iStock

Hållbarhetsrapport utmanande för nio av tio

Faktaruta

En hållbarhetsrapport är enligt den nya regleringen en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Här ska en bedömning göras utifrån vad som bedöms vara väsentligt för företaget att rapportera. I rapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

De områden som företaget alltid ska rapportera om är:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Motverkande av korruption
 • Respekt för mänskliga rättigheter
15 november, 2017

En mödosam plåga eller en viktig möjlighet? Kraven på hållbarhetsrapportering ses som en utmaning av nio av tio företag.

Från och med räkenskapsåret 2017 ska alla företag med över 250 anställda upprätta en hållbarhetsrapport i sin årsredovisning. I det ingår att företagen ska ge upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Cirka 1 600 företag i Sverige beräknas omfattas av den nya lagen.

Nu visar en undersökning gjord av techbolaget Hypergene att nio av tio företag tycker att det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering är utmanande. Hypergene har frågat 200 berörda ekonomichefer om den nya lagen, och endast tre procent har uppgett att förändringen inte alls utgör någon utmaning.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser

Men samtidigt som företagen upplever lagen som en utmaning har de höga ambitioner att komma igång med, alternativt utveckla, sitt hållbarhetsarbete visar undersökningen.

– Hållbarhetsarbetet kan ses som en mödosam plåga eller som en viktig möjlighet. Vi tror på det senare perspektivet. Förtroende byggs till stor del av transparens och ansvarstagande. Där är en professionell hållbarhetsrapport och ett levande hållbarhetsarbete viktiga delar, säger Bengt Rahm, produktansvarig för hållbarhet på Hypergene.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering – 5 framgångstips för revisorn och företaget

Bakgrunden till att kraven på hållbarhetsrapportering införs är att årsredovisningslagen (ÅRL) uppdaterats till flöjd av ett ändringsdirektiv i EU:s redovisningsdirektiv. Sverige har gått längre än EU:s minimikrav och lagen berör företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande kriterier:

 • Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250.
 • Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
 • Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 1

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 2

Taggar: hållbarhet hållbarhetsrapport hållbarhetsredovisning

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

  4 mars, 2021 Branschen omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer, visar FAR.s färska branschrapport.

  Helena Arvidsson Älgne blir första kvinnan att fatta KPMG:s ordförandeklubba

  4 mars, 2021 Helena Arvidsson Älgne har utsetts till ny ordförande i KPMG:s styrelse efter Björn Hallin.

  ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

   Upp