Balans chefredaktör Charlotta Marténg, prisvinnaren Henrik Persson och juryordförande Johan Rippe. Foto: Joakim Friberg

Henrik Persson vinner CH Witts pris

Faktaruta

Juryn CH Witts pris 2021 består av:

 • Johan Rippe, PwC, juryns ordförande.
 • Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Center for Sustainability Research Stockholm School of Economics. Rådgivare Ramboll Management Consulting Social hållbar finansiering.
 • Eva Fallenius, civilekonom Renault Group.
 • Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och ekonomijournalist.
 • Charlotta Marténg, Balans chefredaktör.
23 september, 2021

Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans. Juryn konstaterar att artikel uppfyller alla krav som kan ställas på en vinnare.

− Det här är den finaste utmärkelsen jag någonsin har fått, en milstolpe verkligen. I min värld är det ju ett av de mest prestigefyllda priserna man kan få. Det är roligt att Balans finns och att man kan få skriva och bidra med något så här, jag är jätteglad, säger Henrik Persson, auktoriserad revisor på Deloitte.

Han tilldelas CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans för artikeln Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden.

Priset instiftades av PwC till Carl Henrik Witts minne och delades ut första gången 1981. Årets prisutdelning skedde i samband med FAR:s stämma under torsdagen. Enligt juryn behandlar artikeln ett ständigt aktuellt ämne, något juryns ordförande Johan Rippe, PwC, framhöll.

Juryns motivering lyder:
”Författaren lyfter fram ett antal problem och svagheter i den nuvarande vägledningen till förvaltningsrevisionen. Genom egna erfarenheter och diskussioner med kollegor konstaterar han att stor tonvikt ofta läggs på inhämtning och genomgång av formalia. Detta arbete är oftast frikopplat från den finansiella revisionen. Genom ett antal konkreta förslag vill författaren bidra till en högre kvalitet i revisionen och bättre underbyggda uttalanden som vägledning till stämman i ansvarsfrihetsfrågan.

Det här är inte bara en välskriven artikel. Den behandlar dessutom ett ständigt aktuellt ämne, som på ett positivt sätt är speciellt för Sverige. Därtill har den både analys av ett problem och förslag till förbättringar, vilket juryn gärna ser i ett vinnande bidrag. Ovanpå det utstrålar artikeln kompetens och egen upplevd erfarenhet, vilket ger hög trovärdighet. Den fyller alla kriterier vi kan ställa på en vinnare.”

Två hedersomnämnanden gavs också av juryn. Dessa gick till Ole Deurell för artikeln Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande och Johan Törnquist för artikeln Framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar .

Juryns motivering lyder enligt följande:
”Debatten om redovisning i bostadsrättföreningar har pågått under flera år. Det handlar om stora ekonomiska värden och många berörs, men okunskapen på området är stor. Båda författarna anser att det behövs en översyn av lagstiftningen men de har olika uppfattningar om vad som behöver göras.

Det är mycket värdefullt för Balans läsare att få ta del av denna typ av debatt! Att Törnquist lyfte pennan och gav sin syn på Deurells välskrivna och detaljerade artikel ser vi som mycket positivt. Parallellt pågick även en livlig debatt på Balans hemsida. Det är så vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för arbetet kring exempelvis framtidens bostadsrättsföreningar. Juryn vill uppmuntra till fler konstruktiva debatter, både i tidningen och på nätet.”

Taggar: CH Witts pris

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp