Getty Images

Hetaste skattefrågorna inför 2020

1 november, 2019

Informationsplikt för skatterådgivare, slopandet av värnskatten och 3:12-reglerna är några av de hetaste skattefrågorna. Även Brexit och beskattning av den digitala ekonomin blir intressant att följa ur ett skatteperspektiv. Den moraliska kompassen nämns också som en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv. Det framkommer när Balans intervjuar skatteexperter om läget inför 2020.

 

Mikael Knutsson. Foto: Grant Thornton

Mikael Knutsson, auktoriserad skatterådgivare och partner, Grant Thornton, Göteborg.

1. Vilka skattefrågor är hetast just nu?

– Det kommer bli intressant att se var frågan om informationsplikt landar. Hur kan vi hitta en modell som med rimliga insatser tillgodoser de krav som myndigheterna kommer att ställa på oss rådgivare? Vi behöver ett regelverk som går att hantera på ett rimligt sätt, det återstår att se om vi får det eller om det blir ohanterbart.

– 3:12-reglerna är alltid lika aktuella för våra entreprenörer. Läget just nu är ”no news is good news”. Avsaknad av förändring av 3:12 lyfts ibland fram som ett problem, men jag ser det som positivt att det står still, det gör våra råd mera robusta vilket adderar trygghet till kunderna. Lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet.

– Ett annat intressant område är internprissättning, som är i fokus hos många skattemyndigheter runtom i världen vilket gör det angeläget för rådgivare och våra kunder. Många vaknar upp och inser att de behöver hjälp att anpassa sig till de nya kraven från 2017. Rådgivningen här också utvecklats från i princip bara vara dokumentation till att nu handla nu om att analysera, implementera, dokumentera och försvara. Det gör rådgivningen mycket mer intressant och adderar värde till kunden på ett helt annat sätt..

2 .Finns det några oväntade bubblare?

–Ja, vad ska man säga om Brexit? Många kunder berörs och ingen vet riktigt vad man ska tro längre. Blir det en mjuk Brexit så kommer vi ändå förr eller senare att behöva hantera effekterna, om inte UK gör en ny folkomröstning och bestämmer sig för att vara kvar i EU, vilket vore det mest rimliga, om jag själv får önska.

– Diskussionerna om beskattning av den digitala ekonomin kommer definitivt att bli en mycket stor fråga och den behöver vi förstå och hantera inom den närmaste framtiden. För egen del håller jag på att tolka förslaget från OECD, och det är ingen enkel materia. Det finns många olika viljor kring detta så det blir spännande att följa.

3. Hur ser du på skattefrågorna framåt?

– Skattefrågor kommer alltid att ligga högt på agendan för både företag och företagare. Och för samhället i stort, då det finns ett stort behov av skatteintäkter för att klara av att svara upp mot våra behov av välfärd. Detta kommer inte att ändras enligt min uppfattning. Skattefrågorna är alltid aktuella, oavsett konjunktur – men de ändrar karaktär något beroende på om vi befinner oss i en stark eller svag konjunktur.

– Avslutningsvis tror jag att man behöver bestämma sig för en typ av moralisk kompass i skatterådgivningen. Är rådgivningen hållbar mot bakgrund av den roll man har som rådgivare på en revisionsbyrå? Denna fråga kommer att vara central nu och i framtiden.

 

Jörgen Graner. Foto: Felicia Yllenius

Jörgen Graner, partner, International Corporate Tax, KPMG.

1. Vilka skattefrågor är hetast just nu?

–  Slopandet av värnskatten nästa år är förstås en betydelsefull förändring för privatpersoner. Inför årsskiftet, är det säkert många som kommer fundera på möjligheterna att senarelägga inkomster. För företag blir det nu skarp läge att tillämpa de nya ränteavdragsreglerna i bokslutet för 2019. Den praktiska hanteringen är betydligt mer komplicerad än vad många tänker och har man inte förberett sig ännu, är det minst sagt hög tid.

2. Finns det några oväntade bubblare?

– Vi väntar fortfarande på förslag från finansdepartementet på ny kupongskattelag. Den befintliga lagen är gammal och i behov av uppdateringar. Det tar oväntat lång tid och att beslut om ny lag ska fattas under 2019 är nu uteslutet.

3. Hur ser du på skattefrågorna framåt?

– Under nästa decennium kommer sannolikt skattesystemet digitaliseras i stor utsträckning och mycket av skatterapporteringen till Skatteverket som hanteras manuellt idag av företagen kommer skötas automatiskt. Det gäller inkomstskatt men framför allt indirekt skatter.

– Hur den digitala ekonomin i sig ska beskattas, kommer troligen vara högt på agendan. Det finns inget som tyder på att betydelsen av bolag i den sektorn som Google eller Amazon kommer minska, tvärtom. Sedan kommer säkert de svenska politiska frågorna som finns idag kopplat nivåer på kapital-, fastighets- och inkomstskatter att fortsätta diskuteras, liksom hur man ska beskatta företagare i form av 3:12 regler m.m. Det är frågor som nog alltid kommer vara föremål för olika uppfattningar.

– Den diskussion vi ser idag om fördelningen av beskattningsrätten mellan länder av främst företags vinster är nog bara början på en kamp som kommer vara ännu större nästa decennium, när ekonomin internationaliseras än mer.

 

Taggar: skatterådgivare skatterådgivning

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp