iStock

Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

Faktaruta

FAR kommer under 2017 i RevU 16 att utarbeta en mall för revisorns uttalande om hållbarhetsrapporten. Mallar kommer även för separata uttalanden  i den mån sådana behövs, därför att företaget väljer att upprätta en separat hållbarhetsrapport.

 

27 oktober, 2016

Från och med årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling har satt ihop en FAQ för att vägleda branschen och dess kunder på området.

Kravet på att de omkring 1 600 största företagen i Sverige ska upprätta en hållbarhetsrapport har sin grund i ett EU­direktiv som införs i årsredovisningslagen 1 december i år. Lagen tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016 eller senare. Det innebär att resultatet av den nya lagen kommer att synas först vid stämmosäsongen våren 2018.

Men det är hög tid att sätta igång arbetet, menar Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

– Mitt viktigaste medskick är: Starta nu och se till att få med styrelsen i arbetet redan nu. Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten, säger Torbjörn Westman.

Styrelsens ansvar för hållbarhetsrapporten och hur det manifesteras är bara en av sammanlagt 33 frågor, plus följdfrågor, som besvaras i FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL.

Torbjörn Westman. Foto: KPMG

Torbjörn Westman. Foto: KPMG

Dokumentet ska inte läsas som en officiell FAR­-vägledning utan som en första introduktion i ämnet, där lagtexten och förarbeten enbart ger övergripande svar.

– Det finns alltid tolkningsfrågor, som vad en affärsmodell innebär, vad en policy är och hur långt ned i leverantörskedjan man ska gå. Vår FAQ ger en introduktion, vi har utgått från de vanligaste frågorna som kunderna ställt till våra olika byråer, men det finns fortfarande obesvarade frågor, säger Torbjörn Westman.

Syftet med FAQ:n är att lägga grunden för en gemensam branschpraxis, men denna kommer naturligtvis också att utvecklas under arbetets gång ute i verksamheterna, betonar han.

Läs mer: Lyft för hållbarhetsredovisningen när GRI blir standard

– Vår tolkning i FAQ:n ligger på en miniminivå. För enskilda bolag kan det mycket väl vara så att man ska gå längre, här har både rådgivaren och kunden en möjlighet att vara mer offensiv än lagen kräver.

Exempelvis råder Torbjörn Westman sina kunder att låta granska hållbarhetsrapporten, även om det inte är ett lagkrav.

– Vi tycker naturligtvis att det ger ett mervärde, såväl i form av en extern kvalitetsstämpel såväl som ett internt kvitto på att företaget har fungerande system för att ta fram rätt beslutsunderlag.

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 1

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 2

FAQ – hållbarhetsrapportering enligt ÅRL kommer att lanseras vid ett kostnadsfritt frukostseminarium 17 november 2016. Där kommer FAR att svara på frågor som: Vad innebär bestämmelserna? Vad har de för praktisk betydelse för dig som redovisningskonsult eller revisor? Och vad innebär de för era kunder? Anmäl dig till seminariet.

Taggar: hållbarhet hållbarhetsrapport hållbarhetsredovisning

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp