Foto: iStock

Hur ser framtidens revision ut?

Faktaruta

Det är tredje seminariet med framtidstema.

 

Under första panelsamtalet som tog plats i april 2017 diskuterades revisionens framtida utmaningar med inbjudna från FAR, revisionsbyråerna, universitet och landsting.

 

Andra gången RI bjöd in, i september 2017, kretsade samtalet kring kompetenskraven för att möta framtidens behov.

16 mars, 2018

Vilka är förväntningarna på framtidens revision? Den frågan ska diskuteras vid ett seminarium i riksdagen 26 april.

Kraven på företag och statlig och kommunal verksamhet blir allt högre; vart tar pengarna vägen och hur används de? Och skyddas investerarnas och andra intressenters intressen? Här har revisonen en avgörande roll, både den finansiella revisionen och effektivitetsrevisionen. Men vilka förväntningar finns på revisionen och vad krävs för att infria dessa?

För att få svar gör Revisorsinspektionen och Riksrevisionen gemensam sak med finansutskottet och arrangerar ett seminarium i riksdagen om den finansiella revisionens nytta och relevans.

– Det finns stora likheter men också skillnader mellan revisionen i de olika sektorerna. Granskningsmetoden inom finansiell revision är ju i stort sett densamma inom privat och offentlig revision. Därför blir det spännande att höra vad användare från olika håll förväntar sig, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Per Johansson, chef Revisorsinspektionen, och riksrevisor Ingvar Mattson. Foto: Pernilla Halling

Revisorsinspektionens chef, Per Johansson håller med. Han hoppas kunna få en klarare bild av beställarnas förväntningar på revisionen och eventuellt nya problemområden som revisionen behöver ta sig an.

– Nu blir det en diskussion om vad som är realistiskt och rimligt att åstadkomma. Jag tror att den diskussionen kommer att spänna över allt från vad regleringen och mandatet medger till nya förutsättningar som bland annat digitaliseringen medför. För var går gränsen för vad som egentligen är att betrakta som revision? säger Per Johansson.

Vi kommer osökt in på det så kallade förväntansgapet. I första hand gäller det den finansiella revisionen. Men även Riksrevisionen märker av ett förväntningsgap.

– En del förväntar sig att vi ska hitta alla oegentligheter och titta på alla verifikationer, men det är omöjligt. Vi har en uppgift att minska förväntansgapet och om vi ska sluta gapet måste vi lyssna in vad användarna behöver. Men vi måste också tydliggöra vad vi faktiskt gör så att förväntningarna hamnar på en rimlig nivå och det här blir är ett utmärkt tillfälle, säger Ingvar Mattson.

Bland de inbjudna talarna på seminariet finns företrädare för de olika samhällssektorerna och deras revisorer samt FAR. Syftet är att få till en diskussion där behov och möjligheter diskuteras fritt.

– Det handlar om att utveckla och stärka yrkesrevisionen. Jag hoppas att det kommer idéer och förslag som vi kan gå vidare med, säger Per Johansson.

Anmäl dig till seminariet 26 april 2018 här

Taggar: auktoriserad revisor revision revisor

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp