Foto: Gabriel Liljevall

Inte utan min mentor

Faktaruta

Pernilla Lundqvist

Bor: Stockholm, Vasastan.

Familj: Pojkvän Thomas Strindeborn.

Gör på fritiden: Tränar, läser, åker båt, reser.

 

Sten-Eric Ingblad

Bor: Stockholm, Gröndal.

Familj: Sambo, tre barn, sju barnbarn.

Gör på fritiden: Skärgården, böcker (gärna rättsteori och rättshistoria), klassisk musik.

4 april, 2019

Hon var den envisa och klipska toppstudenten, han den aktade universitetslektorn och redovisningsspecialisten som upptäckte hennes talang. Närmare 20 år senare är Sten-Eric Ingblad fortfarande Pernilla Lundqvists viktigaste bollplank.

Det skiljer närmare femtio år mellan Pernilla Lund­qvist, 38, och Sten-Eric Ingblad, 85. Men åldern har aldrig varit ett hin­der. Snarare en fördel. För i rollen som mentor har Sten-Eric Ingblads er­farenheter, kunskap, kon­taktnät – och framförallt hans tid – varit bärande ingredienser i varför mentorsrelationen bestått.

Pernilla Lundqvist hade egentligen tänkt bli revi­sor. Men Sten-Eric Ingblad, hennes dåvarande lärare på Högskolan i Borås i slutet av 1990-talet, lade snabbt märke till att hans student hade fallenhet för ämnet externredovisning samt argumentation. Och hennes karriär ändrade riktning. Snart forskade hon och un­dervisade i externredovisning på lärosätet halva tiden, andra halvan jobbade hon på det lokala KPMG-kontoret.

I dag kan Pernilla Lundqvist stoltsera med ett cv som få andra 38-åringar i branschen.

Hon är ekonomie dok­tor och chef för EY:s redovisningsspecialister på avdel­ningen Accounting and Reporting i Norden, med bas i Stockholm. Hon jobbar som redovisningsspecialist för såväl revisions- som icke-revisionskunder, är delägare i EY, engagerad i FAR som ordförande i policygruppen för redovisning och som lärare på olika FAR-kurser. Pernilla Lundqvist har även uppdrag som ekonomisk expert i hovrätten för västra Sverige, är lärare på Han­delshögskolan i Göteborg, tidigare ordförande i det statliga Regelrådet och sakkunnig i statliga Redovis­ningsutredningen (SOU 2014:22 och 2015:8). Numera skriver hon även Balans-krönikor tillsammans med kollegorna i policygrup­pen.

Och genom alla turer och nya erbjudanden har Sten-Eric Ingblad stått vid hennes sida. Balans möter upp duon för att höra mer om mentorsrelationen som bestått i snart två decennier.

Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

Vad har mentorskapet inneburit rent konkret?

Sten-Eric: Det var grundläggande för mentorskapet att vi hade samma intresse. Redovisning är ett väldigt stort ämne, men just externredovisning och koppling­en till juridiken var det inte många som hade som spe­cialitet. Jag var också ofta anlitad av revisionsbyråer, advokatbyråer och företag. Och Pernilla gillade även den praktiska biten.

Pernilla: Sten-Eric hade en förmåga att övertyga via metodik och retorik, så mitt intresse för frågorna utvecklades. Det började med att Sten-Eric var min lä­rare som sedan blev min handledare och mentor. Han var känd bland revisionsbyråer och hade både akade­min och praktiken som grund. Mentorskapet innebar sparring i ämnet och karriärutveckling. En traditio­nell akademisk lärare har inte varit utanför skolans väggar på det viset, men Sten-Eric hade hela tiden en fot i näringslivet. Det första vi gjorde tillsammans var med Irev, dåvarande FAR Akademi, då vi spelade in en interaktiv utbildning inom IFRS.

Sten-Eric: Jag är fortfarande nyfiken. Senast i går läs­te jag om frågor som berörde intäktsredovisning och som jag ville diskutera med Pernilla. En förutsättning för mentorskapet är att ha en gemensam kärna.

Pernilla: Vi har under alla år tillbringar oerhört mycket tid ihop, och pratat och ventilerat redovisning, regler och olika frågor. Men peppandet har också be­tytt mycket. Jag är generellt orädd som person, men Sten-Eric har stöttat och sagt att jag klarar allt, vilket har fått mig att växa.

Vad kan ett mentorskap få för betydelse i karriä­ren?

Pernilla: Sten-Eric har alltid lyft fram mig och tagit in mig i sina nätverk. Han är fortfarande ett stort namn inom redovisning och jag tror att många har tänkt: ”Om Sten-Eric jobbar med henne, då måste hon vara väldigt duktig”.

Pernilla: Min karriär hade sett helt annorlunda ut om jag inte hade haft Sten-Eric som mentor. Det är tack vare honom som jag har kommit in i forumen så tidigt och kunnat positionera mig i utredningar och inom FAR. Visst ligger det hårt arbete bakom, men Sten-Eric hjälpte mig att hitta vägar in. Jag har stått inför många beslut, som har varit svåra att ta med en kollega. Och då har Sten-Eric funnits där.

Sten-Eric: Det mesta beror på Pernilla, som vågar hoppa på.

Pernilla: För min del har det varit viktigt att ha nå­gon extern att bolla med och på så vis slippa beroende­problematiken. Vi försökte testa mentorskapet inom KPMG när jag jobbade där, att seniorer skulle ta sig an juniorer, men det fungerade inte.

Varför inte?

Pernilla: Jag tror att det berodde på tidsbrist. Och Sten-Eric hade tiden för mig. Att bara träffas över en lunch då och då räcker inte. Man måste komma nära inpå varandra.

Delar humor. Foto: Gabriel Liljevall

När vänder ni er till varandra för att bolla tankar och idéer?

Pernilla: Vi hörs varje dag. Fast Sten-Eric hör inte alltid när telefonen ringer (båda skrattar). Sedan jag började på EY för två år sedan har tiden till att ses bli­vit mindre. Och nu ska jag även börja skriva krönikor i Balans. När jag fick frågan, ringde jag Sten-Eric. ”Det är klart att du ska göra det!”, sa han direkt. Under hela tiden jag höll på med min avhandling var Sten-Eric ovärderlig såväl i det teoretiska som det praktiska, men även mentalt.

Sten-Eric: Pernilla är skärpt. Och hon ger inte heller upp. ”Det här ska jag fatta”. Och hon har hur mycket energi som helst. Det har alltid varit så roligt att jobba ihop. Det smittar av sig.

Pernilla: Styrkan är att vi är frågvisa. Varför händer det här? Man måste ha en historisk förståelse för redo­visning. Allt är inte nytt. Och Sten-Erics hjälp är fortfa­rande ovärderlig.

Sten-Eric: Vi diskuterar ofta olika fall av intäktsre­dovisning. Jag läser fyra morgontidningar varje dag och sitter kvällen innan och väntar på att morgontid­ningarna ska komma på Ipaden. Jag hittar grejer och så diskuterar jag med Pernilla. Det vill jag också säga, Pernilla har en god humor.

Händer det att ni inte håller med varandra?

Pernilla: Ja det händer – och då har jag rätt, haha.

Sten-Eric: Med Pernilla är det strid på liv och död!

Pernilla: För oss har det aldrig varit något problem, vi kan tycka olika men vi kan också skilja på sak och person. Det finns så mycket prestige i branschen. Vissa kan inte argumentera. En del har lärt sig redovisning genom att läsa årsredovisningslagen 22 gånger, eller läst debet och kredit. Men under alla år har det bildats en ”redovisningskropp”, något som du inte kan hitta i lagboken. En person som kan se mönster får en intui­tiv känsla för hur redovisning fungerar. Tittar man på lagen, är det inte säkert att man kommer fram till en bokstavstrogen generell lösning. Det finns olika bety­delser för enstaka ord och det kan bli ordentliga tvister i branschen.

Pernilla, efter 14 år på KPMG bytte du till kon­kurrenten EY. Hur stor del hade Sten-Eric i det beslutet?

Pernilla: Jag är en sådan lojal person. Jag hade fått bra erbjudanden tidigare och jag ventilerade och dis­kuterade allt med Sten-Eric. Ett år innan jag bytte byrå hade jag bra dialoger med flera revisionsbyråer. Jag har alltid jobbat hårt och varit tacksam för alla chan­ser som kommit. Men jag började tänka i banorna: ”Jag är arbetstagare, men jag kan också vara kravställare”. När erbjudandet från EY kom och jag ringde Sten-Eric, sa han: ”Ja, för fan, ta det!”. Fast sedan säger han ändå att jag jobbar för mycket.

Duon pratar med varandra varje dag. Foto: Gabriel Liljevall

Hur tänker ni kring åldersskillnaden mellan er?

Pernilla: Att det finns en stor åldersskillnad och att vi har varit i olika faser i karriären har bara varit bra. Är man i samma gebit och ålder kan det alltid uppstå en konkurrenssituation. Och att Sten-Eric hade all tid för mig har varit viktigt.

Sten-Eric: Fast två personer som Pernilla hade inte gått (skratt).

Pernilla: Jag hade inte ens gått ut högskolan. Någon i näringslivet hade inte tagit sig an mig som så ung. Hela min familj involverade sig: ”Åh, när får vi träffa Sten-Eric?”. Jag har även lånat Sten-Erics lantställe i Bohuslän och skålat för Sten-Eric där otaliga gånger under åren.

Sten-Eric: Ja, jag har kallat Pernilla för min vice värd.

Pernilla: Och jag kallar mig för värden, haha.

Vad har ni för tips till studenter som skulle vilja ha en mentor – och andra i branschen som skulle vilja bli mentorer?

Sten Eric: När jag jobbade på Handels i Göteborg, innan jag började på Högskolan i Borås, då jobbade jag så mycket att jag inte hade tid att vara mentor. Och på byråerna har revisorerna oftast inte heller någon möj­lighet.

Pernilla: Modellen som vi hade på Högskolan i Borås funkade bra. Det är viktigt att börja tidigt. Jag skulle faktiskt behöva en till mentor i dag för att bolla andra typer av frågor, såsom ledarskap. En utmaning för mig är att kombinera ämnet redovisning med alla andra roller; delägarskapet, sälj och affärsutveckling.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Rådgivning handlar om psykologi”               

  3 december, 2020 Revideco anlitar psykolog som ska hjälpa medarbetarna förstå rådgivningsbehovet hos kunderna.

  Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

  2 december, 2020 I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

  ”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

  2 december, 2020 En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

  Revisorsprovet genomförs januari 2021

  1 december, 2020 I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer RI kunna anordna examen på flera platser samtidigt.

  Fika med Mikael Fredstrand: ”Det ska vara kul att gå till jobbet”

  1 december, 2020 Sedan 1 oktober är Mikael Fredstrand ny VD för Mazars. Det här brinner han för.

   Upp