Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor. Foto: IMM

IMM:s Hayaat Ibrahim en av mäktigast i Hållbarhetssverige 2021

11 februari, 2021

Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim utses till en av de 101 mäktigaste personerna i Sverige när det gäller att bidra till hållbar utveckling. ”Jag är otroligt hedrad”, säger hon om utnämningen.

Listan över Sveriges mäktigaste personer inom hållbarhet har presenterats av Aktuell Hållbarhet sedan 2009. Bland de 101 namn som radades upp i år syntes flera nya, varav IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim är en representant (plats 76).

– Jag är otroligt hedrad. Det är ett kvitto på att IMM:s arbete med att driva antikorruption som vår tids viktigaste hållbarhetsfråga får allt större fokus i såväl näringslivet som samhället i stort, säger hon i en kommentar på näringslivsorganisationens webb.

Uppskattningsvis 35 000 miljarder kronor försvinner årligen till följd av korruption. Samtidigt beräknas det finansiella gapet för att nå hållbarhetsmålen uppgå till 25 000 miljarder kronor.

– Korruption utgör det främsta hindret för hållbar utveckling och är en avgörande faktor till att kränkningar av mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor kan fortgå, säger Hayaat Ibrahim och fortsätter:

– Genom att eliminera korruption kan vi frigöra resurser för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför behöver vi sträva mot att göra Mål 0 – Ingen korruption – till det grundläggande målet i hållbarhetsarbetet.

I motiveringen till Hayaat Ibrahims utnämning på Aktuell Hållbarhets webb står: Driver arbetet mot ett korruptionsfritt Sverige framåt och lyckades i sin roll skapa ytor där aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan mötas och få stöd i att göra rätt både hemma i Sverige och utomlands.

Hayaat Ibrahim utsågs till tf. generalsekreterare för IMM under ordinarie generalsekreterare Natali Engstam Phaléns föräldraledighet som startade 26 oktober 2020. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom och kom närmast från advokatfirman Vinge, där hon hade en tjänst som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter.

Mer om IMM på Balans webb:

Läs mer: Var går gränsen för korruption?

Läs mer: IMM uppdaterar Näringslivskoden: ”Korruptionsrisker finns i alla organisationer” 

Läs mer: Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

Taggar: antikorruption hållbarhet IMM

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp