Foto: Revisorsnämnden blir Revisorsinspektionen

Hej då Revisorsnämnden

13 januari, 2017

Revisorsnämnden ändrar namn till Revisorsinspektionen. Nu har riksdagen fattat beslutet.

Som Balans kunde berätta i november låg ett förslag i budgetpropositionen att Revisorsnämnden skulle byta namn till Revisorsinspektionen.

Nu är det klart.

1 april 2017 ändras namnet på myndigheten.

– Riksdagen fattade det beslut som vi hade hoppats. Det är ett namnbyte som bättre beskriver vilka vi är och som betonar hur viktig vår roll är som regeringens expertmyndighet inom revisionsområdet. Vår strategiska inriktning markerar vikten av namnbytet och tydliggör de prioriteringar som är centrala för att vi ska nå målen för vår verksamhet, säger myndighetschefen Per Johansson.

Han fortsätter:

– Vi har i anslutning till att vi blir Revisorsinspektionen också tagit fram en strategisk plan för perioden 2017-2021. Det innebär att vi nu har långsiktiga och framåtriktade strategier för verksamheten som ger en tydlig röd tråd mellan myndighetens vision, uppdrag, strategier, processer och resultat. Vår vision ”en professionell revision för ett tryggt beslutsfattande” visar riktningen för vårt arbete.

Den nya loggan är redan på plats. En projektgrupp leder för närvarande arbetet inför lanseringen av namnändringen och den nya hemsidan.

Adress och telefonnummer till myndigheten och dess personal kommer däremot att vara densamma, betonar Per Johansson.

Taggar: Revisorsinspektionen Revisorsnämnden

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp