Foto: Therese Andersson, Affärsområdeschef för FAR:s verk­samhetsområde Medlem. Foto: Therese Asplund och Getty Images

Hallå där… Therese Andersson – som leder FAR:s arbete kring omställningsstödet

3 november, 2020

Hur arbetar FAR med frågor som gäller omställningsstödet och vad är aktuellt kring stödet nu närmast? Balans hör efter med Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR.

Att de olika reglerna och beskeden vad gäller omställningsstödet har rest huvudbry märks tydligt på de inkomna frågorna till FAR:s medlemsrådgivning, som de senaste fyra månaderna tagit emot drygt 100 ärenden som rör stödet. Vi kontaktar Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, som berättar hur experterna på avdelningen hjälper medlemmarna – och i förlängningen deras kunder företagarna.

Hur jobbar FAR med omställningsstödet?
– Vi tolkar de regelverk som kommer med syftet att hjälpa våra medlemmar. Det är ett noggrant arbete vi gör och vi gör det snabbt. FAR har jobbat otroligt hårt för att ta fram mallar som ska hjälpa revisorerna med revisorsintyg för de två olika omställningsstöden.

– Praxis finns ju aldrig reglerat, utan det arbetas fram ofta under lång tid, och utmaningen är att snabbt arbeta fram detta. Utifrån den kunskap och expertis som finns inom FAR, på kontoret och hos våra engagerade medlemmar i expertnätverket, har vi fått fram praxis som både är rättssäker och legitim. Sedan har vi publicerat det på webben och spridit i nyhetsbrev och sociala medier, för att nå så många berörda som möjligt.

Vad finns på FAR:s agenda nu närmast vad gäller att adressera omställningsstödet?
– Vi har precis publicerat de uppdaterade mallarna vad gäller det andra omställningsstödet, så kallat OST2. De kom i stort sett ut samtidigt som förordningen trädde i kraft. Vi har dessutom regelbundna möten med Skatteverket för dialog och erfarenhetsutbyte. Hur ska vi förenkla processen för slutkunden? Vad kan vi hjälpa medlemmarna så att de kan hjälpa företagarna att lämna in rätt dokument?

– I och med att OST2 har kortare tidsfrist kan Skatteverkets exempelvis inte bevilja stöd efter 31 december 2020. Det innebär att ansökan, intyg och svar på uppföljningsfrågor för juni-juli-perioden måste ha inkommit senast 30 november. Vi har ett planerat webbinarium där vi berättar mer om det.

Vilka är de vanligaste frågorna som kommer in till medlemsrådgivningen?
– Vi får bland annat in många frågor kring FAR:s mallar, när omställningsstödet ska bokas upp, hur intyget ska upprättas, olika periodiseringsfrågor, obeståndsfrågor samt hur man ska tänka på utdelningsfrågor i relation till ägarförändringar. Jag vill också nämna att vi får många ärenden om korttidsstödet, och kring de frågorna för vi en god dialog med Tillväxtverket. Vi arbetar hårt med de här frågorna, även om det inte alltid märks. I diplomatspråk skulle man nog kalla det för tyst diplomati.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona FAR omställningsstöd

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Rådgivning handlar om psykologi”               

  3 december, 2020 Revideco anlitar psykolog som ska hjälpa medarbetarna förstå rådgivningsbehovet hos kunderna.

  Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

  2 december, 2020 I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

  ”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

  2 december, 2020 En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

  Revisorsprovet genomförs januari 2021

  1 december, 2020 I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer RI kunna anordna examen på flera platser samtidigt.

  Fika med Mikael Fredstrand: ”Det ska vara kul att gå till jobbet”

  1 december, 2020 Sedan 1 oktober är Mikael Fredstrand ny VD för Mazars. Det här brinner han för.

   Upp