Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR. Foto: Lieselotte van der Meijs

Hallå där… Lars Egenäs – som skrivit om revisorns agerande vid sena årsredovisningar

4 februari, 2021

En ständigt aktuell fråga hos FAR:s medlemsrådgivning är hur revisorn ska bete sig vid sena årsredovisningar. Vi kontaktar Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR, för att få guidning i ämnet.

Revisorns agerande vid sena årsredovisningarvarför är just den här frågan ständigt aktuell?
– En stor del av problemet beror nog på att revisorn inte har arbetat fram och kommit överens med kunden om en tidsplan där det tydligt framgår när årsredovisningen ska levereras. Det kan också bero på bristande eller obefintlig löpande kommunikation mellan kunden och revisorn för att säkerställa att planen efterlevs. Revisorn kanske också har inväntat att genomföra merparten av revisionen till dess årsredovisningen överlämnats av kunden. Det här leder till att både revisorn och kunden hamnar i pressad tidsnöd.

– När revisorn får in årsredovisningen väldig sent, och eventuellt upptäcker saker i revisionen som denne borde ha upptäckt tidigare, så blir det extra problematiskt att hinna bli klar i tid. Förseningen kan då leda till att aktiebolaget i värsta fall hamnar i en situation där det kan bli aktuellt med tvångslikvidering. Så, det är oerhört viktigt att man lägger en tidsplan tillsammans med kunden som omfattar att årsredovisningen ska tas fram inför revisionen.

Hur kan revisorn minska risken för problem med sena årsredovisningar?
– Ha en löpande kontakt och avstämningar med kunden. Lägg upp en tidsplan – och håll den. Stötta kunden så att denne blir klar med årsredovisningen i tid. Dokumentera tydligt kontakterna med kunden, även i de fall kommunikationen inte skett skriftligt.

– För några år sedan skrev jag en fördjupning i ämnet och där tipsar jag om fler åtgärder. Alla revisorer som har funderingar i de här frågorna kan med fördel läsa artikeln, för råden gäller än (se nedan länk, red.anm.).

När bör revisorn avgå vid bristande aktivitet från kundens sida?
– Om kommunikationen är obefintlig måste du som revisor agera. Kontakta kunden och påminn om årsredovisningens framtagande för revision. Om du som revisor inte ingriper kan du dels har brustit i ditt arbete, dels ha satt kunden i en konstig situation.

– Men det saknas klar praxis från, exempelvis, Revisorsinspektionen. Om du som revisor ofta påminner kunden utan respons eller återkoppling och dessutom kommer i ett läge där du inte får leverans, då finns möjligheten att avgå från uppdraget. Så till vida det inte går att konstatera att det finns förseningsskäl varför kunden inte kunnat leverera årsredovisningen i tid – och en ny tidsplan tas fram för att färdigställa årsredovisning så att revisionen kan genomföras.

-> Läs fördjupningsartikeln: Revisorns agerande vid sena årsredovisningar <-

Taggar: årsredovisningar FAR revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp