Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Informationsskyldighet – inte bara för skatterådgivare

18 februari, 2019

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare är ute på remiss. FAR:s Hans Peter Larsson uppmanar även revisorer och redovisningskonsulter att engagera sig. ”Det kommer att påverka så många fler än skatterådgivare”, säger han.

Informationsskyldigheten för skatterådgivare berör runt 25 000 byråer – långt ifrån bara skatterådgivare, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Vilka handlar det om?

– Förslaget berör uttryckligen 1 616 revisionsbyråer och 19 606 redovisnings- och bokföringsbyråer. Hälften av de senare antas medverka i rapporteringspliktiga arrangemang. Även banker, försäkringsbolag och begravningsbyråer samt företag som själva sköter sina skatter berörs. Totalt runt 25 000.

Varifrån kommer de här siffrorna?

– Det är siffror hämtade från SNI-koderna 2016 och finns med i den konsekvensanalys som utredningen själv gjort. Där konstaterar man att 165 000 inrapporteringar per år kommer att behöva lämnas till Skatteverket om förslaget införs 1 juli 2020.

Men vad är det då som ska rapporteras till Skatteverket?

– Man talar om både inhemska och gränsöverskridande arrangemang. Inhemska arrangemang är främst sådana som rör ”omvandling av inkomst” om skatteförmånen är en av de viktigaste fördelarna som en person kan förvänta sig av arrangemanget. Men undantag ska gälla ”om de skattemässiga effekterna är en direkt och förutsedd följd av skattelagstiftningen”. Problemet är att mycket är oklart och att vi inte riktigt vet vad som förväntas.

Vad händer nu?

–  FAR har fått utredningen på remiss och vi kommer att framföra vår kritik. Senast 24 april ska svaret vara inne. Det är också viktigt att revisorer och redovisningskonsulter engagerar sig då det kommer att påverka deras rådgivning inom skatt. Målsättningen är att stoppa den inhemska delen av förslaget som vi anser inte behövs, och att den internationella delen förtydligas och begränsas.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Far Online

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Experten reder ut: Ställda säkerheter

19 mars, 2020 Redovisning av ställda säkerheter - vad gäller? Göran Abrahamsson reder ut.

Byråanståndet ändras på grund av corona

19 mars, 2020 Coronaviruset påverkar även byråanståndet. Nytt beslut från Skatteverket.

 Upp