Getty Images

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019

Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs. Balans har datumen du behöver ha koll på.

Informationsskyldighet för skatterådgivare, eller DAC6 som EU-direktivet formellt heter, ska börja gälla från och med 1 juli 2020. Det innebär att skatterådgivare med fler blir skyldiga att rapportera gränsöverskridande skatteupplägg inom EU till Skatteverket.

I torsdags överlämnades en lagrådsremiss från regeringen till riksdagen. I denna lagrådsremiss behandlar regeringen utredningens förslag i den del som gäller rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang enligt DAC 6. Övriga delar av betänkandet bereds vidare i regeringskansliet.

– Det är en stor framgång för FAR och oerhört glädjande för Sveriges rådgivare och kunder att den inhemska delen av förslaget inte läggs fram nu. Det ger tid att ytterligare stämma med alla parter om det föreligger ett verkligt behov i det avseendet. De som driver den linjen får nu återkomma och peka på ett behov som leder till att stora mängder uppgifter måste lämnas ut, till en betydande kostnad för Sveriges företag, säger FAR:s skatteansvarige Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Just delen om att även inhemska arrangemang skulle rapporteras till Skatteverket var den som mötte kritik från flera tunga instanser när betänkandet var ute på remiss.

– FAR har varit en av de organisationer som varit tydligast när det gäller att peka på de långtgående konsekvenserna av en rapporteringsplikt rörande inhemska transaktioner. Vi har även pekat på stora oklarheter i de förslag som har förts fram, säger Hans Peter Larsson.

På Skatteverkets webb listas viktiga datum för DAC6 att hålla koll på:

 • 1 juli 2020 Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare träder i kraft. (Beslut väntas i riksdagen i december)
 • 31 juli 2020 Senaste rapporteringstillfället för arrangemang som skett från och med 1 juli 2020.
 • 31 augusti 2020 Senaste rapporteringstillfället för retroaktiva arrangemang (mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020).

Det kommer att vara möjligt att lämna in DAC6-rapporter elektroniskt genom filluppladdning i e-tjänst, manuell registrering i e-tjänst och API.

Text: Charlotta Marténg
Text: Martin Wallström

Taggar: DAC6 FAR informationsplikt skatt skatterådgivare

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp