Foto: PwC/Getty Images

Hon upplevde företagens Brexit-problem inifrån

8 november, 2019

Brexit skapar frustration, både i Sverige och i andra europeiska länder, men även bland de brittiska företagen. Ida Lejerdal på PwC har på nära håll arbetat med en av de svåra Brexit-frågor som företagen brottas med, skatterna.

Ida Lejerdal fick i december 2017 en möjlighet via sin arbetsgivare PwC att åka och arbeta i London som skatterådgivare under ett och ett halvt år. Förfarandet innebar att hon blev tjänstledig i Sverige och anställdes på PwC i Storbritannien. När hon reste i april 2018 gav det henne en inblick både i det brittiska företagsklimatet och i de skattefrågor kring Brexit som många företag brottas med.

– Jag hade arbetat som skatterådgivare i Sverige och fick chansen att jobba med likartade frågor i London, med bolagsskatt inom affärsområdet Private Business och Private Clients, vilket är en grupp som arbetar med privatägda bolag och arbetsuppgifterna omfattar såväl bolagsskattefrågor som individbeskattning, säger Ida Lejerdal.

Sedan några veckor är hon tillbaka på PwC i Sverige och har kunnat börja summera sina erfarenheter.

– Redan långt innan jag åkte till London, i juni 2016, hade Brexit-processerna startat. Tanken var att Brexit skulle ske 31 Mars 2019, men så blev det ju inte.

Själva osäkerheten under lång tid inför vad som kan komma att hända vid en Brexit har blivit en fråga som företagen måste förhålla sig till.

– En stor likhet med företagen i Sverige är att de utländska företagen inte heller vet vad som kommer att ske förrän vid en eventuell Brexit. Det vet ingen. Vår uppgift har varit att stötta och hjälpa företagen att reda ut hur de ska tänka och agera utifrån den rådande osäkerheten, säger Ida Lejerdal.

Brexit var en av de frågor hon arbetade med inom bolagsskatteområdet, ihop med frågor gällande EU MDR och DAC 6. Arbetet skedde ofta i team om minst två personer. Uppdragsgivarna var brett fördelade, men framförallt handlade det om mode- och skönhetsindustrierna, techbolag, samt fastigheter. Distribution och transaktioner har varit två vanliga samtalsämnen hos kunderna.

Ett område där ovissheten har varit stor är tull- och momsfrågor, där PwC har specialister både i Sverige och i UK som Ida Lejerdal har arbetat ihop med.

– Det arbete gällande Brexit som jag har varit involverad i har varit omstruktureringar i samband med Brexit, där vi främst har tittat på hur distributionskedjan ser ut och hur företagen kan förbereda sig på bästa sätt. Företagens oro har handlat om risker för störningar i distributionsled och att inte som tidigare kunna leverera produkter till Europa/UK efter Brexit, säger Ida Lejerdal.

Har du märkt någon skillnad nu i frågor och stämningar, jämfört med i juni 2016, när Brexit röstades igenom?

–  Ja, i början diskuterades Brexit väldigt flitigt. Sedan har frågan funnits där hela tiden och företagen har väntat på besked om vad som händer. Ju mer tiden har gått och framför allt under senare tid har det handlat mer om att man har tröttnat på osäkerheten och att inte ha något att förhålla sig till.

I vissa fall har det handlat om att etablera bolag inom det framtida EU för att anpassa sig till det som sker.

Vissa kunder har behövt undersöka om de har alla tillstånd och dokument på plats. Sedan har det handlat om att det finns en plan för företagens personal efter Brexit, exempelvis arbets- och uppehållstillstånd.

Trots att Brexit har fått både EU-myndigheter och vissa större bolag att flytta sina kontor utanför Storbritannien, har hon även sett att intresset för att etablera sig i landet fortsätter.

– Det som lockar är London som finansiellt centrum, den struktur som finns, samt bra skatteavtal med många länder. Många företag ser parallellt över vilka värden som skapas i Storbritannien, respektive i andra länder bland annat med koppling till skatt.

Finns det något mönster i hur företagen går tillväga? Exempelvis när det gäller organisationsförändringar?

–  Det är väldigt individuellt och här finns inget generellt mönster. Brexit väcker många typer av frågor som skiljer sig mellan olika företag och det är viktigt att förstå kundens verksamhet för att kunna ge råd.

Har du något tips till rådgivare som arbetar med Brexit-relaterade frågor i företag?

¬ Generellt gäller att man behöver diskutera med sina kunder hur företagsstrukturen ser ut och hur flödena går. Behöver man minimera eventuella störningar när Brexit sker och hur ska man då gå tillväga? Ofta handlar det om strukturella förändringar som bottnar i vissa faktorer som kunderna är oroliga över. Sedan tror jag att man måste ställa in sig på att läget kommer att förbli ovisst en tid framöver.

–  Det bästa man kan göra med kunder som känner oro för vad som sker på deras marknader är att ge dem uppdateringar vad som sker, att hjälpa dem att förstå omvärldsförändringarna och planera utifrån det man vet idag, då det idag fortfarande inte finns något att direkt förhålla sig till, det gäller således bara att följa vad som sker.

Taggar: Brexit PwC skatterådgivare

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp