Foto: Getty Images

Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

12 oktober, 2021

Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet. Det har justitiedepartementet kommit fram till.

Våren 2020 trädde den tillfälliga lagen i kraft för att bolag och föreningar skulle kunna hålla sina årsstämmor trots pandemin och de förbud som rådde kring allmänna sammankomster.

Enligt lagen fanns möjlighet för företag att använda sig av insamling av fullmakter och poströstning vid stämma, och i maj kompletterades lagen och bolag och föreningar fick även möjlighet att hålla helt digitala stämmor.

Beskedet från regeringen var att lagen ska gälla fram till 31 december 2021.

Ingen förlängning
Nu tyder det mesta på att lagen inte kommer att förlängas efter årsskiftet. I ett pressmeddelande från företaget Legimeet står följande:

”Legimeet har precis fått besked från justitiedepartementet att den tillfälliga stämmolagen inte förlängs efter årsskiftet. Därmed blir rena poststämmor otillåtna. Hybridstämman blir i stället det nya folkliga alternativet.”

Enligt pressmeddelandet från Legimeet har justitiedepartementet kommit fram till dels att den tillfälliga lagen för underlättande av bolags- och föreningsstämmor inte ska förlängas, och dels att man inte kommer hinna göra några ändringar i den befintliga lagen för att ge möjlighet till helt digitala stämmor.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

När Balans kontaktar Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och före detta adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet kommenterar han beskedet så här:

− Att lagen inte skulle förlängas kommer inte som en överraskning, givet att coronarestriktionerna i övriga samhället trappas ner och tas bort, säger han.

Tillfällig lag inte optimal
Han konstaterar att erfarenheterna av den tillfälliga stämmolagen på det hela taget är mycket goda, men inte helt optimala ur ett aktieägarperspektiv.

− Anledningen är att dessa förfaranden riskerar att utesluta aktieägare som av olika anledningar inte har tillgång till rätt teknik, respektive hämma det fria meningsutbytet på stämman. Men som alternativ till att delta vid en fysisk stämma kan båda dessa förfaranden faktiskt öka möjligheten för en aktieägare att göra sin röst hörd, säger han.

Ändrad bolagsordning
Carl Svernlöv berättar att vissa lite större bolag har passat på att ändra i sin bolagsordning och föra in bestämmelser om fullmakts- och poströstning.

− Efter årsskiftet blir det återigen ett krav för att dessa förfaranden ska kunna utnyttjas. Det är heller inte uteslutet att vi på lite sikt får se en mer permanent liberalisering av stämmoreglerna som komplement till det traditionella bolagsstämmosammanträdet, men mitt stalltips är att den fysiska stämman kommer att leva kvar, säger han.

Läs mer: Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

Taggar: bolagsstämma Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp