Getty Images

Hållbarhetsarbetet blir lidande i pandemin

Faktaruta

Sustainability Leaders Survey 2020

 • Görs av Globe Scan årligen sedan 1997.
 • Över 700 hållbarhetsexperter från 71 länder deltog i årets undersökning.
 • Experterna återfinns i alla länder och alla sektorer: näringslivet, regeringar, ideella sektorn, akademin och media.
 • 73 procent av respondenterna har mer än 10 års erfarenhet från hållbarhetsfältet.
 • Patagonia, Unilever och Ikea röstades 2020 fram som hållbarhetsledande inom näringslivet.
26 augusti, 2020

Ledande hållbarhetsexperter från hela världen svarar att coronakrisen tar fokus från företagens hållbarhetsarbete. Samtidigt sätter pandemin nytt ljus på akuta hållbarhetsfrågor.

Coronapandemin kommer att ha negativ påverkan på företagens hållbarhetsarbete. Det menar globala hållbarhetsexperter. Nästan hälften, 49 procent, svarar att hållbarhet kommer att prioriteras ner till följd av pandemin, som slukar mycket av företagens energi och resurser.

Över 700 i huvudsak seniora hållbarhetsexperter från hela världen svarade i Sustainability Leaders Survey 2020. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1997. Årets svar samlades in mellan maj och juni och innehöll förutom de vanliga temperaturmätarna frågor om pandemins effekter på hållbarhetsarbetet.

Företagen går in i survival mode, som en respondent från USA säger i rapporten. ”Företagen kan komma att fördröja en del av sina hållbarhetsinitiativ som inte också innebär minskade kostnader eller ökade intäkter”, citeras den amerikanska experten.

Från Sverige lyfter rapporten fram en röst som säger: ”Det kommer att bli fokus på medarbetarna. Nu är tiden för värdiga och meningsfulla arbeten, och ingen ska lämnas utanför.”

Samtidigt som världens hållbarhetsexperter spår minskat fokus på företagens hållbarhetsarbete, menar många att den globala hälsokrisen kastar ljus över akuta hållbarhetsfrågor såsom arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom. Det innebär att sociala frågor väntas ta större plats i företagens hållbarhetsarbete.

Varje år får de globala experterna ranka hur akuta olika hållbarhetsrisker är. Klimatförändringarna fortsätter att toppa listan – 94 procent av experterna anser att klimatförändringarna utgör en akut risk.

Globala experter rankar hur  pass akuta olika hållbarhetsrisker är. Källa: Sustainability Leaders Survey 2020

Rapporten pekar även på förändringar från föregående år. Infektionssjukdomar, tillgång till sjukvård och mångfald/diskriminering tillhör de risker som 2020 ökade mest i experternas rankning av akuta hållbarhetsrisker våren 2020. Även fattigdom och ekonomisk ojämlikhet har ökat i experternas riskbedömning.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga hållbarhetsrisker vara mer akuta 2020 jämfört med 2019. Detta samtidigt som hälften av världens experter tror att företagen kommer att dra ner på ambitionerna för sitt hållbarhetsarbete.

Läs rapporten här: Sustainability Leaders Survey 2020

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp