Geza Novak

Hon leder unik granskning av jämställdheten i EU

6 mars, 2020

För första gången ska EU:s budget granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansvarig är Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten Eva Lindström. ”Jämställdhet handlar om konkurrenskraft”, säger hon till Balans.

Jämställdhet mellan könen är en av EU:s grundläggande värderingar. Redan i Romfördraget från 1957 stadgas principen om lika lön för lika arbete. Sedan dess har EU-kommissionen och medlemsländerna med jämna mellanrum antagit strategier och mål för jämställdheten. Men resultatet har aldrig tidigare utvärderats.

– Det är första gången som vi gör en ordentlig genomlysning av tillämpningen av jämställdhetsintegrering, säger Eva Lindström som är Sveriges representant i den Europeiska revisionsrätten.

Jämställdhetsintegrering syftar till att jämställdheten mellan könen beaktas systematiskt när politik utformas, genomförs och utvärderas. Eva Lindström och hennes kollegor på Revisionsrätten ska nu granska EU:s budgetarbete utifrån hur väl det integrerar jämställdhet.

– Det är en bra tidpunkt att genomföra granskningen, eftersom vi har ett nytt parlament och en ny EU-kommission. Samtidigt är medlemsländerna mitt uppe i förhandlingen om den fleråriga budgetramen, säger Eva Lindström.

Eva Lindström. Foto: Geza Novak

Granskningen genomförs av ett huvudsakligt team på tre till fyra medarbetare och kommer att pågå ett drygt år, max 13 månader. Teamet kommer att titta på att EU-kommissionen tillämpar rätt ramverk och vilka resultat man kan uppvisa.

Eftersom det inte handlar om att utvärdera riktade jämställdhetsinsatser utan hur väl jämställdheten är integrerade i politiken i stort kommer Eva Lindström med kollegor att titta på tre stora politikområden: Erasmusprogrammet, struktur- och investeringsfonderna samt jordbrukspolitiken.

– Det kan finnas en föreställning om att många politikområden är genusneutrala men så är det givetvis inte. I exempelvis Sverige ägs 73 procent av jordbruksmarken av män och resterande 27 procent av kvinnor. Det är ju bra att veta vad det innebär för hur jordbruksstödet fördelas på kvinnor och män, säger Eva Lindström.

Hon understryker att målet inte nödvändigtvis är att alla medel alltid ska fördelas lika mellan könen, men att det behöver finnas en medvetenhet om hur bidragssystemen påverkar jämställdheten.

–  Utgångspunkten är att det här är en grundläggande värdering som är inskriven i fördragstexterna. Men det har inget att göra med att vara snäll utan det handlar om konkurrenskraft. Det är min ingång i ämnet, betonar Eva Lindström och tillägger att det är precis samma logik som för privata företag: Det handlar om att utnyttja potentialen i hela befolkningen.

I EU är glappet mellan mäns ock kvinnors sysselsättning fortfarande över 11 procent. Lönegapet är ännu större, på 16 procent. Att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och höja värdet på deras arbete kommer att stärka den europeiska ekonomin som helhet, menar Eva Lindström.

Läs mer: Det här gör Europeiska revisionsrätten

Läs mer: Valuta för EU-pengarna

Läs mer: Balans jämställdhetsundersökning 2020: Kurvan pekar uppåt

Taggar: jämställdhet

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp