Foto: iStock

Hållbarhet – lever branschen som den lär?

5 februari, 2017

Hållbarhetstjänster är ett växande affärsområde för revisions- och rådgivningsbranschen. Branschen hjälper sina kunder att bli hållbara – men hur ser det ut i de egna företagen? Balans har granskat de sju största revisionsbyråerna.

Balans rundringning bland de sju största revisionsbyråerna i Sverige visar att utvecklingen sker snabbt och att frågan hanteras på högsta nivå i företagen.

Hur långt byråerna har kommit med sitt interna hållbarhetsarbete är ofta en reflektion av hur stor affär byrån har på området. Men det ska påpekas att det är svårt att ge en rättvisande bild av hur många timmar som läggs varje år på hållbarhetstjänster. I takt med att efterfrågan ökar och hållbarhet blir allt mer integrerat i företagens strategiska tänkande blir det också en integrerad del av allt fler revisorers och rådgivares vardag.

Läs mer: Hållbarhet och skattehöjningar i fokus under 2017

– När hållbarhet blir mer integrerat i företagens verksamhet kommer hållbarhetstjänsterna vara en del av den verktygslåda som alla våra konsulter har tillgång till. Tendensen går mot att vi specialister för över vår kunskap till våra revisorer och rådgivare som tar den vidare till sina klienter, säger Fredrik Ljungdahl, delägare och chef för både affärsområdet och för det interna hållbarhetsarbetet på PwC.

Han ser framför sig att hållbarhetsspecialistens roll kommer att bli allt mer som redovisningsspecialistens – en specialistfunktion som servar andra team med expertis inom hållbarhet.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering – 5 framgångstips för revisorn och företaget

Hur hållbarhetsarbetet bedrivs på byråerna och var tyngdpunkten ligger kan också vara en effekt av vem som leder det – affärsområdeschefen, miljöchefen eller företagets vd.

Att samtliga byråer har en internt hållbarhetsansvarig och att denna person finns på en hög position i företaget är dock en tydlig indikation på att revisions- och rådgivningsbranschen tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Trycket kommer såväl från kunder som från medarbetare.

Hållbarhet - viktigt för många i branschen. Foto: iStock

Hållbarhet – viktigt för många i branschen. Foto: iStock

Flera av de intervjuade pekar på att medarbetare och särskilt de yngre, så kallade millennials, efterfrågar arbetsgivare med tydliga värderingar i linje med vad individerna själva står för.

Men revisionsbyråernas kunder står också för ett väsentligt ökat tryck när de i samband med upphandlingar ställer olika hållbarhetskrav.

Läs mer: Finansmarknadsminister Per Bolund: ”Hållbarhet är finansiell information”

– Det blir allt vanligare att företag vill ha in en hållbarhetsredovisning i offertunderlaget, säger Anders Bäckström, delägare och hållbarhetsansvarig på KPMG.

Han har också varit med om att få uppfordrande feedback när underlaget inte levt upp till kundens krav.

– En kund i fastighetsbranschen tyckte att vår hållbarhetsredovisning var intetsägande och saknade konkreta mål att följa upp. De anmärkte även på att den inte var granskad av revisorer. Men de tyckte dessvärre
att våra konkurrenter var lika dåliga, säger Anders Bäckström.

Granskningen i sin helhet publiceras i Balans nr 2, 2017.

Taggar: hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

 Upp