iStock

Insourcing – en unik karriärmöjlighet

19 september, 2017

Insourcing innebär en unik karriärmöjlighet för redovisningskonsulter. För Marika Fond på Deloitte och Noora Jayasekara på EY har fördelarna med insourcing varit flera. 

Insourcing av ekonomitjänster är ett växande affärsområde och flera av de stora revisionsbyråerna har byggt upp särskilda avdelningar för denna typ av tjänster. För redovisningskonsulter innebär det en unik karriärmöjlighet.

Att bli av med en nyckelperson är något som drabbar de flesta företag då och då, vid föräldraledighet, sjukskrivning eller när en medarbetare väljer att lämna företaget för ett nytt jobb. Ofta behöver situationen lösas tämligen akut och då är insourcing ett smidigt alternativ i väntan på en permanent lösning.

Insourcing kan också vara aktuellt när företagen behöver förstärkning vid tillfälliga arbetstoppar eller vid implementering av nya ekonomisystem.

Fördelarna med insourcing och marknaden för denna typ av tjänster har vuxit kraftigt. Branschen har inte varit sen att omvandla möjligheten till affärer och flera av de stora revisionsbyråerna har byggt upp avdelningar för insourcingtjänster.

Revisionsbyråerna är knappast ensamma om att erbjuda insourcingstjänster. Men med sina starka varumärken och breda kompetens har de en svårslagen konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Med kort varsel kan företagen få tillgång till personal med specialistkompetens – controllers, redovisningsspecialister, koncernredovisningsspecialister eller andra roller i ekonomifunktionen.

De som arbetar inom insourcingavdelningarna har olika bakgrund, men en gemensam nämnare – redovisningskompetens. Uppdragen varierar i tid, från runt sex månader upp till ett par år. Den stora skillnaden jämfört med andra konsultuppdrag är att konsulten i de allra flesta fall får ett uppdrag på heltid och har sin arbetsplats ute på företaget. Konsulten blir alltså en del av företaget, medan anställning och tidrapportering sker hos revisionsbyrån.

Marika Fond. Foto: Kristofer Hedlund

Marika Fond sökte sig till Deloitte för åtta år sedan för att arbeta inom området Business Process Solutions. I dag är hon delägare, och mycket nöjd med sitt val.

Hon startade sin karriär med att driva egen redovisningsbyrå. En av kunderna var ett e-handelsbolag där hon närmast fungerade som ekonomichef. Uppdraget var utvecklande och väckte hennes intresse för den här typen av uppdrag. Så när hon lämnade företaget visste hon vad hon skulle leta efter.

– Jag hade fått smak för att jobba ute på företag, och började undersöka vad Big 4 kunde erbjuda och vilket bolag som skulle passa mig bäst. Då såg jag att Deloitte sökte folk till nystartade avdelningen Business Process Solutions och alla kriterier stämde. Det var check, check, check!, säger Marika Fond.

Business Process Solutions växer stadigt och inom området arbetar i dag runt 120 personer, på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu, tidig höst, kommer ytterligare ett fyrtiotal nyutexaminerade studenter att anställas.

– Vi bygger upp området som en pyramid, med juniora konsulter i botten och mer seniora i toppen, säger Marika Fond.

Hon framhåller möjligheten att ”byta jobb inom jobbet” som en stor fördel, och något hon själv lockades av.

– Man får bred erfarenhet och för redovisningskonsulter som siktar på en CFO-roll i framtiden är detta en tydlig karriärväg, säger hon.

Noora Jayasekara. Foto: Therese Lorentzon Photography

Noora Jayasekara är auktoriserad redovisningskonsult och har varit med och byggt upp affärsområdet Insourcing Services på EY. Hon har haft flera uppdrag inom större företag.

– Många söker sig till EY för att de vill ha utmaningar och kunna växa i sin yrkesroll, exempelvis genom att jobba med stora bolag. Som insourcad får man möjlighet att jobba inom många olika företag utan att det i cv:t ser ut som att man hoppar runt, säger Noora Jayasekara.

2014 fattades det strategiska beslutet att satsa på insourcing inom EY i Norden. Då arbetade totalt 14 personer inom gruppen, med verksamhet i Stockholm. Utvecklingen är helt efterfrågestyrd och avdelningen har vuxit kraftigt. I dag är antalet personer cirka 150 totalt i Norden, varav cirka hälften i Sverige.

– Marknaden växer och snart kommer vi att vara över 200 personer. Den stora utmaningen för oss är att hitta rätt konsulter, säger Norra Jayasekara.

Hon har haft en handfull kvalificerade uppdrag som insourcad till större företag i Norden. Bland annat har hon arbetat inom en finsk mediakoncern, med komplex konsolidering med många valutor, samt i ett private equity-bolag, som stöd åt CFO:n i processen med att förbereda bolaget för ägarnas exit plan.

– Det här attraherar mig verkligen! Alla uppdrag har gett mig något nytt, som en ny bransch, ett nytt ansvarsområde eller nya regelverk och system. Jag får en unik möjlighet att prova nya områden och bygga upp min kompetens och mitt cv, säger Noora Jayasekara.

Taggar: Deloitte EY karriär redovisningskonsult

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp