Foto: iStock

”Vår föreställning om en inlärningskurva infriades inte”

27 februari, 2017

Redovisning av rörelseförvärv eller goodwill är en av redovisningens klassiska frågor. Några som har gjort en djupdykning i ämnet är Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin. För elfte året i rad skriver de om rörelseförvärv enligt IFRS 3 i Balans. De två senaste åren deltar även Therese Hagström.

Amerikanska FASB gav 2001 ut en ny standard med intentionen att få ordning på identifieringen av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv och att reducera det relativa goodwillbeloppet. Som en följd av samarbetet mellan FASB och IASB blev denna intention en del av IFRS 3, och trädde i kraft för rapportering i Sverige från och med 2005.

Sven-Arne Nilsson. Foto.: Deloitte

Sven-Arne Nilsson. Foto: Deloitte

Varför har ni valt att studera rörelseförvärv enligt IFRS 3?

– Förvärvsanalyser med identifiering av immateriella tillgångar är något få förvärvande företag har kompetens eller kapacitet att själva göra. När de nya kraven kom började Björn Gauffin intressera sig för hur företagen tillämpade dem och fick intrycket att det var lite si och lite så. Det resulterade i att han gick igenom alla förvärvande företag under 2005, och ur det föddes den första artikeln, säger Sven-Arne Nilsson.

Det visade sig att Björn Gauffin hade rätt, det var lite si och så med tillämpningen av de nya kraven. Genast väcktes nyfikenheten hos författarna att fortsätta granskningen året därpå, det vill säga 2006.

Björn Gauffin. Foto: Grant Thornton

Björn Gauffin. Foto: Grant Thornton

– I början hade vi en föreställning om en inlärningskurva, men den infriades inte, säger Björn Gauffin.

Och nu är ni inne på elfte året. Vad är det mest intressanta ni har kommit fram till under åren?

– Att det är så stor spridning mellan de företag som i vår mening gör fullt ut vad de ska göra och de företag som i vår mening inte gör det, säger Björn Gauffin.

I sammanfattningen till fördjupningsartikeln om tionde året (Balans Fördjupning nr 1/2016) skriver ni om en samling i mitten: ”de företag som gjorde en fantastiskt bra redogörelse har försvunnit, och de flesta företag med riktigt usla (och felaktiga) redogörelser har också försvunnit”. Vad innebär det?

– Det gäller själva identifieringen av immateriella tillgångar men också de olika upplysningar som ska lämnas. Även få av de som upplyser någorlunda gör det så att upplysningarna verkligen är användbar information, vilket vi framhåller igen i årets artikel. Man kan fråga sig hur rationellt det är att lägga ner tid på att upplysa men inte göra det fullt ut, säger Sven-Arne Nilsson.

Therese Hagström. Foto: Deloitte

Therese Hagström. Foto: Deloitte

Artiklarna är uppskattade, och ni har till och med fått ta emot CH Witts pris för ert gedigna arbete. Kommen ni att fortsätta skriva?

– Som en följd av att stora belopp fortsätter att läggas till som goodwill och att redovisningar av värdenedgångar är närmast försumbara, vilket vi påpekar i årets artikel, växer goodwillposten inte bara absolut utan även relativt. Det gör att det som vi studerar blir ännu mer intressant framöver. Så mycket talar för att vårt intresse och engagemang räcker flera år till, säger Therese Hagström.

Läs mer: Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – elfte året

Taggar: IFRS redovisning

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp