Foto: Christian Gustavsson

Han leder Sveriges största startup

Faktaruta

Ola Gunnarsson

Ålder: 53 år.

Yrke: VD.

Bor: Lidingö.

Familj: Gift med Lisa, paret har barnen Vera, Vilda, Viggo och Viola, födda mellan 1996 och 2010.

Gör på fritiden: Älskar att träna och badar varje morgon året runt, från bryggan i Gåshaga på Lidingö utanför Stockholm.

3 april, 2020

Hög närvaro, tydlig kommunikation och djup förståelse för affären. Med det egenutskrivna receptet tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia, ”Sveriges största startup”. Med sig till affärspart­nerbyrån under uppbyggnad har han en diger erfarenhet av ledar­skap och förändringsarbete från tiotalet olika organisationer.

För Ola Gunnarsson var det drömjobbet – långt innan det fanns att söka, eller fanns över huvud taget. På avstånd iakttog han framväxten av det som skulle bli Aspia. Genom mediernas rapportering följde han de omvälvande förändringarna i redovisningsbranschen när riskka­pitalbolagen för ett par år sedan fick upp ögonen för branschen.

– Jag följde utvecklingen med stort intresse, för jag förstod ju varför det hände, säger Ola Gunnarsson.

Ganska exakt två år senare är han bas över vad han kallar Sveriges största startup, resultatet av den affär som ”slog ned som en bomb i branschen”, som Balans skrev när det blev känt att PwC sålt sin redovisnings­del till riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Det var vintern 2018.

Sedan dess har man även köpt KPMG:s redovisnings- och löneverksamhet samt yt­terligare två verksamheter: DLN Payroll Services och Skeppsbron Skatt. Och det hela har fått namnet Aspia. Den snabba processen leddes av Magnus Eriksson, som en gång började som revisor på PwC. I mars förra året avgick han och den här berättelsen börjar där, som vi ska se.

Nu sitter vi i ett av de många mötesrummen på kon­ferensvåningen i Bonniers anrika skrapa, på Torsga­tan i Stockholm. Här har Aspia sitt huvudkontor och här har VD Ola Gunnarsson sin arbetsplats sedan han tillträdde i december förra året.

Ola Gunnarsson, VD Aspia. Foto: Christian Gustavsson

Hur är det att vara en startup med ett så pass tungt arv?
– Det är en utmaning och det ska man ha respekt för. Man kommer från en miljö där man är ett affärs­område på ett par av Sveriges största revisionsbyråer och så ska man mer eller mindre över en natt jobba i en startupstruktur där det är nybyggaranda som gäller.

På vilket sätt skiljer sig Aspia från bolagen som verksamheten kommer ifrån?
– Den stora skillnaden är att man tidigare var bun­den av de regelverk kring oberoendefrågor som revi­sionsbyråer måste förhålla sig till. När man frigjort sig från revisionsbyråstrukturen öppnar sig helt nya möjligheter att kunna sälja och jobba med tjänster och marknader som man inte kunnat göra tidigare. Jag ser inte Aspia som en redovisningsbyrå, utan vi är en af­färspartner till företagen som följer dem genom hela livscykeln.

Aspia består av fyra sammanslagna verksamhe­ter, är företaget fullt ut integrerat i dag?
– På väldigt kort tid har vi lyckats få ihop de olika verksamheterna, men det tar såklart tid att uppnå en full integration samtidigt som vi gör viktiga inves­teringar för framtiden. Vi strävar efter att få med det bästa från alla verksamheter. Tillsammans med alla medarbetare och chefer har vi arbetat fram våra vär­deringar och driver nu ett strategiskt arbete med att bygga Aspias gemensamma kultur. Det är ett arbete som tar tid och här behöver vi allas medverkan. Un­der våren implementerar vi dessutom en gemensam systemplattform och byter ut alla våra interna system mot nya. Den toppmoderna it-plattformen kommer att bli en viktig integrationsmotor för framtida förvärv och samarbetspartners.

Hur tar personalen förändringarna?
– Både och, det är jobbigt på ett roligt sätt. Det är en utmaning att vara med i det här förändringsarbetet och det har varit ganska stor personalomsättning un­der den här perioden, vilket är naturligt. Samtidigt har vi attraherat många yngre medarbetare som kommer direkt från skolan och har blivit något av en plattform för att ta sig vidare. Utmaningen nu är att få de unga att stanna ett par år längre. Vi har ett stort fokus på att ut­veckla Aspia som arbetsgivare och vill att medarbeta­re ska trivas och känna att de utvecklas här. Vi arbetar långsiktigt med att bjuda in alla medarbetare i arbetet med att utveckla Aspia och vår kultur.

Det var ”meant to be”, säger Ola Gunnarsson om nya drömjobbet. Foto: Christian Gustavsson

Med vilken tidshorisont har IK Investment Partners gjort investeringen i Aspia?
– Tillsammans med IK som ägare har Aspia stakat ut en långsiktig plan och gjort betydande investeringar i verksamheten för att ge oss bästa förutsättningar att nå den. Därefter finns det många alternativ, i grunden har vi en affärsmodell som jag tror passar lika bra un­der nuvarande ägarskap som på börsen. Viktigast för mig som VD för Aspia är att vi oavsett ägarmodell får möjlighet att fortsätta uveckla verksamheten ytterli­gare tillsammans med våra kunder och medarbetare.

Hur ser du på branschens utveckling och Aspias position i den?
– Det som gör Aspia unikt på markntion som är geografiskt spridd till över 70 orter i landet med närvaro i Finland, Norge och Dan­mark. Det är en fördel att arbeta nära kunden när man utvecklar rådgivningsaffären.

Du bygger en personoberoende organisa­tion, vad innebär det?
– Jag tror att det viktigaste för kunden är att få svar på sin fråga, inte att få svar från en viss person, kort sagt att vi är tillgängliga. Vi bygger verksamheten utifrån teamet och ett nytt tänk som bygger på systemmiljö i stället för person­beroende. Jag tror att vårt systemtänk är väl­digt positivt och till fördel för våra kunder; det innebär att våra konsulter kan vara lediga eller sjuka, ta semester eller gå in i ett projekt, men att kunderna ändå får hjälp av någon annan i teamet.

Hur vill du vara som ledare?
– Jag tror mer och mer på att vara närvarande, nära kunden och nära medarbetarna med en genuin förståelse för affären. Det är också något jag kräver av alla medarbetare i mitt ledningsteam: Det räcker inte att vara expert på sitt område, man måste ha ett genuint intresse för vår affär. Underåren som ledare har jag också lärt mig vikten av tydlig kommunikation. Jag tror mer på färre och tydligare budskap. Det är lätt att man som ledare går på för myck­et med för många saker och då blir det ganska otydligt.

När förstod du att det här var ditt drömjobb?
– Jag följde vad IK och Altor gjorde i redovisnings­branschen genom mediernas rapportering. För mig var det kristallklart varför man gjorde det, med tanke på att redovisningsområdet var ganska eftersatt och jag förstod att där fanns en potential. Så jag såg på när embryot till Aspia föddes och kände att det där hade varit jäkligt kul att vara med på. När VD-jobbet sedan blev ledigt fick jag snabbt väldigt bra kontakt med Jan Frykhammar (Aspias ordförande, reds. anm.) så det var nog ”meant to be”.

Aspia finns över hela landet, samt i Norge, Danmark och Finland. Foto: Christian Gustavsson

Karriären i korthet

1966 – Föds i Ängelholm där han växer upp med tre syskon, en bror och två systrar.

1984 – Landstignings­befäl vid kustartilleriet.

1988 – Jorden runt i drygt ett år

1994 – Avslutar studier vid universitetet i Växjö.

1995 – Bygger och driver rockklubb.

1996 – Börjar som IT-konsult på Niklas Data, jobbar med stora konton som Astra Zeneca.

1997 – Första jobbet som finansdirek­tör, på krisande flygbolaget Nordic European Airlines.

1999 – Managing Di­rector inom Tieto Enator-koncernen. Mer än fördubblar vinsten på två år.

2003 – Affärsutvecklare på Canon som har en miljard i omsättning och 450 anställda.

2006 – Börjar på ISS och har olika roller i olika delar av organisationen under sju år.

2013 – VD på snabbväx­ande hisskoncer­nen Motum.

2016 – Verkställande rådgivare på Accent Equity Partner.

2017 – Koncernchef för Sveriges Bo­stadsrättscen­trum, SBC.

Taggar: Aspia porträtt

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp