Foto: Anna Wilhelmsson

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020

Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren har av regeringen valts in som ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).  

Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult och VD Stabilisator, väljs in i insynsrådet genom sin roll som ledamot i Företagarnas riksstyrelse. Insynsrådet för SWEDAC ska tillgodose demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och ge råd till Ulf Hammarström, generaldirektör SWEDAC och insynsrådets ordförande.

Som uppdrag har SWEDAC att trygga tilliten i samhället genom att säkerställa att kvalitetskrav och normer omsätts i verkligheten. På så sätt ska också handel och konkurrenskraft främjas. Petra Örjegrens förordnande är på tre år.

 På vilket sätt ska du bidra i insynsrådet?
− Vi har ingen beslutanderätt, utan ska ge generaldirektören goda råd. SWEDAC jobbar väldigt brett med kvalitet och säkerhet, i frågor om bland annat livsmedel, bilprovning, ädelmetall och så vidare. De ackrediterar organisationer och ser till att de jobbar på rätt sätt. I slutändan ska det öka tryggheten hos konsumenterna och att de får det de efterfrågar. Jag kommer att kunna bidra med företagens syn på detta med certifiering och jag kommer med all säkerhet också att lära mig mycket.

 Vilka frågor kan bli aktuella att ta upp på bordet?
− Från en företagarens synvinkel är alla frågor viktiga. Att vattnet håller hög kvalitet påverkar ju exempelvis en företagare som gör chokladpraliner. För att det inte ska finnas ekonomiska intressen bakom finns SWEDAC som en opartisk säkerhet, därför ligger det under utrikesdepartementet. SWEDAC testar och kvalitetssäkrar även det som Sverige importerar och exporterar.

Hur kommer det sig att du blev invald?
− De ringde mig från UD i januari och frågade om jag var intresserad. Jag vet inte vem som nominerade mig, men jag är väldigt hedrad över att ha blivit tillfrågad. Några av de andra invalda har jag tidigare hört talas om och det ska bli intressant att träffa dem. Jag antar att det blir en del inläsning inför våra möten, som är fyra gånger per år. Att vara med i insynsrådet går helt i linje med vad jag gör varje dag; att få möjlighet att förbättra förutsättningarna för småföretagarna.

Läs mer: Petra Örjegren tar plats på näringslivets barrikader

Taggar: Petra Örjegren

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp