso­ner. Här märks också en stor efterfrågan och EY räknar med att området kommer att växa. Framför allt är det teknik och förändringar i omvärlden som driver på utvecklingen.

– Millienals och digitalisering är de två största drivkrafterna i mark­naden vilket gör att andelen interima tjänster kommer att öka markant, sä­ger Mikael Bergsten, Partner, EMEIA Leader Insourcing EY.

– Även globaliseringen och harmo­niseringen bidrar till att komplexite­ten inom redovisningsområdet kom­mer att öka, vilket gör det svårare för företagen att underhålla och utveckla företagens kompetens. Det bidrar i sin tur till att efterfrågan på kompe­tens och interimtjänster kommer att öka, säger Mikael Bergsten.

Läs mer: ”Vi känner oss lite som en start-up”

Taggar: interimtjänster

Text: Erika Andersson

tipsresultat@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp