Foto: iStock

Hej då revisionsplikt – hej ekobrott

27 januari, 2017

Sju år har gått sedan revisionsplikten slopades för mindre aktiebolag – en reform som omfattade cirka 70 procent av aktiebolagen. Vad har reformen inneburit och vad händer härnäst?

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 och omfattade drygt 70 procent av aktiebolagen. Syftet var att företagens administrativa kostnader skulle bli mindre genom att företagen själva kunde välja att köpa de revisions- och redovisningstjänster som de behövde.

Effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade explosionsartat. Men av alla nyregistrerade aktiebolag väljer i dag 80-85 procent bort revision.

I praktiken innebär avskaffandet av revisionsplikten att revisionen är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande tre gränsvärden:

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 anställda

Men vem kontrollerar att företagen sköter sig?

Ingen – visar det sig.

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Ingen har utsetts till kontrollant. Det är en märklig ordning att man inte har kontroll över att bolag väljer revisor. Det har inte lagts på Bolagsverket men inte heller på någon annan. Man kanske tänkte att det skulle lösa sig genom att allmänheten höll koll på varandra, säger Lennart Iredahl, revisionsexpert på branschorganisationen FAR.

Maria Bengtson, ansvarig för kvalitetssekretariatet på FAR, håller med och tillägger:

Maria Bengtson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Maria Bengtson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Det är också ett samhällsproblem att aktiebolag som avsagt sig revisor för att de inte behöver revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndighetens rapport ”Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag” från i juni 2016 ger Maria Bengtson rätt. Efter att ha granskat 325 inkomna anmälningar kunde myndigheten konstatera att det i närmare hälften av anmälningarna förekom uppsåtlig ekonomisk kriminalitet.

Allt fler som Balans pratar med undrar varför inte Bolagsveket kan ha en kontrollfunktion.

– Jag är jurist och tycker att regler ska följas. Så frågan är relevant. Om Bolagsverket upptäcker ett bolag som borde ha revisor och inte har det skickar vi ut ett föreläggande och hotar med tvångslikvidation om bolaget inte botar bristen. Bolagsverket brukar då få in rättelse. Efter min rundfrågning noterar jag att vi aldrig likviderat på ”gränsvärdesgrunden”, säger Bolagsverkets chefsjurist Peter Källenfors.

Skulle bolaget i fråga inte svara görs däremot ingen extra uppföljning. Peter Källenfors påminner om att myndigheten inte är en kontrollerande sådan, utan en registrerande. Bolagsverket har ingen möjlighet att komma åt gränsvärdena eftersom de inte har tillgång till ett sådant system.

Mikael Törnerberg. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Mikael Törnerberg. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Enligt Mikael Törneberg, contentansvarig på Bisnode, skulle myndigheten mycket väl kunna genomföra en sådan kontroll – om de fick in årsredovisningarna digitalt. En funktion som i dagsläget inte är praktiskt genomförbar.

– Om Bolagsverket får in årsredovisningen elektroniskt, lagrar den och har historik om bolaget kan de genomföra en sådan kontroll. Dels skulle de då ha uppgifter på om årsredovisningen är reviderad, dels om bolaget uppfyller storleksklasserna, säger han.

Bolagsverket ska börja utveckla möjligheten att skicka in digitala årsredovisningar 2017. Om allt går väl ska systemet kunna användas från 2018, men det kommer troligen inte att bli ett krav.

Mikael Törneberg fortsätter:

– När man fick igenom reformen år 2010 var ambitionen att förenkla för småföretagare att driva aktiebolag. Man lyckades i sin ambition, men urholkade vad ett aktiebolag står för.

– De flesta bolag vill följa lagar och regler men det öppnar också för de som vill driva företagsbildningar som inte är okej. Det är en liten andel av de existerande 500 000 företag som beter sig så, men det är en störande andel.

Pengar, pengar, pengar... Foto: iStock

Pengar, pengar, pengar… Foto: iStock

Enligt färska siffror från UC som FAR tagit del av har 837 bolag i skrivande stund revisionsplikt men underlåtit att välja revisor. Av dessa borde 15 procent ha haft revisor de senaste två åren. Det berättar Björn Persson, chef för indata och utredningen på UC.

– Vi har funnit 124 bolag som flagrant bryter mot ABL genom att inte välja revisor trots att de varit revisionspliktiga mer än två år tillbaka i tiden. Vi kommer att följa upp om detta innebär en ökad risk, säger Björn Persson.

I december 2016 meddelade Riksrevisionen att de genomför en granskning av den sju år gamla reformen. Resultatet kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2017.

Taggar: revisionsplikt revisionsplikten

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Ett svar till “Hej då revisionsplikt – hej ekobrott”

  1. Ta gärna del av denna bloggpost angående revisionsplikt, ekonomisk brottslighet och Ekobrottsmyndighetens rapport.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp