Getty Images

Hållbarhetsrapportering – tummen ner för svenska bolag

Faktaruta

PwC:s hållbarhetsrapport 2020
Studien har utgått från ett slumpmässigt urval om 125 bolag som alla uppfyller minst två av tre krav för när bolaget måste ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Bolagen är av olika storleksordningar, noterade som icke-noterade och med lång eller kort erfarenhet från hållbarhetsredovisning och rapportering.
Källa: PwC

29 oktober, 2020

Många bolag har fortfarande en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det framgår av PwC:s senaste hållbarhetsstudie.

På det stora hela har svenska bolag gjort vissa framsteg för att möta syftet med och kraven på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Men det är inte tillräckligt, enligt PwC:s senaste hållbarhetsstudie.

–Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att de flesta bolag som inte redovisat sammanhörande risker till ett rapporteringsområde, heller inte lämnat någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är tillräckligt transparenta, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC, i en kommentar.

Isabelle Hammarström och Karin Juslin, hållbarhetsexperter på PwC. Foto: PwC

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem områden; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Kopplingen till affärsmodellen ska uttryckligen framgå.

Det är bolagsstyrelsen som är ansvarig för hållbarhetsrapporten, precis som för övriga delar av årsredovisningen. Men närmare hälften av de bolag som redovisar en separat rapport beskriver inte styrelsens ansvar i den externa rapporteringen.

– Vi förstår att det finns olika strukturer för styrelsearbetet och det finns många som kommit långt. Men studien visar också att involveringen inte syns i den externa rapporteringen, kommenterar Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist på PwC.

Det viktigaste resultatet i studien enligt rapportförfattarna är just otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar, att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker.

I studien framhålls att hållbarhet i de flesta fall fortfarande betraktas som en fråga skild från den övriga verksamheten.

”Många bolag har svårigheter att ge läsaren en fullständig bild av affärsmodellen samt att beskriva styrelsens involvering inom olika hållbarhetsområden i den externa rapporteringen. Det medför att det blir mer utmanande att rapportera efterlevnad av policys, möta sina risker eller nå sina mål.”

Yvonne Jansson, Hållbarhetskonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Foto: Særún Hrafnkelsdottir Norén

– Just därför är det så viktigt att denna typ av undersökningar görs så att branschen kan arbeta proaktivt med att hjälpa bolagen att utveckla både sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsrapportering. Det är också intressant att ta del av PwC:s framtidsspaning inom detta område där det händer mycket just nu, säger Yvonne Jansson, Hållbarhetskonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Läs mer: Hållbarhetsarbetet blir lidande i pandemin

Läs mer: Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

Läs mer: Experten: 8 frågor och svar om hållbarhet i coronatider

Taggar: hållbarhet hållbarhetsrapport PwC

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp