iStock

Hållbarhet – så hjälper du kunderna se risker och möjligheter

25 oktober, 2018

Revisorer och redovis­ningskonsulter måste ta ett större ansvar för att hjälpa sina kunder med hållbarhetsarbe­tet. Det menar Yvonne Jansson, en av dem som medverkat till boken Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide.

I snart två år har det funnits ett lagkrav på hållbarhets­redovisning. Lagkravet omfattar främst stora företag, men påverkar i stor utsträckning även små- och medel­stora företag. Därmed blir också hållbarhet ett växande affärsområde för revisions- och redovisningsbranschen, något Balans tidigare undersökt.

Sedan dess har efterfrågan på hållbarhetstjänster och rådgivning ökat ytterligare, vilket Yvonne Jansson, aukto­riserad redovisningskonsult på Mazars kan vittna om. Hon har varit med i styrgruppen för FAR:s redovisningssektion och har medverkat i arbetet med handboken Hållbarhets­redovisning i praktiken – en redovisningsguide.

– För många företagare är revisorn eller redovisnings­konsulten det första bollplanket. Vår erfarenhet och kunskap om kundens verksamhet och förutsättningar är en stor möjlighet för oss att hjälpa dem vidare, med andra frågor än bara revisions- eller redovisningsuppdraget, säger Yvonne Jansson.

Yvonne Jansson. Foto: Særún Norén

Hon tycker att alla revisorer och redovisningskonsulter bör väva in hållbarhet i samtalet med kunden, exempelvis vid ett bokslutsmöte. Att då ställa frågan om kunden har tänkt på hållbarhetsarbetet kan vara ett första steg.

– Även om lagkravet om hållbar­hetsredovisning träffar de stora så sprider det sig som ringar på vattnet. Ta företag som Sandvik och Stora Enso som exempel, de har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Det påverkar också indirekt alla deras underleverantörer, säger Yvonne Jansson.

Enligt henne har revisorn och redovisnings­konsulten ett ansvar att titta på företagens hållbarhetsarbete, då det kan innebära en risk för företag att inte tänka hållbarhet i dag. Å andra sidan kan det innebära en konkurrensfördel för företag som bedriver ett hållbarhetsarbete i sin verksamhet och då kan det vara viktigt att hjälpa kunden att kommu­nicera detta.

Läs mer: Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?

– I många upphandlingar i dag ställs frågan om hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Många stora företag har även uppförandekoder för leverantörer där man förväntar sig att leverantörerna ska arbeta med hållbarhetsfrågor i olika omfattning­ar och det förekommer att man gör kontroller hos leverantörerna för att säkerställa att man aktivt arbetar med dessa saker, säger Yvonne Jansson.

– Om min kund då inte är medveten om dessa förvänt­ningar och inte har hållbarhet i fokus kan hen på sikt tappa inkomster, alltså innebär det en risk i dennes verksamhet. Då har vi ett ansvar att ta upp och diskutera hållbarhetsfrågor med kunden så de blir medvetna om såväl möjligheter till nya uppdrag som risker att förlora befintliga kun­der, fortsätter hon.

Samtidigt vill hon avdramatisera hållbarhetsrapporteringen och framhåller att det inte handlar om att varje litet företag behöver göra en omfattande hållbarhetsrapportering enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative, som många stora företag använder i sin rapportering.

– Vi i branschen har så mycket att bidra med. Vi är vana att analysera och tänka strategi och även om vi inte är hållbarhetsexperter allihop så kan vi mycket om företaget vi jobbar med och vet vilka ekonomiska förutsätt­ningar som finns. Vi kan se vad som är väsentligt och relevant. Mitt råd till alla kollegor i branschen är: Våga fråga din kund om hållbarhet!, säger Yvonne Jansson

Revisorer och redovisingskonsulter är vana vid att analysera och har mycket att bidra med i hållbarhetsarbetet. Foto: iStock

Hon säger att en bra början är att hjälpa kunden med en redogörelse över företagets hållbar­hetsarbete, något som inte behöver vara en formell rapport. I redogörelsen kan man informera om vad företaget vill med sitt hållbarhetsarbete, hur man ska komma dit och vad som är viktigt i just det företaget. Där kan revisorn och redovisningskonsulten vara till stor hjälp.

– Det vi kan göra är att hämta vägledning av lagkraven och använda oss av rubrikerna som finns där som stöd. Det handlar om företagets syn på miljö, personal och det sociala ansvaret. Vi ska passa på att påminna kunden om att det här är viktiga bitar att tänka på och att kunden kan hamna i situationer där företaget får krav och förväntningar på sig, säger Yvonne Jansson och fortsätter:

– Det finns en risk att kunden kan förlora uppdrag om denne inte sett att hållbarhet är en viktig fråga, och där har vi ett ansvar som vi måste vara medvetna om. Vi måste lära oss att ta in det i vår verksamhetsbeskrivning och riskbedömning och se att det här är en viktig fråga även för företagets övriga intressenter.

Läs mer: Corporate Social Responsability – Är den nya hållbarhetstrenden förenlig med aktiebolagens vinstsyfte? 

I boken Hållbarhetsredovisning i praktiken – en redovisnings­guide, som Yvonne Jansson medverkade till att ta fram, ges många konkreta tips för hur re­dovisningskonsulter och revi­sorer kan gå till väga när de ska hjälpa kunderna med hållbarhetsarbetet.

– Bara för att det i exemplen i boken står redovisningskonsult finns det ingen som säger att den inte kan vara lika användbar för en revisor. Och min erfarenhet är att när man väl börjar prata med företagen visar det sig att de har kommit långt i sitt ar­bete med hållbarhetsfrågor, även om de inte själva tror de, säger Yvonne Jansson.

– Många gånger handlar det bara om att på rätt sätt kommunicera vad de faktiskt gör. Vill man inte göra en formell hållbarhets­rapport kommer man många gånger långt med ett avsnitt med exempelvis rubriken ”Hållbarhet i årsredovis­ningens förvaltningsberättelse”, tipsar hon.

Taggar: hållbarhet

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp