Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

”IASB bör fortsätta revidera skulddefinitionen”

Faktaruta

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2017

 

Uppsatskommittén/juryn:

  • Jan Palmqvist, Deloitte
  • Charlotta Löfstrand Hjelm, Länsförsäkringar
  • Dan Brännström, FAR
  • Claes Norberg, Svenskt Näringsliv

 

Vinsten är 50 000 kronor att dela på för vinnarna. Finansieringen av priset kommer till hälften från FAR och till hälften från Svenska Revisionsakademin (SRA).

 

Juryn vill även lämna ett hedersomnämnande till Revision mot Ekobrott: En studie om sambandet mellan revision och ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag, som skrivits av Emma Björkman och Johan Malmqvist med Torbjörn Tagesson som handledare på Linköpings universitet.

12 april, 2018

Prisade Gustav Källén och Adam Hjalmarsson är säkra på sin sak. Osäkerheten kring skulddefinitionen kan på sikt medföra att företag hanterar och redovisar skulder på olika sätt. 

Under våren 2017 blev de dåvarande civilekonomstudenterna Gustav Källén och Adam Hjalmarsson från Högskolan i Borås färdiga med sin uppsats i företagsekonomi: Skulders behandling i föreställningsramen – en undersökning utifrån ett intressentperspektiv, med jur.dr. Kjell Johansson som handledare.

Torsdagen 12 april belönades det idoga slitet med Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2017.

Balans möter den glada vinnarduon i KPMG:s lokaler på Vasagatan i Stockholm, där priset i form av blommor, diplom och 50 000 kronor precis har delats ut.

– Vår första tanke var faktiskt att det inte var sant, då vi sedan tidigare visste att det var riktigt tuff konkurrens. Vi var tvungna att läsa beskedet en extra gång. Det är såklart en otroligt stor ära att ta emot detta pris och ett ordentligt kvitto på det arbete vi avslutade våra studier med, säger Gustav Källén och Adam Hjalmarsson.

Gustav Källén och Adam Hjalmarsson presenterar sin prisade uppsats på Revisionsakademins möte. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Slutsatsen i examensarbetet går ut på att International Accounting Standards Board (IASB) bör fortsätta revidera skulddefinitionen för att skapa tydliga riktlinjer och på så sätt minska osäkerheten som kan uppstå när skulder kan komma att identifieras i balansräkningen.

I mars 2018, ungefär ett år efter att examensuppsatsen hade lämnats in, blev föreställningsramen som har reviderats slutgiltig – och den innehåller den nya skulddefinitionen. Den verkställs med omedelbar verkan och kommer att appliceras för företag 1 januari 2020.

– IASB har gått emot vår slutsats där vi tyckte att det hade behövts göras ytterligare förtydliganden för att eliminera osäkerheter och frågetecken, konstaterar Gustav Källén och Adam Hjalmarsson.

Hur påverkar det revisions- och rådgivningsbranschen?

– Jag skulle säga att det har stor påverkan på hela revisions- och rådgivningsbranschen som hanterar finansiell information i linje med regelverket IFRS. Osäkerheten kring definitionen skulle på sikt kunna medföra att företag hanterar och redovisar skulder på olika sätt. Vilket i sin tur skapar ojämförbarhet mellan bolag, men också mellan branscher, säger Adam Hjalmarsson.

– Eftersom det i många fall finns tolkningsutrymme inom redovisning krävs tydligare riktlinjer för att företagen ska följa samma grad av transparens och för att möjliggöra jämförbarhet. Otydliga riktlinjer kan i sin tur leda till frågetecken hur framtida praxis kommer att se ut kring skulders behandling. Osäkerheten kommer givetvis även att påverka företagen som behöver ta ställning till den rådande osäkerheten kring hur skulder ska recogniseras i balansräkningen, tillägger Gustav Källén.

Gustav Källén och Adam Hjalmarsson. Foto: Deloitte, Kristin Lidell

Under arbetets gång stötte de tidigare studenterna på flera saker som överraskade dem båda.

– Något som förvånade mig var att två liknande intressenter med liknande intressen hade så pass olika attityder till IASB:s revidering av skulddefinitionen. En genomgående åsikt som också förvånade var attityden till skulddefinitionens motsättning till existerande standarder, vilket bidrog till vår slutsats om fortsatt revidering, säger Gustav Källén.

Adam Hjalmarsson fortsätter:

– Dock vill vi även poängtera att det finns en oerhörd komplexitet med att revidera denna typ av definition, speciellt på internationell nivå. Majoriteten av de 126 intressenterna delade ändå IASB:s uppfattning.

I dag arbetar båda med revision inom Big 4 i Göteborg; Gustav Källén på Deloitte och Adam Hjalmarsson på PwC. Och visst har de många gånger fått användning av sin gedigna sakkunskap i detta intrikata ämne.

– Absolut, i mitt dagliga arbete stöter jag på moment där jag kan använda min expertis. Speciellt i de bolag jag reviderar som redovisar i enlighet med IFRS, exemplifierar Adam Hjalmarsson.

– Jag ser även en tydlig potential i denna typ av specialisering i våra framtida roller, speciellt kring mer komplexa redovisnings- och rådgivningsfrågor, säger Gustav Källén.

Stolt vinnarduo. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Revisionsakademins jurymotivering lyder bland annat:

Sammanfattningsvis belyser uppsatsen en aktuell fråga. Den distinkta beskrivningen av metod och genomförande, författarnas initierade genomgång av processen, belysningen av skulddefinitionen och intressenternas farhågor – utan att förlora sig i detaljer – imponerar på juryn. Med ett välstrukturerat språkbruk och tydliga illustrationer har författarna dessutom gjort denna svåra fråga tillgänglig för ett större antal praktiker.

Läs examensarbetet i sin helhet här: Skulders behandling i föreställningsramen – en undersökning utifrån ett intressentperspektiv

Taggar: revision Svenska Revisionsakademin

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

”Framtiden ligger i att byråer samarbetar”

21 januari, 2019 Efter prisregnet på The PAC Awards träffas Win Win Ekonomi och Revisionskonsulterna på svensk mark.

Månadens medlem: William Ekenfall

18 januari, 2019 Auktoriserad revisor på BDO i Göteborg med en fäbless för FAR:s samlingsvolymer.

Informationsplikt för skatterådgivare sågas

17 januari, 2019 Fyra experter säger nej till utredningen om informationsplikt för skatterådgivare.

Hård Brexit kan göra revisorer i svenska bolag obehöriga

16 januari, 2019 Det brittiska parlamentet röstade som väntat nej till Theresa Mays utträdesavtal med EU.

3 frågor till NRF:s nya generalsekreterare Helene Agélii

15 januari, 2019 Sedan årsskiftet är Helene Agélii de nordiska revisorernas gemensamma röst på de internationella arenorna.

Fika med sociala medier-gurun Frida Boisen: ”Involvera dina följare”

14 januari, 2019 Hur ska revisions-, redovisnings- och rådgivningsbyråer göra bestående avtryck på sociala-medier?

 Upp