Foto: Claudia Gardberg Morner är Sveriges första riksrevisionsdirektör. Foto: Frida Ström

Hon är Sveriges första riksrevisionsdirektör

Faktaruta

Riksrevisionen

Både riksrevisorn och riksrevisionsdirektören väljs av riksdagen. Riksrevisionsdirektören är ställföreträdande riksrevisor, bistår i arbetet med den administrativa ledningen av myndigheten, kan delta i beslut om att inleda granskningar, och även besluta självständigt om granskningar i de fall det finns risk för jäv.

 

Claudia Gardberg Morner är filosofie doktor i sociologi. Hon har tidigare varit länsråd vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Dessförinnan var hon ställföreträdande generaldirektör och områdeschef vid Livsmedelsverket. Claudia Gardberg Morner har även haft befattningar som områdeschef och enhetschef på Migrationsverket respektive Försäkringskassan.

 

Källa: Riksrevisionen

27 november, 2020

I september tillträdde Claudia Gardberg Morner tjänsten som riksrevisionsdirektör. En helt ny roll på Riksrevisionen och den första i sitt slag i Sverige. Det här ligger på hennes bord.

Under åren 2018–2019 översågs styrningen och ledningsstrukturen av Riksrevisionen. Det mynnade ut i beslutet att tre riksrevisorer skulle bli en, och att en riksrevisionsdirektör skulle tillsättas.

Sedan dess har Riksrevisionen bytt lokaler i Stockholm, från Nybrogatan på Östermalm till Sankt Eriksgatan i Hagastaden.

Helena Lindberg är sedan 1 april i år ensam riksrevisor. Fem månader senare, 1 september, tillträdde Claudia Gardberg Morner tjänsten som riksrevisionsdirektör, den första i Sverige.

Hur skulle du beskriva din nya roll?
– Mitt uppdrag innebär att jag är ställföreträdande riksrevisor. Jag ska framför allt ansvara för den dagliga administrativa ledningen på myndigheten. Fokus ligger på den interna verksamheten, som verksamhetsplanering- och utveckling, ekonomistyrning, personalfrågor och andra interna processer. Eftersom det är en helt ny roll är arbetsbeskrivningen ganska öppen och den exakta arbetsfördelningen mellan mig och riksrevisorn kan variera över tid. Det är väldigt rolig att vara den första i rollen och att få vara med och utforma uppdraget.

Hur fördelas arbetet mellan dig och riksrevisor Helena Lindberg?
– Riksrevisionen har tre ben; vi granskar myndigheterna årsredovisningar varje år, genomför effektivitetsrevision – när vi går in i en sakfråga – samt bedriver en relativt stor internationell verksamhet inom ramen för det svenska biståndet.

– Riksrevisor Helena Lindblad har huvudansvaret för att inleda granskningar i olika frågor som vi ser angelägna och hon har också ett särskilt fokus på det internationella arbetet, medan jag har ansvar över den interna styrningen. Jag kommer också att ägna mig åt den årliga revisionen där ett utvecklingsarbete för närvarande pågår.

Claudia Gardberg Morner. Foto: Frida Ström

Vilka frågor ligger närmast på ditt bord?
– Dels planeringen för 2021, dels planeringen i ett flerårigt perspektiv. Riksrevisionen arbetar efter en långsiktig plan. En utmaning just nu är att planera verksamheten mot ett rörligt mål eftersom vi inte vet hur covid-19 kommer att påverka. Vi har exempelvis inte kunnat verka internationellt på samma sätt som tidigare och inte heller kunnat resa inom landet. I dagsläget har vi som huvudregel att arbeta hemifrån, vi är endast ett fåtal personer samtidigt i lokalerna.

– Annars är en stor fråga för oss, precis för många andra myndigheter, att utveckla våra interna processer. Vi har till exempel flera större digitaliseringsprojekt på gång. Vi ska även modernisera och effektivisera våra arbetssätt och vår interna ärendehantering.

Riksrevisionen har berättat att coronapandemin påverkar myndighetens granskningsplan. Det innebär bland annat att vissa granskningar kommer att genomföras när samhället har övergått i ett mer normalt läge. Vad skulle det kunna finnas för risker med att vänta med granskningarna?
– I vanliga fall när den årliga revisionen granskar myndigheter, så åker man ut till myndigheterna och granskar dokument och intervjuar medarbetare på plats. Dessa granskningar får nu i stor utsträckning ske digitalt istället.

– När det gäller effektivitetsrevisionen som sker löpande så har det blivit vissa förseningar. Dock så har man på det stora hela genomfört de granskningar man föresatte sig för 2020, vilket jag tycker är imponerande. Jag tycker att Riksrevisionen har varit väldigt bra på att anpassa sig till förutsättningarna och att lösa det digitalt. Vi har ännu inte sett att det finns risk för granskningarnas kvalitet.

Vad skulle du annars säga är Riksrevisionens största utmaningar just nu?
– En viktig utmaning är hur det politiska landskapet förändras. Det är i dagens politiska debatt mycket snabba utspel, och olika konstellationer som samarbetar i olika frågor. Det påverkar både myndigheterna vi granskar och oss själva. Även medielandskapet är i förändring, där frågor dyker upp och kan snabbt bli stora. Vi behöver hålla oss a jour med det. Digitaliseringen av statsförvaltningen är en annan viktig fråga som kommer att påverka vårt uppdrag framöver.

– När omvärlden är så pass rörlig, är det desto viktigare att värna förtroendet för statsförvaltningen och se till att allt gå rätt till.

Vad ser du personligen mest fram emot att gotta ner dig i?
– En reflektion från min sida är att det finns väldigt mycket kompetens på myndigheten, och jag ser fram emot att träffa medarbetarna! Hittills har jag träffat hela personalen (cirka 300 personer, red.anm.) vid tre tillfällen och då genom att prata in i en dator.

– Jobbet består av människor, jag längtar efter att ha seminarier och diskussioner live och jag ser fram emot att lära känna medarbetarna och lära mig mer om granskningsverksamheten. Det är mycket man vill göra för att vara en spännande och relevant myndighet. Därför känns det roligt och inspirerande med det utvecklingsarbete som pågår hos oss.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona Riksrevisionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp