Foto: Saerun Norén

Högt i tak och låg prestige

Faktaruta

PrimeQ

Byrån i siffor

Grundades år: 2011.

Antal medarbetare: 73. I Stockholm arbetar 60 personer, varav 28 på avdelningen Ekono­mi & Lön (där redovisning ingår). Sedan 2019 finns en avdelning i Västervik där 13 medarbetare är specialiserade på främst fastighetsredovisning.

Antal kontor: 2, Stockholm och Västervik.

Omsättning: 65 msek 2018. 85 msek – prognos 2019.

7 juni, 2019

Att hitta rätt medarbetare och se till att de förblir nöjda är något alla byråer strävar mot. Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Sex våningar upp i en fastighet nära Maria­torget på Södermalm i Stockholm huserar PrimeQ, företaget som är allt annat än en traditionell byrå. I stället tillhandahåller byrån lösningar inom fyra affärsområden; ekonomi (där redovisning och lön ingår), it, telefoni och affärssystem.

Väggarna pryds med inramade fotografier av bland annat firade stjärnor i tennis och kända spanska fotbollslag. Under bilderna finns plaketter med PrimeQ:s värdeord, som Känsla, Beslutsamhet, Laganda. Ord som också är tryckta på de många vita kopparna i köket.

– Fotografierna ska andas energi och rörelse och i varje bild finns ett stråk av rött, som Q:et i vårt före­tagsnamn, förklarar Maria Hansen, konsultchef, Eko­nomi & Lön.

Maria Hansen. Rebecca Rognon och Claes Völcker. Foto: Saerun Norén

Vid en närmare rundvisning blir det också tyd­ligt att kontoret är uppdelat i olika sektioner. I en del jobbas det med ägarledda bolag, i en annan med ledningsstyrda. I en tredje del sitter löneavdelningen, medan it-konsulterna har ett eget hörn.

Kittet i det U-formade kontoret är köket, där det skämtas kring kaffemaskinerna.

– Att få hit rätt konsulter är A och O. Vi har bland an­nat köpt annonsering för att synas och hittat medar­betare genom att ordet har spridit sig. Men vi har inte behövt anlita rekryteringsbyråer, säger Claes Völcker, vd och medgrundare.

Av de första som rekryterades till PrimeQ år 2011 hade han och kompanjonerna koll på tio, via tidigare ar­betsplatser. Det gjorde att man snabbt kom förbi ”puck­eln” om 15 personer. Nu finns 73 medarbetare, varav 13 är lokaliserade på det nyöppnade kontoret i Västervik och arbetar främst med fastighetsredovisning.

Amanda Paladino och Sanna Rosell hjälps år. Foto: Saerun Norén

Kunderna är en blandning av ägarledda fåmansbo­lag och större bolag. Många av dem använder två av fyra tjänsteområden. Efter att PrimeQ säkrade stor­kunden Svenskt Näringsliv år 2016 kunde byrån växla upp. Det var också då Maria Hansen började som kon­sultchef.

– Vi växer hela tiden och är nu närmare 30 redovis­nings- och lönekonsulter i Stockholm. De kommande fem åren hoppas vi kunna växa med 10–15 procent per år. Peppar peppar är det inte så stor personalomsätt­ning här, utan vi har många som stannar hos oss, be­rättar hon.

Både Maria Hansen och Claes Völcker medger att det är lätt att hitta konsulter, men att hitta rätt är desto svå­rare. Det är dock högsta prioritering.

– Vi söker alltid efter medarbetare som tycker att det är kul att vara konsult. Hellre någon med kunskaps­luckor men med rätt inställning, än tvärtom. Att ha roligt på jobbet och att medarbetarna mår bra är vikti­gast av allt, säger Claes Völcker.

Värdeord att påminnas om. Foto: Saerun Norén

För att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt får de anställda bland annat styra sina arbetstider. Att börja klockan 07.00 på morgonen eller klockan 10.00 spelar mindre roll, så länge man arbetar sina timmar och jobbet blir utfört inom deadline.

– Vi uppmuntrar också till byte av grupp om man är sugen på att utvecklas. I stället för att medarbetare byter jobb, ser vi mycket hellre till att de växlar avdel­ning, menar Claes Völcker.

Rebecca Rognon är auktoriserad redovisningskon­sult via FAR och började på PrimeQ i februari 2019.

– Att vara auktoriserad är ett kvitto för både redovis­ningskonsulten och byrån och visar att man är seriös och kan sitt jobb. Men personligheten och inställning­en är minst lika viktigt. Här bryr man sig verkligen om personalen. Just att det inte är toppstyrt och att beslut­svägarna är korta, i kombination med att man kan välja om man vill jobba med små eller stora företag, tror jag spelar in för att trivas på jobbet, säger hon.

Triss i kollegor. Foto: Saerun Norén

PrimeQ:s 3 tips för att främja en positiv arbetskultur 

Högt i tak och låg prestige. Alla ska hjälpas åt. Hellre anstäl­la någon med kunskapsluckor och med rätt inställning, än tvärtom.

Skapa vi-känsla. Konferenser, after works, träningsak­tiviteter och teambul­ding-dagar.

Uppmuntra utveckling och flexibilitet! Hellre att medarbetaren får utöka sina kun­skaper via vidareut­bildning eller genom att byta avdelning, än att personen slutar.

Reportaget i sin helhet är publicerat i Balans nr 4, 2019 (prenumerationsinlogg behövs).

Taggar: vår byrå

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp