Saerun Norén

Högt i tak och låg prestige

Faktaruta

PrimeQ

Byrån i siffor

Grundades år: 2011.

Antal medarbetare: 73. I Stockholm arbetar 60 personer, varav 28 på avdelningen Ekono­mi & Lön (där redovisning ingår). Sedan 2019 finns en avdelning i Västervik där 13 medarbetare är specialiserade på främst fastighetsredovisning.

Antal kontor: 2, Stockholm och Västervik.

Omsättning: 65 msek 2018. 85 msek – prognos 2019.

7 juni, 2019

Att hitta rätt medarbetare och se till att de förblir nöjda är något alla byråer strävar mot. Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Sex våningar upp i en fastighet nära Maria­torget på Södermalm i Stockholm huserar PrimeQ, företaget som är allt annat än en traditionell byrå. I stället tillhandahåller byrån lösningar inom fyra affärsområden; ekonomi (där redovisning och lön ingår), it, telefoni och affärssystem.

Väggarna pryds med inramade fotografier av bland annat firade stjärnor i tennis och kända spanska fotbollslag. Under bilderna finns plaketter med PrimeQ:s värdeord, som Känsla, Beslutsamhet, Laganda. Ord som också är tryckta på de många vita kopparna i köket.

– Fotografierna ska andas energi och rörelse och i varje bild finns ett stråk av rött, som Q:et i vårt före­tagsnamn, förklarar Maria Hansen, konsultchef, Eko­nomi & Lön.

Maria Hansen. Rebecca Rognon och Claes Völcker. Foto: Saerun Norén

Vid en närmare rundvisning blir det också tyd­ligt att kontoret är uppdelat i olika sektioner. I en del jobbas det med ägarledda bolag, i en annan med ledningsstyrda. I en tredje del sitter löneavdelningen, medan it-konsulterna har ett eget hörn.

Kittet i det U-formade kontoret är köket, där det skämtas kring kaffemaskinerna.

– Att få hit rätt konsulter är A och O. Vi har bland an­nat köpt annonsering för att synas och hittat medar­betare genom att ordet har spridit sig. Men vi har inte behövt anlita rekryteringsbyråer, säger Claes Völcker, vd och medgrundare.

Av de första som rekryterades till PrimeQ år 2011 hade han och kompanjonerna koll på tio, via tidigare ar­betsplatser. Det gjorde att man snabbt kom förbi ”puck­eln” om 15 personer. Nu finns 73 medarbetare, varav 13 är lokaliserade på det nyöppnade kontoret i Västervik och arbetar främst med fastighetsredovisning.

Amanda Paladino och Sanna Rosell hjälps år. Foto: Saerun Norén

Kunderna är en blandning av ägarledda fåmansbo­lag och större bolag. Många av dem använder två av fyra tjänsteområden. Efter att PrimeQ säkrade stor­kunden Svenskt Näringsliv år 2016 kunde byrån växla upp. Det var också då Maria Hansen började som kon­sultchef.

– Vi växer hela tiden och är nu närmare 30 redovis­nings- och lönekonsulter i Stockholm. De kommande fem åren hoppas vi kunna växa med 10–15 procent per år. Peppar peppar är det inte så stor personalomsätt­ning här, utan vi har många som stannar hos oss, be­rättar hon.

Både Maria Hansen och Claes Völcker medger att det är lätt att hitta konsulter, men att hitta rätt är desto svå­rare. Det är dock högsta prioritering.

– Vi söker alltid efter medarbetare som tycker att det är kul att vara konsult. Hellre någon med kunskaps­luckor men med rätt inställning, än tvärtom. Att ha roligt på jobbet och att medarbetarna mår bra är vikti­gast av allt, säger Claes Völcker.

Värdeord att påminnas om. Foto: Saerun Norén

För att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt får de anställda bland annat styra sina arbetstider. Att börja klockan 07.00 på morgonen eller klockan 10.00 spelar mindre roll, så länge man arbetar sina timmar och jobbet blir utfört inom deadline.

– Vi uppmuntrar också till byte av grupp om man är sugen på att utvecklas. I stället för att medarbetare byter jobb, ser vi mycket hellre till att de växlar avdel­ning, menar Claes Völcker.

Rebecca Rognon är auktoriserad redovisningskon­sult via FAR och började på PrimeQ i februari 2019.

– Att vara auktoriserad är ett kvitto för både redovis­ningskonsulten och byrån och visar att man är seriös och kan sitt jobb. Men personligheten och inställning­en är minst lika viktigt. Här bryr man sig verkligen om personalen. Just att det inte är toppstyrt och att beslut­svägarna är korta, i kombination med att man kan välja om man vill jobba med små eller stora företag, tror jag spelar in för att trivas på jobbet, säger hon.

Triss i kollegor. Foto: Saerun Norén

PrimeQ:s 3 tips för att främja en positiv arbetskultur 

Högt i tak och låg prestige. Alla ska hjälpas åt. Hellre anstäl­la någon med kunskapsluckor och med rätt inställning, än tvärtom.

Skapa vi-känsla. Konferenser, after works, träningsak­tiviteter och teambul­ding-dagar.

Uppmuntra utveckling och flexibilitet! Hellre att medarbetaren får utöka sina kun­skaper via vidareut­bildning eller genom att byta avdelning, än att personen slutar.

Reportaget i sin helhet är publicerat i Balans nr 4, 2019 (prenumerationsinlogg behövs).

Taggar: vår byrå

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp